קורסי בחירה בפקולטה לאמנויות - תשע"ו

תשע"ו

-



סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי עברי***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילה***פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות בימויד"ר משה פרלשטיין
שיעורה10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00208מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0811106801חשיבה חזותיתגב' קיש כנרת
שיעורא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811106801חשיבה חזותיתגב' קיש כנרת
ב10:0012:00208מכסיקו2
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00ב207מכסיקו4
א'0811107301קריאה בקלאסיקות של הדרמה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכזד"ר פישר מתי
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821100901המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחןפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותיפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821131401הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך)ד"ר פישהוף גיל
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות האסלאם: מבוא כללי לאמנות עמי-האסלאםד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0821143101אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברנסנס הצפוניד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: מודרניזם ואוונגארדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201***מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזםד"ר זהר אילת
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821616501האמנות בעולם האגאיד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821616601האמנות ההלניסטית: "מרכז" ו"פריפריהד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג10:0012:00208מכסיקו2
א'0821514501ונוס ודיוניסוס בציור ובפסיפס הרומיד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
ב'0821620901מלחמה הקדושה, ממלכה חדשה: האמנות והאדריכלות בממלכת ירושלים הד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
א'0821638701גברים וגבריות באמנות האסלאםד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821638801השושלת המוגולית בהודו: ארכיטקטורה, ציור ותעמולהד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו2
א'0821601101אמונה וכפירה וביטויין באמנות הרנסנסד"ר בלס גולדה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
ב'0821601001מחזורי אמנות היסטוריים-ביוגרפיים ברנסנס האיטלקיד"ר בלס גולדה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
ב'0821675901כמיהה למציאות: ריאליזם, אימפרסיוניזם, היפר-ריאליזםד"ר ארונוב איגור
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
ב'0821617001בכחנליה: היבטים קלאסיים באמנות ישראלית עכשוויתד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821699101ההדפס באמנות הישראליתד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג10:0012:00209מכסיקו2
א'0821656101לקראת אקוסטיקת יחסים*ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורג18:0020:00200מכסיקו2
ב'0821623201וידיאו וצילום בישראלד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00120מכסיקו2
א'0821670301תולדות הצילום המקומי - היהודי והערבי- מסוף המאה ה-19 עד סוףד"ר סלע רונה
שיעורג18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821661001טראומת התבוסה וכלכלת הבועה: אמנות עכשווית ביפן, 1945-2015ד"ר זהר אילת
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0821668001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19ד"ר שבי אורלי
שיעורב16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821669001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20ד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00212מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורה10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00211מכסיקו4
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
א'0861110601מבוא לשפת התאטרוןד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0861158901האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנסד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0861159001האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו **ד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:0001קיקואין2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>