סגל מורים, חוקרים ועוזרי הוראה - התכנית הרב תחומית

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר רועי אופנהייםהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
03-6409004
ד"ר בן ברוך בליךהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
03-5281442
ד"ר שמואל דובדבניהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
03-6408403
עידו דולבהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
שרון כהןהתכנית הרב-תחומית באמנויעוזר הוראה
דניאל לויהתכנית הרב-תחומית באמנויעוזר הוראה
ד"ר ליאורה מלכא-יליןהתכנית הרב-תחומית באמנוימורה מן החוץ
גלעד מלצרהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
עודד במבי יצחק פרידמןהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
03-6408612
כנרת קישהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
ד"ר אפרת שטרןהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
08-9211668
ד"ר שלומית שלגו איגרהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive