תואר שני - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תשע"ו

תשע"וסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי תואר שני MFA
שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותפרופ' יוסף רז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
לימודי תואר שני (MFA)
מסלול בימוי/הפקה
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית (מסגרת שיעורים מעשיים)
הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• 11.10.2015
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית בטיחות אש , בטיחות צבע
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
• 12.10.2015
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - עזרה ראשונה והחייאה
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 המשך עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
•14:30-15:00 - מבחן
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהד10:0012:30
• 14.10.2015
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה
שנה א'
שיעור חובה בשנה א'
סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
א'0851911901סדנת בימוי דוקומנטרי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851913901סדנת בימוי דוקומנטרי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00119מכסיקו2
א'0851932401סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
סדנהה16:0018:00א117מכסיקו2
• שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
א'0851911801סדנת תסריט ובימוי עלילתי א'גב' דרייפוס מיה
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב'גב' דרייפוס מיה
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851912901עבודה עם שחקניםגב' ויניק מיכל
סדנהה14:0018:00א122מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851953701חונכות בימוי עלילתי תשע"ופרופ' הקר ראובן
הדרכה אישיתד18:0020:00 2
א'0851916201סדנת בימוי קולנוע נסיונימר מוגרבי אברהם
סדנהא10:0014:00212מכסיקו4
•תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
•סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851932201סגנונות בעריכה במר גרינפלד יוסף
סדנהג14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851932001סגנונות בצילום אמר כצנלסון רוני
סדנהא14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851931801פסקול פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851931801פסקול פוסט פרודקשןסדנה 2
•הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף עד 6 ש"ס
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית 2מר שפירא ערן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851262701כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1מר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
ב'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר עצמור לירן
סדנהב12:0015:0002קיקואין3
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
שנה ב'
שיעורי חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
א'0851914601ליווי פרוייקט גמר א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה18:0020:00117מכסיקו2
•יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
ב'0851914701ליווי פרוייקט גמר ב'מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תה12:0014:00א117מכסיקו2
•יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
רשימת החונכויות המיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט גמר
ב'0851953201חונכות בימוי תשע"ופרופ' אביעד מיכל
הדרכה אישיתד12:0014:00008מכסיקו2
ב'0851953401חונכות בימוי עלילתימר שני ירון
הדרכה אישיתה10:0012:00א119מכסיקו2
סדנאות מקצועיות לשנה ב'
אב0851914901בימוי דוקומנטרי 3מר טל רן
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
•מתקיים לאורך כל השנה, אחת לשבועיים
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• קורס מרוכז מועדים יפורסמו בהמשך
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו2
• באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1מר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית 2מר שפירא ערן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851262701כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר עצמור לירן
סדנהב12:0015:0002קיקואין3
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
ב'0851900101נרטיב קולנועי/טלוויזיוניפרופ' אבישר אילן
שיעורד16:0020:00208מכסיקו4
פרוס' תיאוריה עכשווית
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00213מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סד10:0014:00203דן-דוד4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' עוזרי יערה
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סה10:0014:00200מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00ג122מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
ב'0851510901הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשוויד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851507201הנאו -ריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
א'0851905601חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851506401מ"חמים וטעים" ועד "הר ברוקבק" : תיאוריה קווירית וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851507501היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851511301הזמן והמרחב של הטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0851906201שחזור והעמדה מחדש בקולנוע התיעודיד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511001סוגיות תיאורטיות בז'אנר סרטי האימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851511201סיפורי תעלומה ובילוש בסרטים מודרנים ופוסמודרנייםגב' קוגלר תרזה
סמינרג12:0018:00211מכסיקו4
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי :שנות ה 60 וה-70ד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00120מכסיקו4
א'0851509601טלוויזיה ישראלית ואמריקנית בפרספקטיבה בין תד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00208מכסיקו4
מסלול תסריטאות
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות לתואר משיעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית:
הדרכות חובה:
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
• 11.10.2015
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש , בטיחות צבע
• 10:30-10:45 הפסקה
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
•14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
• 12.10.2015
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - עזרה ראשונה והחייאה
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 המשך עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
• 14:30-15:00 מבחון
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהד10:0012:30
• 14.10.2015
שנה א' - שיעורי חובה
סמסטר א' - שיעורי חובה
א'0851932501בימוי לתסריטאיםמר פיצ'חדזה יוסף
שו"תה12:0014:00117מכסיקו2
א'0851940701מבוא לסדרה הטלוויזיוניתמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00117מכסיקו2
א'0851920401תסריט ועריכת תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
• יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשי
סמסטר ב' - שיעורי חובה
ב'0851940401הסדרה הטלוויזיונית א'מר צפור אסף
שו"תה08:0010:00א119מכסיקו2
ב'0851920501תקצירפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00117מכסיקו2
•יש לבחור שני שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים .
