קורסים תואר שני - אמנות התיאטרון - תשע"ו

תשע"ו

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א':8 ש"ס סמינרים בחוג + 4 ש"ס סמינר בפקולטה
כתיבת עבודת סמינר בחוג והגשת שני רפרטים;
שנה ב': 12 ש"ס סמינריונים בחוג
(כתיבת עבודת סמינר והגשת שתי רפרטים)
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
סמינריונים מסגרת - 602
א'0811139801מדע בקדמת הבמה:ניסויים מחשבתיים, יחסות וקוונטים על בימת התאטד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811134401פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל***ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינרד08:0010:00120מכסיקו4
ב'0811134401פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל***ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינרד10:0012:00121מכסיקו
ובעלום הערבי, בהקשר החברתי-פוליטי***
א'0811134501פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811142501קולוקוויוםפרופ' יערי נורית
סמינרא16:0020:00211מכסיקו4
ב'0811410701הארוע התיאטרוני: גישות פרשניותפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00212מכסיקו4
א'0811107401היבטים חברתיים של התיאטרון הישראליד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
שיעורי בחירה מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א'0810502801יופי צדק ורועדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810507101אידאלוגיה, חול ומלטד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810507201גבולות האדפטציה: אלטמן וקרבר בונים יצירת מופתד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810507401הפואטיקה של המקריד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0810503701מוורטיגו ועד קראש: קולנוע ופסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810507501תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרג14:0018:00120מכסיקו4
ב'0810504301לחשוב מחדש: מוזיאונים בעידן הדיגיטלי מייצוג לפרפורמנסד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
א'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810507301משחק השחמט כמודל וכמטפורה - בפילוסופיה בספרות ובאמנותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810503601תאוריות של סובייקטד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810507701אמנות ומחאהד"ר שוש רותם
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו2
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':
16ש"ס סמינריונים בחוג;
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים בחוג**
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
א'0811139801מדע בקדמת הבמה:ניסויים מחשבתיים, יחסות וקוונטים על בימת התאטד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811134401פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל***ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינרד08:0010:00120מכסיקו4
ובעלום הערבי, בהקשר החברתי-פוליטי***
א'0811134501פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811142501קולוקוויוםפרופ' יערי נורית
סמינרא16:0020:00211מכסיקו4
ב'0811410701הארוע התיאטרוני: גישות פרשניותפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00212מכסיקו4
א'0811107401היבטים חברתיים של התיאטרון הישראליד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
שיעורי בחירה מהתכנית הבינתחומית מסגרת 603
א'0810502801יופי צדק ורועדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810507101אידאלוגיה, חול ומלטד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810507201גבולות האדפטציה: אלטמן וקרבר בונים יצירת מופתד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810507401הפואטיקה של המקריד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0810503701מוורטיגו ועד קראש: קולנוע ופסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810507501תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרג14:0018:00120מכסיקו4
ב'0810504301לחשוב מחדש: מוזיאונים בעידן הדיגיטלי מייצוג לפרפורמנסד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
א'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810507301משחק השחמט כמודל וכמטפורה - בפילוסופיה בספרות ובאמנותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810503601תאוריות של סובייקטד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810507701אמנות ומחאהד"ר שוש רותם
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו2
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
סמינריונים - כתיבת שתי עבודות ושני רפרטים חובה - מסגרת 602
א'0811139801מדע בקדמת הבמה:ניסויים מחשבתיים, יחסות וקוונטים על בימת התאטד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811134401פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל***ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינרד08:0010:00120מכסיקו4
ובעלום הערבי, בהקשר החברתי-פוליטי***
א'0811134501פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811142501קולוקוויוםפרופ' יערי נורית
סמינרא16:0020:00211מכסיקו4
ב'0811410701הארוע התיאטרוני: גישות פרשניותפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00212מכסיקו4
שעורי התמחות 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלתי
•*חובה על כל הסטודנטים בתואר MFA שלא עברו השתלמות בבטיחות
•*להשתתף בהדרכה שתתקיים בשבוע לשפני פתיחת שנה"ל
התמחויות
שחקן יוצר מסגרת 614,
שנה א'
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
מעבדהא18:0021:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
מעבדהג11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
מעבדהא12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
מעבדהג12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811123601עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהא10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811123601עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהא15:0017:00א207מכסיקו2
שחקן יוצר שנה ב'
ב'0811431301פרויקטים מתקדמים במשחק:***גב' קרמסקי יעל
ד"ר חן אלון
מעבדהב10:0014:00 2
•*פרויקט גמר ל- MFA
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהב18:0021:00208מכסיקו3
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהד18:0021:00208מכסיקו3
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
מעבדהד15:0019:00ב206מכסיקו4
בימוי שנה א' - מסגרת 613
התמחויות מסגרת 613
א'0811123601עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהא10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811123601עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהא15:0017:00א207מכסיקו2
א'0811431401ספר בימוי,דרכי חשיבה בבימויפרופ' הניג אופירה
מעבדהג12:0016:00א207מכסיקו4
ב'0811431401ספר בימוי, דרכי חשיבה בבימויפרופ' הניג אופירה
מעבדהד15:0019:00315ביה"ס להנדסאים4
א'0811453901בימוי למתקדמיםמר גדי רול
מעבדהה14:0018:00ב206מכסיקו4
בימוי שנה ב' - מסגרת 613
שיעור הפקה***מסגרת 450
א'0811421201פרויקטים מתקדמים בבימוי***מר גדי רול
מעבדהב16:0018:00 2
ב'0811421201פרויקטים מתקדמים בבימוי***מר ברזין איגור
מר תבורי דורון
מעבדהב16:0019:00 3
•*פרויקט גמר ל- MFA
א'0811123801מספר בימוי לבמהפרופ' הניג אופירה
מעבדהב12:0016:00121מכסיקו4
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהב18:0021:00208מכסיקו3
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהד18:0021:00208מכסיקו3
קהילתי שנה א-מסגרת 615
אב0811136301פרויקט קהילתיד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתד17:0020:00121מכסיקו6
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
מעבדהד15:0019:00ב206מכסיקו4
קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
אב0811136301פרויקט קהילתיד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתד17:0020:00121מכסיקו6
א'0811000201שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811000301שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000401שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000501שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4
===========================
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>