המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A

המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

 

המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A 

  

מכסת השעות במסלול המחקרי היא 28 ש"ס. בסיום התואר תיכתב עבודת מחקר מקורית של התלמיד. 

 

תנאי המעבר למסלול המחקרי

 

תלמיד המבקש לכתוב עבודת גמר יידרש להשיג ממוצע ציונים של 85 לפחות בשלושה קורסי סמינר מהתואר השני, לעבור בהצלחה את הקולוקוויום (ראה בהמשך) ולהציג הסכמה להנחיה מאיש סגל בדרגת מרצה ומעלה (איש סגל תקני באוניברסיטת תל אביב).

 

עבודות סמינר 

  התלמיד ישתתף בשישה סמינרים בהם יכתוב שתי עבודות סמינריוניות  כתובות וארבע עבודות רפרט. שתי העבודות הסמינריוניות ושתיים מעבודות הרפרט הכתובות תהיינה בנושא תקופת ההתמחות. שתי עבודות רפרט יכתבו על שתי תקופות שונות שאינן תקופת ההתמחות. 

תלמידי המסלול המחקרי מחויבים להשלים סמינר מתודולוגי, סמינר זה מיועד לתלמידי המחקר בחוג לתולדות האמנות. מטרתו להקנות לסטודנטים כלים למחקר, ביקורת וכתיבה באמצעות לימוד מתודות המחקר ההיסטוריות (איקונולוגיה, איקונוגרפיה, סגנון, פורמליזם וכדומה) ומתודות המחקר העכשוויות של הדיסציפלינה (סמיוטיקה, מרקסיזם, פמיניזם, פוסטסטרוקטורליזם ופוסטקולוניאליזם וכדומה). 

  

 שפה זרה 

 תלמידי המסלול המחקרי חייבים להגיע לרמת "פטור" בשפה אירופית מודרנית (צרפתית/גרמנית/ איטלקית/ספרדית). תלמיד אשר ירצה ללמוד לחילופין כל שפה אחרת, יוכל לעשות זאת בכפוף לאישור יועץ התואר השני. 

קורסי השפה נלמדים ביחידה לשפות זרות. מידע נוסף ניתן לקרוא באתר 

http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/ 

תלמידי המסלול העיוני פטורים מחובה זו. 

 

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:

 

 קולוקוויום 

תלמיד המבקש לכתוב עבודת גמר יוזמן למפגש עם ועדת הקולוקוויום של החוג בין תום הסמסטר השני לתום הסמסטר השלישי ללימודיו במעמד "מן המניין". במפגש תיבדק התאמת המועמד למסלול המחקרי.  

הסטודנט יתבקש להציג הצעת מחקר ראשונית (3 - 4 עמודים, עד 1200 מילה, גופן  12, רווח כפול) בה תפורט ההצעה המחקרית הכוללת את מצב המחקר של תחום המחקר העתידי שבו בחר, וזאת מתוך שאלה או פרספקטיבה עיונית ספציפית. 

למסמך תצורף רשימה ביבליוגרפית ואישור הסכמה מהמנחה. על התלמיד להעביר את המסמך לוועדת הקולוקוויום כשבועיים לפני התכנסותה. לאחר אישור ועדת הקולוקוויום יוכל התלמיד להתחיל בכתיבת הצעת המחקר עצמה. 

ועדת הקולוקוויום תתכנס פעמיים בשנה בשבוע האחרון לסמסטר, ותורכב מנציגי כל הדיסציפלינות בחוג. מומלץ לתלמיד לבחור מועד קולוקוויום מוקדם ככל האפשר כדי לא לעכב את התקדמות כתיבת הצעת המחקר. 

   

"הגילדה" - סמינר תלמידי המחקר של החוג לתולדות האמנות 

"הגילדה" היא פורום תלמידי המחקר המתכנס למפגש דו-שבועי (שישה מפגשים בסמסטר) ומטרתה להעלות לדיון סוגיות, מתודות ותיאוריות בחקר תולדות האמנות כפי שהן באות לידי ביטוי בעבודותיהם של תלמידי המחקר. במסגרת הפורום נדון בתהליך המחקר עצמו (תהליכי כתיבה, אתיקה מקצועית, הגשה לכנסים, וכד'), ובנוסף, נקיים מפגשים עם חוקרים אורחים, הצגת מחקרים הנכתבים בחוג ועוד. רשימת המפגשים ותכניהם יפורסמו בתחילת כל סמסטר ותחייב את כל תלמידי המחקר.  

הנוכחות במפגשי הגילדה מהווה חלק מחובות התואר במסלול המחקרי והינה רשות לכל תלמידי המסלול העיוני בחוג.  

 

הצעת מחקר

 נושא עבודת הגמר יסוכם עם המנחה. מומלץ לגבש את נושא העבודה כבר במהלך השנה הראשונה ולהשלים את הצעת המחקר עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים.  

הצעת המחקר המאושרת תוגש למזכירות החוג בצירוף אישור המנחה. ראש החוג יקבע קורא נוסף לשם חוות דעת ואישור ההצעה.

אם המנחה ו/או קורא ההצעה יבקשו לקבל עותק קשיח, יתבקש התלמיד להגיש את ההצעה בפורמט מודפס

 

עבודת הגמר

בעבודה יפתח התלמיד את נושא וטענת המחקר ויציגם באמצעות שימוש בהיר במתודולוגיות, תיאוריות, ניתוח של יצירות אמנות ומקורות כתובים. 

עבודת הגמר לתואר השני היא חיבור אקדמי המציג מחקר עצמאי ומקורי בהנחיית חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. 

sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/art-history/Research_Proposal_Guidelines_2021-04-11.pdf

 

השלמת המסלול המחקרי וכתיבת התזה

השלמת עבודת הגמר בתחום ההתמחות מותנית בכך שהתלמיד כתב במהלך לימודיו לפחות עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפרט אחת בתחום ההתמחות, השלמת סמינר מתודולוגי, השלמת סמינר תלמידי המחקר ("הגילדה"), השלמת פטור בשפה זרה (ראה למעלה סעיף "שפה זרה").

 

הגשת העבודה 

עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לנוסח הסופי, תוגש העבודה באופן מקוון לדוא"ל המנחה ומזכירות החוג. יש לצרף טופס מלא וחתום "העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטליות". העבודה תימסר למנחה ולקורא שני, שייבחר על-ידי ועדת ההוראה החוגית. 

הציון הסופי של העבודה הוא ממוצע של ציוני המנחה והקורא הנוסף. כל קורא יעביר בנפרד את ציון העבודה ואת חוות דעתו למזכירות החוג. לפרטים נוספים - ראה תקנון פקולטה.

אם המנחה ו/או קורא העבודה יבקשו לקבל עותק קשיח, יתבקש התלמיד להגיש את העבודה בפורמט מודפס

 

  ציון גמר 

  

עבודת גמר                  50% 

עבודות סמינריוניות       25% 

עבודות רפרט               20% 

שיעורים                       5% 

 

סיום לימודים 

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 

  

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>