המסלול המחקרי עם עבודת גמר MA

המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

 

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

 

 

סה"כ 32 ש"ס

 

חובות המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

 

 

התלמידים במסלול זה ילמדו 32 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויבים בהן, ולימודי שפה זרה שנייה), ויכתבו עבודת-גמר, שתוגש בסוף לימודיהם. עבודת הגמר שקולה ל - 4 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.


להלן ההנחיות לבחירת הקורסים ולמילוי חובות המסלול:

 

שפה זרה: תלמידי המסלול המחקרי חייבים להגיע לרמת "פטור" השפה זרה שנייה.

 

שנה ראשונה: בשנה זו יבחרו התלמידים את הקורסים שלהם מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג. תינתן אפשרות לבחור גם מלימודי התואר הראשון של החוג (מקורסים שמוריהם ד"ר או פרופ'), בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס מתוך 32 השעות לתואר, ובתנאי ששעות אלה נועדו לשמש בסיס לסמינרים של התואר השני שבכוונתם ללמוד.

 

עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות, אחת מהן בשנה הראשונה ללימודים. שתי העבודות הסמינריוניות ייכתבו במסגרת סמינריונים של התואר השני בחוג לאמנות התיאטרון בלבד, אצל מורים שונים. 
 

 

קולוקווים-סמינר מחקר: התלמידים חייבים בקולוקווים-סמינריון מחקר המתקיים בתואר השני בהיקף של 4 ש"ס ומבוסס על הדרכה אישית המתנהלת במפגשים אישיים. התלמידים יגישו עבודה בכתב בהתאם לדרישות הסמינר. 

 

הנחיית עבודת הגמר

בסיום השנה הראשונה ישיגו התלמידים את הסכמתו של אחד ממורי החוג הבכירים להנחותם בעבודת הגמר, יסכמו אתו את נושא העבודה ויתחילו בהכנת הצעת המחקר. נושא העבודה והמנחה טעונים אישור ועדת ההוראה של החוג. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. במידת הצורך תונחה העבודה על- ידי מנחה נוסף, באישור הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני. 

 

שנה שניה: תוקדש, בראש ובראשונה, להשלמת עבודת הגמר. תכנית הלימודים של התלמידים בשנה זו תיקבע בתיאום עם מנחה עבודת-הגמר, ותכלול קורסים רלוונטיים לנושא העבודה, מלימודי החוג או אף מלימודי חוגים אחרים. התכנית תוגש לאישור יועץ התואר השני של החוג.
 

לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות הבאות:

(א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 85 ומעלה.

(ב) הגשת הצעה לכתיבת פרויקט גמר, לאישור המנחה ועדת התואר השני של החוג.
 

ציוני קורסים: התלמידים אמורים לקבל ציון בסוף כל קורס, לפי המטלות שיקבע מורה הקורס.
 

עבודת גמר: 
א. בתחילת שנת ההתמחות יגיש התלמיד את ההצעה לעבודת הגמר למזכירות החוג בשני עותקים בצירוף אישור בכתב של המנחה. ההצעה תועבר לקורא נוסף ולאחר אישורו צריכה ההצעה לקבל אישור של ועדת ההוראה.
ב. עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לנוסח הסופי, תיכרך העבודה ותוגש למזכירות החוג בשני עותקים, עותק נוסף של העבודה יוגש על גבי תקליטור. העבודה תימסר לקורא שני, שייבחר על-ידי ועדת ההוראה.
ג. הציון הסופי של העבודה הוא ממוצע של ציוני המנחה ובודק הנוסף. כל בודק יעביר בנפרד את  ציון העבודה ואת חוות דעתו למזכירות החוג. במקרה של פער בן 20 נקודות ומעלה בין הערכות הבודקים (המנחה והקורא הנוסף) תמנה ועדת ההוראה קורא שלישי, ציון העבודה ייקבע בהתייעצות בין ראש החוג ויו"ר ועדת ההוראה של הפקולטה.
לפרטים נוספים לחץ כאן
 

ציון הגמר: 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

עבודות סמינריוניות 30%;

קורסים ועבודות רפרט 30%;

עבודת גמר 40%.

 

לרשימת קורסים מפורטת

תכנית הלימודים במסלול המחקרי עם עבודת גמר (32 ש"ס) *

 

 

שנה א'

מסגרת

מס' שעות

3 סמינרים בחוג (כתיבת עבודה סמינריונית אחת +כתיבת שתי  עבודות רפרט)

602

12 ש"ס

שיעורי בחירה או סמינר בפקולטה 603 4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

 

 

שנה ב'

מסגרת

מס' שעות

3 סמינרים בחוג (כתיבת עבודה סמינריונית אחת+ כתיבת שתי עבודות רפרט)

602

12 ש"ס

קולוקויום 601 4 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>