סגל מורים, חוקרים ועוזרי הוראה - התכנית הרב תחומית

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
גד בר-עוזהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
04-6363093
03-6408612
ד"ר שמואל דובדבניהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
03-6408403
עידו דולבהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
עודד במבי יצחק פרידמןהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
03-6408612
מריאנה קרילובהתכנית הרב-תחומית באמנויעוזר הוראה
ד"ר אפרת שטרןהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
08-9211668
ד"ר שלומית שלגו איגרהתכנית הרב-תחומית באמנויעמית הוראה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive