קורסי בחירה בפקולטה למדעי הרוח/חברה - תשע"ז

תשע"ז

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה ברוח חברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה באדריכלות
א'0881309701דרום ת"א כמרחב חיים ביחדד"ר צין ערן
שו"סב10:0012:00213מכסיקו2
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהד"ר בועז שחם
שיעורב18:0020:00013Bפורטר
א'0910110001מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתיתד"ר דניאל מישורי
שיעורב08:0010:00013Bפורטר
א'0910122201העולם סביבנו - נושאים נבחריםד"ר ניר נפתלי
שיעורב12:0014:00013Bפורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00
שיעורי בחירה בסוציולוגיה
א'1041260801ארגונים וחברהפרופ' קלב אלכסנדרה
שו"תה16:0019:00210נפתלי
ב'1041310201חברה בישראלפרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
שיעורה16:0019:00101נפתלי
א'1041260401משפחה וחברהפרופ' שטייר חיה
שו"תא10:0013:00210נפתלי
שיעורי בחירה במדעי המדינה
ב'1031369901"מקום" במחשבה הפוליטית בישראלד"ר חוברס איל
שיעורה12:0015:00505נפתלי
א'1031100201פוליטיקה ומשטר בישראלפרופ' אמל ג'מאל
שיעורב10:0013:00201נפתלי
א'1031190001מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהד"ר אבולוף אוריאל
שיעורג16:0019:00201נפתלי
א'1031210301כלכלה פוליטיתד"ר שדה טל
שיעורא12:0014:00201נפתלי
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
ב'0691229201גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין
שו"תא10:0012:00120יד אבנר 0
א'0691225001אתיקה סביבתיתד"ר דניאל מישורי
שו"תא14:0016:00115יד אבנר
א'0691223401יסודות הגיאוגרפיה ההיסטוריתמר ירון בלסלב
שו"תג10:0012:00232יד אבנר 0
ב'0691401101תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוניפרופ' יובל פורטוגלי
שו"סב16:0018:00232יד אבנר
א'0691426601ניידות תחבורה וקיימותד"ר משה גבעוני
שו"סג12:0014:00232יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672110201מבוא לספרות היוונית הקלאסיתמר אייל ניסני
שיעורג14:0018:00282גילמן0
א'0672154201חוק וסדר בעולם הרומיד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורב10:0012:00306גילמן0
א'0672153901רפואה בעולם העתיקד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורא10:0012:00001ווב0
א'0672155501קיקרו הנואםפרופ' יונתן פרייס
שיעורב16:0018:00319א ע"ש אלקובגילמן
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורג16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00001רוזנברג0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה10:0012:00282גילמן
א'0608114401היסטוריה ומגדר בתרבות המערבד"ר מיכל שפירא
שיעורה16:0018:00001רוזנברג
א'0608360201סרבנות גט - איך יוצאים מזה?ד"ר עליזה בזק
שיעורב12:0014:00106רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
ב'0621154201תולדות הנצרות 1350 - 2017פרופ' דוד כ"ץ
שיעורה16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0621116701המאה ה-19 הארוכהפרופ' איריס רחמימוב
שיעורא10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן
א'0621116801העולם היווני בתקופה הקלסיתפרופ' עירד מלכין
שיעורב16:0018:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0621107901ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמה הקרהפרופ' אייל נווה
שיעורג16:0018:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0621120601מלחמת האזרחים ביוון ורומאפרופ' יונתן פרייס
שיעורב12:0014:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0621122001היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300פרופ' גדי אלגזי
ד"ר עודד רבינוביץ
שיעורג10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0621120701להיות מודרנים: חיים, תרבות ופוליטיקה 2017-1750פרופ' בלהה מלמן
שיעורב10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0621117301רפובליקת ויימארד"ר אמיר טייכר
שיעורג16:0018:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0621117101אמריקה הלטינית במאה ה-19ד"ר אורי פרויס
שיעורה10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662141901חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: ספרות הדיכוי בספרד ובארגנטינהגב' פלורינדה גולדברג
שיעורג14:0016:00277גילמן
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
א'0662223701מבוא לתיאוריות של מיתוסים**ד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00281גילמן0
א'0662118701ספרות רוסית מאה-19 חלק א'ד"ר מרינה ניזניק
שיעורג10:0012:00279גילמן
א'0662117701תרבות האצולה הרוסית בתחילת המאה ה- 19ד"ר מרינה ניזניק