שנה ב'
סמסטר א' - שיעורי חובה
א'0851921101פרוייקט גמר - שלב א'מר אלטר נפתלי
שו"תה14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851923001הסדרה הטלוויזיונית ב'מר צפור אסף
שו"תה08:0010:00א119מכסיקו2
א'0851921201חונכות תסריטאות - הדרכה אישיתפרופ' גרין איתן
הדרכה אישיתה14:0016:00117מכסיקו2
•יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
סמסטר ב' - שיעורי חובה
ב'0851921401חונכות תסריטאות - הדרכה אישיתמר אלטר נפתלי
הדרכה אישיתה10:0012:00ג122מכסיקו2
ב'0851921301פרוייקט גמר - שלב ב'פרופ' גרין איתן
שו"תה14:0016:00117מכסיקו2
• בנוסף להגשת תסריט לפ"ג תוגש עבודה עיונית בהיקף של סמינר.
•ניתן לבחור שיעור אחד נוסף ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
שעורי בחירה תסריטאות לשנים א' ב'
ב'0851211301נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרטמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתשו"תה12:0014:00 2
• הקורס מבוטל בתשע"ו
ב'0851922401כתיבת דיאלוגיםמר ניב יעקב
שו"תד10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851922901קונפליקט ודרמהמר קו אל ארז
שו"תג16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851922701מפגש בין הטקסט הקולנועי לשחקןיפורסם
שו"תד14:0016:00 2
• הקורס מבוטל בתשע"ו
ב'0851922101אדפטציהמר קוסושווילי דובר
שו"תג18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851212001הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנטגב' מרום תמר
שו"תב18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851211401פרקטיקות של עבודת התסריטאיגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851211601כתיבה קומיתגב' מרום תמר
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851211801סצינה סיפור בתמונותגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851211901כתיבה לאינטרנטמר צפור אסף
שו"תג08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851209501משחק לתסריטאיםמר נוי מנשה
שו"תה16:0018:00211מכסיקו2
•פתוח לתלמידי שנה ב' בלבד
שיעורי בחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית 2מר שפירא ערן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו2
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר עצמור לירן
סדנהב12:0015:0002קיקואין3
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
שעורי בחירה ממסלול הפקה תואר שני
א'0851911901סדנת בימוי דוקומנטרי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851913901סדנת בימוי דוקומנטרי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00119מכסיקו2
א'0851911801סדנת תסריט ובימוי עלילתי א'גב' דרייפוס מיה
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב'גב' דרייפוס מיה
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
• הקבלה על סמך הגשת תסריט ובאישור המרצה
חטיבת לימודים עיונית - מסגרת שיעורים עיוניים
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
ב'0851900101נרטיב קולנועי/טלוויזיוניפרופ' אבישר אילן
שיעורד16:0020:00208מכסיקו4
פרוס תיאוריה עכשווית
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00213מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סד10:0014:00203דן-דוד4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' עוזרי יערה
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סה10:0014:00200מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00ג122מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
ב'0851510901הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשוויד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851507201הנאו -ריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
א'0851905601חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851506401מ"חמים וטעים" ועד "הר ברוקבק" : תיאוריה קווירית וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851507501היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851511301הזמן והמרחב של הטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0851906201שחזור והעמדה מחדש בקולנוע התיעודיד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511001סוגיות תיאורטיות בז'אנר סרטי האימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851511201סיפורי תעלומה ובילוש בסרטים מודרנים ופוסמודרנייםגב' קוגלר תרזה
סמינרג12:0018:00211מכסיקו4
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי :שנות ה 60 וה-70ד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00120מכסיקו4
