קורסי בחירה בפקולטה למדעי הרוח/חברה - תשע"ח

תשע"ח

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה ברוח חברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהד"ר בועז שחם
שיעורב18:0020:00013Bפורטר
א'0910110001מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתיתד"ר דניאל מישורי
שיעורב08:0010:00013Bפורטר
א'0910122201העולם סביבנו - נושאים נבחריםד"ר ניר נפתלי
שיעורב16:0018:00101פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
ב'0349229201גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין
שו"תא10:0012:00120יד אבנר 0
א'0349225001אתיקה סביבתיתד"ר דניאל מישורי
שו"תא10:0012:00115יד אבנר
א'0349223401יסודות הגיאוגרפיה ההיסטוריתד"ר ירון בלסלב
שו"תב10:0012:00115יד אבנר 0
א'0349228701גיאוגרפיה של תיירות ופנאיד"ר עמית בירנבוים
שו"תב12:0014:00115יד אבנר
א'0349226501יסודות הגיאוגרפיה המדיניתד"ר אמנון קרטין
שו"תא10:0012:00120יד אבנר 0
ב'0349213401בריאות, מקום וחברהד"ר עמית בירנבוים
שו"תג12:0014:00115יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672154701הדרמה היוונית והרומיתפרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעורג12:0014:00277גילמן
א'0672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאפרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעורג10:0012:00306גילמן
א'0672154801זעמו של אכילס: קריאה מודרכת באיליאדהמר אייל ניסני
שיעורג16:0018:00306גילמן
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורג16:0018:00281גילמן0
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00001ווב
ב'0608114401היסטוריה ומגדר בתרבות המערבד"ר מיכל שפירא
שיעורג14:0016:00001ווב
א'0608360201סרבנות גט - איך יוצאים מזה?ד"ר עליזה בזק
שיעורב12:0014:00205רוזנברג
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה10:0012:00326גילמן0
ב'0608113301שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטיד"ר וילמובסקי ענבל
שו"תג12:0014:00307גילמן
ב'0608360301על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדותד"ר עליזה בזק
שיעורב12:0014:00001רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
ב'0621154201תולדות הנצרות 1350 - 2017פרופ' דוד כ"ץ
שיעורה16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0621122001היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300ד"ר עודד רבינוביץ
שיעורב14:0016:00282גילמן0
א'0621117101אמריקה הלטינית במאה ה-19ד"ר אורי פרויס
שיעורג10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0621140001העשייה ההיסטורית לסוגיהפרופ' יונתן פרייס
שיעורג16:0018:00223 (אולם ברגר)גילמן
א'0621120901התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוקפרופ' גדי אלגזי
שיעורא10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0621121001דנטה וויראז: תפיסות שונות של החיים לאחר המוותד"ר דומניקו אגוסטיני
שיעורב14:0016:00282גילמן
א'0621108601המאה האמריקניתפרופ' אייל נווה
שיעורג18:0020:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0621115201היסטוריה והיסטוריוניםפרופ' יוסף מאלי
שיעורב12:0014:00223 (אולם ברגר)גילמן
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
א'0662223701מבוא לתיאוריות של מיתוסים**ד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00280גילמן0
ב'0662115101ניהול - מקורות רעיוניים ומודליםד"ר עידן שמעוני
שיעורג12:0014:00305גילמן
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורג12:0014:00326גילמן
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורב16:0018:00326גילמן0
ב'0662209401מיתוסים בראי הפסיכואנליזהד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00326גילמן0
א'0662101101מבוא למחשבה הומאניסטיתד"ר יקותיאל שהם
שיעורג16:0018:00326גילמן
א'0662225201תחת גלגלי הצדקד"ר נועה גדי
שיעורב12:0014:00326גילמן0
א'0662223501ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבוריתד"ר איתן אורקיבי
שיעורב16:0018:00326גילמן
א'0662224301מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסיתד"ר מרינה ניזניק
שיעורג10:0012:00277גילמן
א'0662224601הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזםד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן
א'0662312001מחלוקות בכלכלה ובניהולד"ר יקותיאל שהם
שיעורה10:0012:00307גילמן
א'0662225701חברה, מחאה ומדיניות: העידן הניאו-ליברלי באמל"ט (2000-1973)ד"ר אפרים דוידי
שיעורה12:0014:00326גילמן
ב'0662223201כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מד"ר דינה מויאל
שיעורב12:0014:00326גילמן
ב'0662223101תרבות זמננו: רעיון המודרניותד"ר נועה גדי
שיעורב10:0012:00326גילמן0
ב'0662209901ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עםד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב16:0018:00278גילמן
ב'0662225601תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרתד"ר מרינה ניזניק
שיעורג10:0012:00220גילמן
ב'0662225901החברה החרדית והאינטרנטד"ר יובל חרובי
שיעורב18:0020:00305גילמן
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן
