עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות

 • תשע"ז
 • תשע"ו
 • תשע"ה
 • תשע"ד
 • תשע"ג

כל יחידה קובעת את מכסת העבודות הפרוסמינריוניות והסמינריוניות שעל התלמיד להגיש בכל שנה, ואת המספר הכולל של עבודות סמינריוניות שעליו להגיש בכל שנות לימודיו.

 

רפרט היא עבודה המוגשת במסגרת קורס סמינר. תלמיד הבוחר שלא לכתוב עבודה סמינריונית בסמינר יכול להגיש עבודה בהיקף של 3000-2500 מילים, גופן 12 ברווח כפול. הצגת הרפרט בע"פ בכיתה היא אופציונאלית לפי שיקול דעתו של המורה ואינה מהווה מטלה בלבדית למתן ציון סופי. 

לפי החלטת ועדת ההוראה חל איסור על הגשת עבודות משותפות.

 

לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה וועדת ההוראה הפקולטטית תוגשנה העבודות בשני מועדים קבועים:

 

עבודות לקורסי סמסטר א' – עד 14.5.17

עבודות לקורסים שנתיים ולקורסי סמסטר ב' – עד 1.10.17

 

מועדים אלה הינם סופיים ומחייבים את כל התלמידים והמורים בכל החוגים ובתי הספר והתכניות של הפקולטה. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מיוחדת, לוועדת ההוראה של החוג, - למתן ארכה. הארכה המרבית שתאושר תהיה של שבועיים. תלמיד המבקש ארכה להגשת עבודה, יעשה זאת באמצעות טופס פנייה לוועדת ההוראה  וזאת לפני מועד ההגשה שנקבע. כל ארכה היא אקדמית בלבד וגוררת בעקבותיה תשלום שכר לימוד בהתאם לתקנות שכר לימוד של האוניברסיטה.

לאחר ההגשה הסופית של העבודה לא ניתן להחזירה לתיקונים.

 

התלמיד יגיש עותק קשיח במזכירות היחידה ובמקביל יגיש עותק דיגיטלי באתר הקורס. הגשת העבודה באופן דיגיטלי  היא תנאי לקבלת ציון על העבודה.
הגשת העותק הקשיח במזכירות היחידה תדווח למערכת מנהל תלמידים . העבודה תועבר למורה לבדיקה.
התלמיד ישמור בידיו עותק של העבודה.

המורים יחזירו את העבודות בתוספת הערות למזכירויות עד שלושה  חודשים ממועד ההגשה.

העבודות תישמרנה במזכירות שלושה שבועות ממועד החזרתן.

 

 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בתואר ראשון או בתואר השני

 

כתיבת ההצעה

 

לאחר גיבוש הנושא וקריאה ראשונית, על התלמיד/ה לסכם עם המרצה את נושא העבודה ושיטת העבודה. לוח הזמנים להגשה ואישור ההצעה לעבודה הסמינריונית ייקבע בין המרצה לתלמידים. על כל תלמיד/ה להגיש למרצה הצעה כתובה באורך של 3-2 עמודים שיודפסו ברווח כפול.

 

 

אישור ההצעה הוא תנאי להגשת העבודה

ההצעה תכלול את הנקודות הבאות:

 1. כותרת ותיאור נושא המחקר
 2. מהי שאלת המחקר העיקרית (השערת המחקר, טענת המחקר, ההיפותזה של המחקר) בה תעסוק העבודה?
 3. מהם המקורות הראשונים או קורפוס היצירות (טקסטים שונים, יצירות אמנות, חומרים חזותיים או מוזיקליים) עליהם תסתמכו בעבודה?
 4. מהי הספרות המשנית (מחקר, עיון, מסה וכדומה) הקיימת לגבי שאלת המחקר?
 5. מהו החידוש שמציעה עבודת מחקר זו לעומת המחקר הקיים?
 6. מהי שיטת המחקר (המתודולוגיה) של העבודה, כלומר מהו סוג הדיון שיאפיין את העבודה (מחקר איכותני או כמותני, מתודולוגיה אינטר/דיסציפלינרית מסוימת, גישה ביקורתית וכדומה)?
 7. רשימת ראשי הפרקים עם כותרות שישקפו את מהלך המחקר.
 8. ביבליוגרפיה, פילמוגרפיה, רשימת יצירות ורשימת מקורות אחרים.

 

 

כתיבת העבודה הסמינריונית

 

לאחר אישור ההצעה תיבנה העבודה הסמינריונית סביב שאלת המחקר בהתאם לפרקים שצוינו בהצעה. החלק החשוב בעבודה הוא הדיון המגולם בפרקי העבודה ובו תבוא לידי ביטוי חשיבה וניתוח עצמאיים לגבי החומרים בהם עוסקת העבודה. לא רצוי להכניס לעבודה סקירות תיאורטיות, ביוגרפיות או היסטוריות כלליות שאינן נוגעות ישירות לשאלת המחקר הממוקדת של העבודה, אם כי ניתן להפנות בהערות שוליים לחומרים מסוג זה.

היקף העבודה המומלץ הוא: כ- 6000 מילים בתואר הראשון ו-כ 9000 מילים בתואר השני (ובנוסף רשימה ביבליוגרפית ונספחים אחרים), מודפסים בפונט 12 וברווח כפול. העבודה תכלול דף שער, דף תוכן עניינים, מבוא, פרקים, סיכום, נספחים (אם נחוץ) ורשימה ביבליוגרפית.  

בעבודה יש להבחין באופן קפדני ובולט בין מובאות מטקסטים של מחברים אחרים, לבין טקסט הכותב/ת עצמו/ה, ויש להפנות למקור של רעיונות וטענות, במידה והם נלקחים ממחברים אחרים, גם אם אלו לא מובאים בציטוט ישיר.

יש ללוות את טקסט העבודה במערך אקדמי עקבי של הערות שוליים והפניות כתובות בשיטה אקדמית מקובלת ואחידה כולל ציון מספרי העמודים בהם מופיעות המבואות במקור (ראו דוגמאות ב"הנחיות לכתיבת עבודות" – במידע לסטודנטים – באתר הפקולטה).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>