א'0851509601טלוויזיה ישראלית ואמריקנית בפרספקטיבה בין תד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00208מכסיקו4
לימודי השלמה MA קולנוע וטלוויזיה
• שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותפרופ' יוסף רז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
אחת מהקבוצות הבאות:
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00213מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סד10:0014:00203דן-דוד4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' עוזרי יערה
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סה10:0014:00200מכסיקו4
אחד מהשניים הבאים:
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליפרופ' יוסף רז
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• סמינריון מתוך היצע הסמינריונים לתואר ראשון
•בחוג לקולנוע. ראה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•בנוסף שיעור מתקדם משנים ב'/ג':
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
• סמינר מתולודוגי
א'0851981001סמינריון מחקריפרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
• סמינר חובה לסטודנטים במסלול עם תזה
ב'0851982601חשיבה אופציונאלית וקולנוע נרטיביפרופ' בן שאול ניצן
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
סמינריוני בחירה יחודיים
•פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
•באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
• דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
ב'0851983801סרטי השואה:אתגרים אומנותיים ועיצוב הזכרון ההיטוריפרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0020:0002קיקואין4
א'0851905301האתיקה של הדימוי התיעודיד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00
• הסמינריון 08519053 לא יפתח בתשעו
ב'0851985901ארכאולוגיה של המדיה - מקולנוע מוקדם לקולנוע דיגיטליפרופ' אלזסר תומס
סמינרב16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0851985901ארכאולוגיה של המדיה - מקולנוע מוקדם לקולנוע דיגיטליפרופ' אלזסר תומס
סמינרג10:0014:0002קיקואין0
• הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
•מתקיים באופן מרוכז
•בתאריכים 23.5.2016-10.6.2016 וביום שישי
ב'0851986001ייצוגים וזהויות בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0851984701מלחמה וקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0851982901רק בישראל- טלוויזיה ישראליתד"ר טלמון מירי
סמינרד12:0016:00א119מכסיקו4
א'0851986101" יש טקסט בכיתה הזו?-גישות פרשניות בקולנוע וטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
•הסמינר פתוח לסטודנטים מצטיינים מתואר ראשון
• באישור מנחה הסמינר
ב'0851984301זרים לעצמנו - "אוייבים מבפנים"בקולנוע ובטלוויזיהד"ר חגין בועז
סמינרב12:0016:00א119מכסיקו4
א'0851984401ה"אחר" הפוסטקולוניאלי: גזע, כוח, ייצוגפרופ' יוסף רז
סמינרד10:0016:00א119מכסיקו4
א'0851985601מחקר עכשווי בתחום הקולנוע, הטלוויזיה והניו מדיהד"ר חגין בועז
סמינרא14:0016:0002קיקואין2
ב'0851985701קולנוע, טלוויזיה ומדיה חדשה - קריאות אינטרדיסציפלינריותד"ר חגין בועז
סמינרא14:0016:00א117מכסיקו2
סמינרים מתואר ראשון
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851507501היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
ב'0851510901הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשוויד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
•ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מקורסי תואר ראשון ולהגיש עבודת רפראט
סמינריונים מהתכנית הבינתחומית באומנויות
א'0810502801יופי צדק ורועדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810507201גבולות האדפטציה: אלטמן וקרבר בונים יצירת מופתד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810507401הפואטיקה של המקריד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00211מכסיקו2
א'0810507501תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
סמינריונים מהחוג לספרות
א'0680515401משחק הדמעות: פסיכואנליזה ספרות ובפילוסופיהד"ר עידית אלפנדרי
סמינרא14:0018:00א317גילמן
א'0680515701תיאוריות של ריבויד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00319א ע"ש אלקובגילמן
ב'0680504801הדרמה של ההתקבלותפרופ' יעל לבוא
סמינרג14:0016:00455גילמן
ב'0680516101ייצוג וגוף: בטלר וויזואליהד"ר אורלי לובין
סמינרה14:0018:00262גילמן
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>