קורסי חובה תואר ראשון - מוזיקה - תשע"ו

תשע"וסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת שעורי החובה לתואר ראשון
המגמה האינסטרומנטלית
שנה א'
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120603Analysis and Harmony Iד"ר יצחקי עפרה
שו"תה10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד12:0013:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד13:0014:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
• לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
• החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842140003Ear training Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד09:0010:00014ביה"ס למוזיקה2
ב'0842100102Academic writingד"ר סרמר טניה
שו"תד10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה2
ב'0842100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' גבאי אלין
שו"תה08:0010:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iשו"ת 2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה א' ילמדו עם ב'
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842130001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
•לכלי תזמורת בלבד
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842133301מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750פרופ' גורין אלכסנדר
שו"תג14:0016:00015ביה"ס למוזיקה4
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
ב'0842130301מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתריםפרופ' ארז ארנון
מר אדמוני יובל
סדנהג11:0012:00016ביה"ס למוזיקה1
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
שנה ב'
אב084200000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220603Analysis and harmony IIשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד14:0015:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד15:0016:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842240003Ear training IIתרגיל 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842230001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842221001ספרות הפסנתר IIפרופ' זוהר אסף
שו"תב18:0020:00016ביה"ס למוזיקה4
אב0842221101ליווי כלישו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
שנה ג'
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0845210902Music in the 20th Centuryד"ר יצחקי עפרה
שיעורה14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842330001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב0842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה ג' ילמדו עם ב'
אב0842321101ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842320701מתודיקה של הוראת הפסנתרמר רוזנקרנץ עדי
שו"תא16:0018:00013ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325801מתודיקה של הוראת הכינור והויולהדר' לבנון לילך
שו"תה12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
אב0842325802Violin and Viola Pedagogy Iדר' לבנון לילך
שו"תד13:0014:00030ביה"ס למוזיקה
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842310701מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץגב' אלבז שרה
שו"תג12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
שנה ד'
אב0842000000שעור אישי בכלישיעור 2
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר עין-הבר איל
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842129401רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842430001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב0842320701מתודיקה של הוראת הפסנתרמר רוזנקרנץ עדי
שו"תא16:0018:00013ביה"ס למוזיקה4
אב0842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה ד' ילמדו עם ב'
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325801מתודיקה של הוראת הכינור והויולהדר' לבנון לילך
שו"תה12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842310701מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץגב' אלבז שרה
שו"תג12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה 1.1
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה
•על תלמידי המגמה הווקאלית להשתתף בחזרות התזמורת
•לקראת פרוייקטים בימי א' ו-ד' 16:00-20:00
שנה א'
אב08427זמרה - שעור אישישיעור 2
אב0842138201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד12:0013:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד13:0014:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
ב'0842100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' גבאי אלין
שו"תה08:0010:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iשו"ת 2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה א' ילמדו עם ב'
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
אב0842138701היגוי א'גב' גלזר דנה
שו"תג10:0011:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
אב084299999זמרה - שעור אישישיעור 2
אב0842238201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד15:0016:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד14:0015:00014ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842238701היגוי ב'גב' אפרתי ענת
שו"תה09:0010:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
084209שפה זרה נוספת לזמרים 0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב08429זמרה - שיעור אישישיעור 2
אב0842338201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0845210902Music in the 20th Centuryד"ר יצחקי עפרה
שיעורה14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842337201כיתת אופרהפרופ' רחום תמר
מר שו אי אן
שו"תד14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
א'0842333333אנסמבל האופרהפרופ' רחום תמר
שו"תא12:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה0
•ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנת באודיציות
• הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
אב0842337301כיתת לידפרופ' זכאי מירה
מר צירולניק בוריס
שו"תג12:0014:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0842321101ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842337401משחקגב' קרמסקי יעל
שו"תב12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842338701היגוי ג'גב' נזרי סופי
שו"תב17:0018:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842431401השיר הארצישראלי האמנותימר כהן שמעון
גב' קירשטיין רחל
שו"תג16:0018:00מ017ביה"ס למוזיקה4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
אב084210שפה זרה נוספת לזמריםשיעור 0
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ד'
אב0842000זמרה - שיעור אישישיעור 2
אב0842438201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0842337201כיתת אופרהפרופ' רחום תמר
מר שו אי אן
שו"תד14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
א'0842333333אנסמבל האופרהפרופ' רחום תמר
שו"תא12:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה0
•ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
• הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
אב0842337301כיתת לידפרופ' זכאי מירה
מר צירולניק בוריס
שו"תג12:0014:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0842338801אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאליפרופ' זכאי מירה
גב' קירשטיין רחל
שו"תג14:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0842337401משחקגב' קרמסקי יעל
שו"תב12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842438701היגוי ד'גב' נזרי סופי
שו"תב16:0017:00032ביה"ס למוזיקה2
אב084210שפה זרה נוספת לזמריםשיעור 0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
המגמה לקומפוזיציה ולניצוח
שנה א'
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה.
