קורסים תואר ראשון - אמנות התיאטרון - תשע"ח

תשע"ח

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשע"ח
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית,
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס עבודה מעשית
מסלול בימוי
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול תיאטרון קהילתי*
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי-ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
=============================================
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית לא לשיבוץלא נדרשת כיתה
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' ענבר ליהיא
תרגילד12:0014:00117מכסיקו2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' להב יעל
תרגילה10:0012:00ג206מכסיקו2
א'0811132303תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא***גב' להב יעל
תרגילה12:0014:00א206מכסיקו2
•*קבוצה 03 מיועדת לכתת המשחק
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורה12:0014:00120מכסיקו2
א'0811109601מבוא לניהול הפקהמר ברעוז גד
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןמר צ'ך לוקאס
שיעורד16:0018:00201דן-דוד2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלון
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגהמר אלון גיא
שיעורה16:0018:00209מכסיקו2
א'0811024801שיבוץ בהפקות-שנה א'עבודה מעשיתה18:0020:00
ב'0811024901פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגהמר אלון גיא
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
ב'0811024901שיבוץ בהפקות-שנה א'עבודה מעשיתג18:0020:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
ב'08110211שיבוץ בהפקות - נגניםמר אלון גיא
עבודה מעשית
שיעורים מעשיים-מסגרת 107
א'0811135101משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתג10:0013:00א207מכסיקו3
א'0811135101משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתב12:0015:00121מכסיקו3
א'0811136201שיטת סטניסטבסקי לבמאיםמר ברזין איגור
עבודה מעשיתג10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811136201שיטת סטניסלבסקי לבמאיםמר ברזין איגור
עבודה מעשיתג12:0015:00317ביה"ס להנדסאים3
אב0811101001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
•השיעור יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
א'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד14:0017:00121מכסיקו3
ב'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד12:0015:00ב206מכסיקו3
מסלול מצטיינים שנה א'
20 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 32 ש"ס עבודה מעשית
(כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811022201תנועה לשחקניםמר אליה דומנוב
עבודה מעשיתד16:0018:00א207מכסיקו2
א'0811081701תנועה לשחקניםגב' הלר רוני
עבודה מעשיתב14:0016:00א207מכסיקו2
ב'0811081701תנועה לשחקניםגב' הלר רוני
עבודה מעשיתג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022501פיתוח קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתב08:0010:00א207מכסיקו2
ב'0811022501פיתוח קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתד12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתא09:0012:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתא15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811021601משחק א'מר רול גדי
עבודה מעשיתב15:0018:00ב206מכסיקו3
שנה ב'
תכנית חד חוגית 44ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי - 44 ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00203דן-דוד2
א'0811022801לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייהמר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811022801לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייהמר עירא אבנרי
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:00209מכסיקו2
א'0811107701זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשוויתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
ב'0811107701זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשוויתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811025001ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורה14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0811025001שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025101ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0811025101שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה16:0018:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811025201מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:00212מכסיקו2
א'0811025201שיבוץ בהפקות ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025301מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
ב'0811025301שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג'עבודה מעשיתה18:0020:00 2
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811080901חקר שיטות משחקפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
•*רפראט לכתת המשחק
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811024401שיקספיר ותרבות חזותיתד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרד14:0018:00א119מכסיקו4
אב0811107601יזמות וארטיביזם : אמנות ותיאטרון בקהילה ובמרחב הציבוריד"ר חן אלון
סמינרב15:0017:00לא לשיבוץלא נדרשת כיתה4
•הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
•חובה למסלול קהילתי
•סמינר עיוני מעשי
•הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00328ביה"ס להנדסאים4
ב'0680421801חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהותד"ר דנה אולמרט
סמינרה10:0014:00458 חדר עיון ע"שגילמן
א'0821371301אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20ד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0626380601Cinematic Shakespeare- שייקספיר בקולנועד"ר נועם רייזנר
סמינרה12:0014:00449גילמן
ב'0626380601Cinematic Shakespeare- שייקספיר בקולנועד"ר נועם רייזנר
סמינרב12:0014:00449גילמן
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
א'0811081001בימוי: קונפליקט בתיאטרוןפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב13:0016:00ב206מכסיקו3
ב'0811123901בימוי:- עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט***פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתג14:0017:00315ביה"ס להנדסאים3
•*חובה ללמוד את הקורס קונפליקט בתיאטרון כקורס מקדים
א'0811082101משחקן למדריך שחקנים - יסודות המשחק והדרכת השחקן הלא שחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811082101משחקן למדריך שחקנים - יסודות המשחק והדרכת השחקן הלא שחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
•חובה למסלול קהילתי
אב0811101001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
•חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
א'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתב10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתג14:0017:00121מכסיקו3
א'0811081501עבודה בחלל-פעולה ותנועהגב' גודר יסמין
עבודה מעשיתב10:0013:00א207מכסיקו3
א'0811101801חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתג14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811148701כתיבהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתא14:0017:00ג206מכסיקו3
ב'0811135901קדם בימויגב' ברון דדי
עבודה מעשיתה14:0017:00121מכסיקו3
שנה ב' מצטיינים
14 ש"ס יסוד; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמינר);
31ש"ס שיעורים מעשיים.
שיעורים מעשיים למסלול מצטיינים (מסגרת 107)
א'0811115101משחק ב'מר רול גדי
עבודה מעשיתד15:0018:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811022701עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811240801תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתה12:0014:00א207מכסיקו2
ב'0811240801תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתב14:0016:00א207מכסיקו2
א'0811022901הבעה קולית בדיבור ובשירהגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד12:0015:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811022901הבעה קולית בדיבור ובשירהגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתה10:0014:00א207מכסיקו4
א'0811023301קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתה09:0011:00317ביה"ס להנדסאים2
ב'0811023401דיבור ושפהמר זיו זהר מאיר
עבודה מעשיתג09:0012:00315ביה"ס להנדסאים3
•*סמסטר א' פרוייקט צ'כוב - 3 ש"ס איגור ברזין
שנה ג'
מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
6 ש"ס שיעורים מעשיים
שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
מסלול בימוי 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
שעורי חובה מסגרת 106
א'0811123301רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוניד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא14:0016:00213מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא10:0012:00ב207מכסיקו4
שעורי הפקה - מסגרת 450
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
א'0811025001ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורה14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0811025001שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025101ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0811025101שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה16:0018:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811025201מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:00212מכסיקו2
א'0811025201שיבוץ בהפקות ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025301מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
ב'0811025301שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג'עבודה מעשיתה18:0020:00 2
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתג15:0018:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתד15:0018:00315ביה"ס להנדסאים3
אב0811021201שמחק: קומדיה דל ארטהפרופ' בוקר יורם
עבודה מעשיתד09:0012:00א207מכסיקו6
אב0811101001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
•חובה למסלול קהלתי
•מחייב השתתפות בסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811024
•יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתב12:0015:00120מכסיקו3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג14:0017:00א117מכסיקו3
•*חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה10:0013:00ב206מכסיקו3
סמינרים - מסגרת 303
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811024401שיקספיר ותרבות חזותיתד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרד14:0018:00א119מכסיקו4
•הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
•סמינר עיוני ומעשי
•הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00328ביה"ס להנדסאים4
ב'0680421801חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהותד"ר דנה אולמרט
סמינרה10:0014:00458 חדר עיון ע"שגילמן
א'0821371301אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20ד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>