שיעורה10:0012:00106רוזנברג
ב'0662115101ניהול - מקורות רעיוניים ומודליםד"ר עידן שמעוני
שיעורג12:0014:00326גילמן
ב'0662115401צדק חברתי ואי/ שוויון בישראלגב' יערה בוקסבאום
שיעורה10:0012:00326גילמן
ב'0662209301מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים וד"ר חנה לבנת
שיעורא10:0012:00362גילמן
ב'0662209201התנ"ך לילדיםד"ר דרור בורשטיין
שיעורא12:0014:00278גילמן0
א'0662196001תולדות המחשבה הכלכליתד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן
א'0662196401ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיהד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורג08:0010:00326גילמן
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן
ב'0662310301שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשיםד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן0
ב'0662209401מיתוסים בראי הפסיכואנליזהד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00326גילמן0
א'0662223301מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריהד"ר יקותיאל שהם
שיעורה10:0012:00326גילמן
ב'0662323701פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנועפרופ' רות עמוסי
שיעורג14:0016:00277גילמן
א'0662223701מבוא לתיאוריות של מיתוסים**ד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00281גילמן0
ב'0662212801עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומייםד"ר חפץ שרון
שיעורה14:0016:00278גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
ב'0677106201יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב -ב (ממסע הצלב הראשון ועד"המגיפהפרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00001רוזנברג0
א'0677106101יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב 1096)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00001רוזנברג0
א'0677127301מחבורה לתנועה: החסידות במאה ה-18פרופ' דוד אסף
שיעורא12:0014:00203 חדר מוריםקרטר
א'0677124501בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגשד"ר מעוז כהנא
שיעורג12:0014:00279גילמן
א'0677126801א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונותפרופ' שלום רצבי
שיעורג14:0016:00106רוזנברג
א'0677114801המאבק להקמת מדינת ישראל, 1947-1939פרופ' מאיר חזן
שיעורה10:0012:00001רוזנברג
ב'0677125901חיי יומיום בגטו ורשהפרופ' חוי דרייפוס
שיעורג10:0012:00280גילמן
ב'0677111901ישראל בעשור השניפרופ' אורית רוזין
שיעורג14:0016:00220גילמן0
ב'0677112001אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבותפרופ' אורית רוזין
שיעורג16:0018:00220גילמן0
ב'0677124601ההיסטוריה היהודית של היופי בעת החדשה המוקדמתד"ר מעוז כהנא
שיעורה12:0014:00281גילמן
ב'0677125001דוד בן-גוריון: המנהיג והעםפרופ' מאיר חזן
שיעורה14:0016:00001ווב
ב'0677125601אנטישמיות: האם לשנאה יש היסטוריה משלה?ד"ר סקוט אורי
שיעורה16:0018:00282גילמן
שיעורי בחירה החוג לארכיאולוגיה
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעורא10:0012:00281גילמן0
א'0671103301מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ספרופ' יורם כהן
שיעורא12:0014:00282גילמן0
א'0671104501מבוא למצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
שיעורג16:0018:00220גילמן
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?דר' יובל גדות
שיעורב12:0014:00220גילמן0
שיעורי בחירה בחוג לבלשנות
א'0627101001מבוא לבלשנותדר' איה מלצר-אשר
שיעורב14:0016:00001ווב0
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
אב0687100101מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר אורי סלע
שיעורא14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0687244101יפן בזירה הבינלאומיתד"ר רחל שאול
שיעורב12:0014:00278גילמן
אב0687100201מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורב14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0687218901זהויות אזוריות בסין המודרניתפרופ' מרק גמזה
שיעורה10:0012:00282גילמן
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן0
ב'0687245401הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00280גילמן
אב0687100301מבוא לתולדות הודו ותרבותהד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א'0631222001קווים מאפיינים בספרות הקלאסיתד"ר אמיר לרנר
שיעורא10:0012:00001רוזנברג
ב'0631114001מבוא לספרות ערבית מודרניתפרופ' ג'יריס ח'ורי
שיעורב12:0014:00001רוזנברג0
ב'0631243401ניתוח דקדוקי של טקסטים ערבייםגב' ביאטה שייחטוביץ
שיעורה14:0016:00105רוזנברג
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>