תקנון הפקולטה

פרק זה כולל את תקנון הפקולטה לאמנויות ואת ההנחיות לתלמיד. התקנון נקבע ע"י ועדת ההוראה והקבלה של הפקולטה.
 

 • תשע"ז
 • תשע"ו
 • תשע"ה
 • תשע"ד
 • תשע"ג

תחולת התקנון

 

 1. התקנון החל על התלמיד הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה בה התחיל את לימודיו ביחידה האקדמית בפקולטה או בשנה בה חידש את לימודיו לאחר הפסקת לימודים2. תקנות חדשות חלות על כל התלמידים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם נאמר בהן אחרת. 
 2. בנוסף על תקנון הפקולטה חלים על התלמיד הנחיות היחידה בה הוא לומד. 
   
 3. התקנון חל על כל תלמידי הפקולטה, כולל תלמידי פקולטות אחרות הלומדים בה.
 4. ועדת ההוראה של הפקולטה היא הגוף היחיד המוסמך לדון בפניות מיוחדות הקשורות לתקנון ולהנחיות הקיימות.
   

 

 

תחולת תכניות לימודים

 

 1. תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית הנוהגת בידיעון בשנה בה החל התלמיד ללמוד בחוג, במסלול הלימודים בו בחר או בשנה שחידש לימודיו.
   
 2. תלמיד המחליף חוג לימוד, חלה עליו חובת תכנית הלימודים של השנה בה החל ללמוד בחוג הלימודים החדש (ולא של השנה בה החל ללמוד בפקולטה).

 

תכנית הלימודים של כל תלמיד מוגדרת באמצעות המושגים הבאים:

מסלול -  כלל הדרישות הלימודיות של החוג לצורך קבלת תואר.

מסגרת - כל מסלול יכיל מסגרת או מסגרות אחדות. המסגרת היא קבוצת קורסים בעלי מכנה משותף (לדוגמה: קורסי שנה א' המהווים תנאי מעבר לשנה ב', קורסי חובה שנה ב', קורסי בחירה וכו').

כל מסגרת מזוהה ע"י קוד מספרי בעל 3 ספרות. כל קורס שאליו נרשם התלמיד חייב להשתבץ באחת המסגרות (לא ניתן להזין למחשב קורס שלגביו לא צוין שיוך למסגרת).

תלמיד הנרשם לקורס מחוץ לחוג האם שלו, חייב לציין על גבי טופס הרישום את קוד המסגרת אליה הוא מעוניין לשייך את הקורס.

 

 

משך הלימודים

 

משך הלימודים לתואר ראשון בחוגים השונים הוא שלוש שנים (שישה סמסטרים) ומתכונת הלימודים הרגילה היא תכנית לימודים מלאה.
משך הלימודים בביה"ס למוזיקה הוא ארבע שנים (שמונה סמסטרים).
משך הלימודים בביה"ס לאדריכלות הוא חמש שנים (עשרה סמסטרים).

משך הלימודים לקראת התואר השני הוא שנתיים, לרבות חובת הגשת עבודת הגמר או בחינת הגמר. תלמיד התואר השני יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת אך ורק באישור ועדת ההוראה של היחידה ובכפוף לתקנות שכר לימוד. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה לשנה אחת נוספת לכל היותר באישור ועדת ההוראה של הפקולטה.

 

 

היקף הלימודים לתואר ראשון

 

להלן החלטות הוועדה המרכזת בנושא חלקיות לימודים:

 

"מתכונת הלימודים הרגילה לתואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב היא תכנית לימודים מלאה. עם זאת, בחוגים בהם אין חובה ללמוד לימודים מלאים, ניתן יהיה ללמוד לימודים חלקיים בהיקף שלא יקטן מ-50%. תלמיד, אשר מסיבה כלשהי יבקש ללמוד בהיקף הקטן מ-50%, יפנה בבקשה מראש לוועדת ההוראה החוגית". בכל מקרה,  התלמיד חייב לסיים את לימודיו במסגרת  הזמן התקנית לתואר, כאמור לעיל.

 

לתשומת לבכם: שכר הלימוד של כל תלמיד נקבע לפי מספר השעות אליו הוא רשום. לאחר תום תקופת השינויים, לא יבוטלו קורסים ולפיכך תלמיד יחויב בתשלום בגין הקורסים אליהם הוא רשום.​

 

נוכחות בשיעורים

 

ככלל, חלה חובת נוכחות בכל השיעורים. מורה רשאי למנוע מתלמיד שנעדר למעלה מ שלוש פעמים בסמסטר, מלגשת לבחינה הסופית או מלהגיש את עבודת הסיום.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>