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iמר יוהס דן
שו"תה12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר כהן שמעון
שיעורא12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה4
א'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' גבאי אלין
שו"תה08:0010:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iשו"ת 2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה א' ילמדו עם ב'
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
ב'0843150701יסודות תורת הצליל ומבוא למחשבגב' פארי הדס
שו"תג10:0012:00מ019 מרכז מחשביםביה"ס למוזיקה2
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים לקומפוזיציה
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
ב'0843151301אולפן הקלטות - הלכה למעשהמר אשל רפי
שו"תה16:0020:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•הקורס מתקיים בין 16:00-17:30. החלק המעשי בתאום עם המרצה
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843129001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843129001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0842138701היגוי א'גב' גלזר דנה
שו"תג10:0011:00032ביה"ס למוזיקה2
שנה ב'
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843250501הרמוניה IIד"ר רום אורי
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
א'0843251501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0843253201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIמר סרוסי ראובן
שו"תג14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0843255501תיזמור Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג12:0014:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה12:0013:00033ביה"ס למוזיקה2
•חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב084300001שיעור אישישיעור 1
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843254101ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תה16:0018:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843229001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843229001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843239401ניצוח מקהלה מתקדמיםשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0842238701היגוי ב'גב' אפרתי ענת
שו"תה09:0010:00032ביה"ס למוזיקה2
שנה ג'
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842340701הרמוניה IIIד"ר רום אורי
שו"תד10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843351601קונטרפונקט בסגנון באך IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843353201ניתוח וכתיבה לפי מודליםמר סרוסי ראובן
שו"תד14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843354501קריאת פרטיטורה IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה13:0014:00033ביה"ס למוזיקה2
•חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב0843000002שיעור אישישיעור 1
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843354001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תה16:0018:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843354002ניצוח תזמורת מתקדמיםשו"ת 2
אב0843354002ניצוח תזמורת מתקדמיםשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0843329001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843329001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843339501ניצוח מקהלה מתקדמיםשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0842338701היגוי ג'גב' נזרי סופי
שו"תב17:0018:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
שנה ד'
אב0842440701הרמוניה IVמר סרוסי ראובן
שו"תד12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
א'0843451601קונטרפונקט בסגנון באך IIIד"ר קליינר בוריס
שיעורד14:0016:00031ביה"ס למוזיקה2
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב084300000שעור אישי בקומפוזיציהשיעור 2
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843454001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תה16:0018:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843454002ניצוח תזמורת מתקדמיםמר תלמי יואב
שו"תב10:0012:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0843454002ניצוח תזמורת מתקדמיםמר תלמי יואב
שו"תה10:0012:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0843429001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843429001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843439501ניצוח מקהלה מתקדמיםמר בורשבסקי רונן
שו"תד10:0012:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
תואר ראשון במסלול דו-חוגי - שיעורי חובה
שנה א'
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
א'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' גבאי אלין
שו"תה08:0010:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורג16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורג16:0020:00ג206מכסיקו4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד12:0013:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד13:0014:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
ב'0845100601מבוא לניתוח מוזיקאלי א'פרופ' איתן זהר
שו"תב14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה2
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iמר יוהס דן
שו"תה12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
•קורס זה מיועד לתלמידים הלומדים הרמוניה בלבד
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד14:0015:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד15:0016:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843250501הרמוניה IIד"ר רום אורי
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0845100401קריאת פרטיטורהד"ר גלפרין איגור
תרגילג12:0013:00030ביה"ס למוזיקה2
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0845210902Music in the 20th Centuryד"ר יצחקי עפרה
שיעורה14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
תואר ראשון במסלול חד-חוגי - שיעורי חובה
שנה א'
א'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' גבאי אלין
שו"תה08:0010:00מ001ביה"ס למוזיקה2
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iמר יוהס דן
שו"תה12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר כהן שמעון
שיעורא12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה4
ב'0845100601מבוא לניתוח מוזיקאלי א'פרופ' איתן זהר
שו"תב14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורג16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורג16:0020:00ג206מכסיקו4
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843250501הרמוניה IIד"ר רום אורי
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
א'0843251501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0843253201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIמר סרוסי ראובן
שו"תג14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843255501תיזמור Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג12:0014:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה12:0013:00033ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
0843152701הרמוניה ליד המקלדתד"ר רום אורי
בחינה
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842340701הרמוניה IIIד"ר רום אורי
שו"תד10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843351601קונטרפונקט בסגנון באך IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843353201ניתוח וכתיבה לפי מודליםמר סרוסי ראובן
שו"תד14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843354501קריאת פרטיטורה IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה13:0014:00033ביה"ס למוזיקה2
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
אב0845410301נושאי חזרהשיעור 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
ב'0845410201ניתוח יצירותשו"ת 2
ב'0845410201ניתוח יצירותשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב0845410401תולדות התיאוריה המוזיקליתסמינר 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהשיעור 2
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהשיעור 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>