החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ז תואר II - כלל התכניות

תשע"ז

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 12ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים אחד בחוג ואחד מחוץ לחוג;
שנה ב': 20 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים 12ש"ס
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
0811
סמינריונים מסגרת - 602
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד14:0016:0002קיקואין4
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו
א'0811404701גוף, חיות, מופעד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0687444101מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהםפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא16:0018:00213מכסיקו2
ב'0811405101פסטיבל עכוד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
א'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00212מכסיקו2
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א'0810600301אסתטיקות של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
א'0810508201ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנות ובפסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810506501מוזיאונים במאה ה-21ד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810507801מימזיס בערבון מוגבל טרנספורמציות בהיצג האמנותי - בספרות, ציוד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810507401הפואטיקה של המקריד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0810508101אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנות ופילוסופיהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810507501תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
א'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג באמנות הפוסטמודרניתד"ר רז-דגני אירית
סמינרב12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0810502401תאוריות של ריבויד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508301בית: House and Homeד"ר שוש רותם
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו2
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':18 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 18ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד14:0016:0002קיקואין4
א'0811404701גוף, חיות, מופעד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
א'0687444101מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהםפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
א'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811405101פסטיבל עכוד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
שיעורי בחירה מהתכנית הבינתחומית מסגרת 603
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 16 ש"ס
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 14 ש"ס
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד14:0016:0002קיקואין4
א'0687444101מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהםפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן
ב'0811405001יוצרות בקדמת הבמהפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
א'0811404701גוף, חיות, מופעד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811404601דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרניד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811405101פסטיבל עכוד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
א'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00212מכסיקו2
שעורי התמחות 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלתי
ב'0811404901קולוקויוםפרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק'ד14:0016:00212מכסיקו2
התמחויות
שחקן יוצר מסגרת 614,
שנה א'
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא18:0021:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא18:0021:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811102501עבודת שחקן במאימר תבורי דורון
עבודה מעשיתב10:0014:00א207מכסיקו4
שחקן יוצר שנה ב'
ב'0811431301פרויקטים מתקדמים במשחקגב' קרמסקי יעל
פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתב08:0012:00 4
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא10:0013:0002קיקואין3
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0019:00213מכסיקו3
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
בימוי שנה א' - מסגרת 613
התמחויות מסגרת 613
א'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתג12:0016:00א207מכסיקו4
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
ב'0811102501עבודת שחקן במאימר תבורי דורון
עבודה מעשיתב10:0014:00א207מכסיקו4
ב'0811453901בימוי למתקדמיםמר רול גדי
עבודה מעשיתה10:0014:00ב206מכסיקו4
בימוי שנה ב' - מסגרת 613
אב0811421201פרויקטים מתקדמים בבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתב08:0010:00 2
א'0811123801מספר בימוי לבמהפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב12:0016:00121מכסיקו4
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא10:0013:0002קיקואין3
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0019:00213מכסיקו3
קהילתי שנה א-מסגרת 615
אב0811081801פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודי [1]ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
אב0811081801פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא18:0021:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא18:0021:00ב206מכסיקו3
ב'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג12:0015:00ב206מכסיקו3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>