ב'0662116901תולדות רעיון הצדק החברתי: מהמהפכה הצרפתית ועד ימינוד"ר אפרים דוידי
שיעורה12:0014:00326גילמן
ב'0662196101קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים*ד"ר חפץ שרון
שיעורה14:0016:00280גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
ב'0677106201יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00281גילמן0
א'0677106101יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)פרופ' ג'רמי כהן
שיעורב10:0012:00203 חדר מוריםקרטר0
א'0677108001המאבק בין המינים בקהילות היהודיות בימי הבינייםפרופ' שמחה גולדין
שיעורה10:0012:00282גילמן
א'0677127701"הפתרון הסופי"פרופ' חוי דרייפוס
שיעורג10:0012:00279גילמן
א'0677123801היסטוריה של האקטואליה א'פרופ' מוטי גולני
שיעורג16:0018:00282גילמן
א'0677126401התנועה הציונית - היישוב הארץ ישראלי והשואהד"ר רוני שטאובר
שיעורה08:0010:00281גילמן
א'0677126701אייכמן ואנשיו - התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצחד"ר רוני שטאובר
שיעורה12:0014:00001רוזנברג
ב'0677122901היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2018-1654ד"ר סקוט אורי
שיעורא14:0016:00277גילמן
ב'0677115101תולדות השואה - קורס מקווןפרופ' חוי דרייפוס
שיעורג08:0010:00280גילמן
ב'0677127801זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציוניתד"ר רונה יונה
שיעורג10:0012:00002רוזנברג
ב'0677112601נשים ביישוב ובישראל הצעירהפרופ' אורית רוזין
שיעורה14:0016:00282גילמן0
ב'0677113901בונים אומהפרופ' אורית רוזין
שיעורה16:0018:00305גילמן0
שיעורי בחירה החוג לארכיאולוגיה
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעורא10:0012:00281גילמן0
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?דר' יובל גדות
שיעורג12:0014:00281גילמן0
א'0671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבפרופ' יורם כהן
שיעורא14:0016:00281גילמן0
ב'0671238301מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף הראשון לפנה"ספרופ' יורם כהן
שיעורג16:0018:00220גילמן0
א'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים וד"ר אמיר גילן
שיעורג14:0016:00282גילמן0
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
אב0687100101מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר אורי סלע
שיעורא14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
אב0687100201מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורב14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0687218901זהויות אזוריות בסין המודרניתפרופ' מרק גמזה
שיעורג10:0012:00306גילמן
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן0
ב'0687245401הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00279גילמן
אב0687100301מבוא לתולדות הודו ותרבותהד"ר רועי צהר
שיעורג14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0687245001מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחןד"ר צחי פרידמן
שיעורא10:0012:00282גילמן
א'0687247501מצייתנות ליצירתיות ? מבט השוואתי על חינוך וחברה בסין ובאסיהד"ר בינה- פולק אביטל
שיעורא12:0014:00279גילמן
א'0687211601תרבות והיסטוריה בקוריאה המודרניתד"ר ליאורה צרפתי
שיעורב10:0012:00281גילמן
א'0687248301היסטוריה של מלחמה וזכרון-יפן במאות ה - 19 וה - 20ד"ר רעות הררי
שיעורב12:0014:00279גילמן
א'0687219201ההיסטוריה של סין המודרנית א':משיא שושלת צ'ינג ועד לנפילתה 1ד"ר אורי סלע
שיעורב14:0016:00281גילמן
א'0687248101סוגיות באמנות יפןד"ר שלמית בג'רנו
שיעורה10:0012:00281גילמן
א'0687248201כלכלת , תרבות ושיווק לסיןמר ארז כ"ץ וולובלסקי
שיעורה10:0012:00306גילמן
א'0687243501יחסי מדינה וחברה בסין הקומוניסטיתד"ר ליאור רוזנברג
שיעורה12:0014:00277גילמן0
א'0687247101התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על התהוותו של הסבל, על הפצתד"ר מיכל ברנע-אסטרוג
שיעורה12:0014:00220גילמן
ב'0687247401מבוא לבודהיזם בסין ויפןפרופ' יעקב רז
שיעורג10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00279גילמן
ב'0687242401נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקהד"ר אהוד הלפרין
שיעורא12:0014:00280גילמן
ב'0687247701מבוא לפוליטיקה יפניתד"ר רחל שאול
שיעורא14:0016:00280גילמן
ב'0687248501מעבר להרי הוינדהיה:מבוא לדרום הודוד"ר לוי שחם אילנית
שיעורב12:0014:00002רוזנברג
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א'0631222001קווים מאפיינים בספרות הקלאסיתד"ר אמיר לרנר
שיעורא10:0012:00001רוזנברג
ב'0631114001מבוא לספרות ערבית מודרניתגב' שיבי מייסון
שיעורב16:0018:00001רוזנברג
ב'0631243401ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים**ד"ר ביאטה שייחטוביץ
שיעורב16:0018:00205רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
ב'0668255401קשרי משפחה בספרות הצרפתית המודרניתד"ר דינה חרובי
שיעורה16:0018:00102ווב
ב'0668255701גסטרונומיה צרפתיתמר שלמה יניב
שיעורה14:0016:00307גילמן
א'0668259401יצירות מופת של צרפת הקלאסיתפרופ' נדין קופרטי-צור
שיעורב12:0014:00102ווב
שיעורי בחירה בחוג לבלשנות
א'0627101001מבוא לבלשנותדר' איה מלצר-אשר
שיעורב14:0016:00001ווב0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>