המסלול המחקרי עם עבודת גמר MA

המסלול המחקרי (עם עבודת גמר) MA

 

 

 

סה"כ  השעות לתואר 28 ש"ס

חובות המסלול המחקרי 

 

התלמידים במסלול זה ילמדו 28 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויבים בהן, ולא כולל לימודי שפה זרה שנייה ברמת פטור). במסגרת לימודיהם יכתבו התלמידים שתי עבודות סמינריוניות בחוג לאמנות התיאטרון וחמש עבודות רפרט (במסגרת קורסים כמפורט בהמשך). בנוסף לקורסים, תלמידי המסלול המחקרי יכתבו עבודת-גמר (תזה) שתוגש לאחר שסיימו את חובות השמיעה והגשה . עבודת הגמר שקולה ל - 8ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

בחירת הקורסים ומילוי חובות המסלול:

קורסים: התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג לאמנות התיאטרון. קיימת אפשרות ללמוד סמינר אחד מהתואר הראשון של החוג, בכפוף לאישור יועץ. בסמינר זה תיכתב עבודת רפרט בלבד.

כמו כן, ניתן ללמוד עד שני שיעורי בחירה או סמינרים ברמת תואר שני מחוץ לחוג (עד 4 ש"ס), בכפוף לאישור יועץ. 

עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו במהלך התואר שתי עבודות סמינריוניות, אחת מהן בשנה הראשונה ללימודים. שתי העבודות הסמינריוניות ייכתבו במסגרת סמינריונים של התואר השני בחוג לאמנות התיאטרון בלבד, אצל מורים שונים. 

הנחיית עבודת הגמר

בסיום השנה הראשונה ישיגו התלמידים את הסכמתו של איש סגל בכיר להנחותם בעבודת הגמר, יסכמו אתו את נושא העבודה ויתחילו בהכנת הצעת המחקר. נושא העבודה והמנחה טעונים את אישור ועדת ההוראה של החוג. כאמור, הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב. במידה שנדרש מנחה נוסף או מנחה מאוניברסיטה אחרת, ניתן לפנות לוועדת ההוראה של החוג.

 

שנה שניה: מיועדת לכתיבת עבודת הגמר. תכנית הלימודים של התלמידים בשנה זו תיקבע בתיאום עם מנחה עבודת-הגמר, ותכלול קורסים רלוונטיים לנושא העבודה, מלימודי החוג או מלימודי חוגים אחרים בכפוף לאישור יועץ.
 

תלמידי המסלול העיוני יוכלו לעבור לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) מהמסלול העיוני (עם בחינת גמר) למסלול המחקרי (עם עבודת תזה) ובתנאי שעמדו בדרישות הבאות:

(א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 85 ומעלה.

(ב) סיכום עם מנחה על הנחיית עבודת גמר והגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, לאישור המנחה. 

 

עבודת גמר: 
א. בתחילת שנת הלימודים השנייה התלמידים יגישו את הצעת המחקר באופן מקוון למזכירות החוג בצירוף אישור המנחה. ההצעה תועבר לקורא נוסף שייבחר ע"י יועץ החוג לתואר שני עיוני ולאחר אישורו צריכה ההצעה לקבל אישור של ועדת ההוראה החוגית.
ב. עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לנוסח הסופי, תוגש העבודה באופן מקוון לדוא"ל המנחה ומזכירות החוג. יש לצרף טופס מלא וחתום "העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטליות". העבודה תימסר למנחה ולקורא שני, שייבחר על-ידי ועדת ההוראה החוגית. 
ג. הציון הסופי של העבודה הוא ממוצע של ציוני המנחה והקורא הנוסף. כל קורא יעביר בנפרד את ציון העבודה ואת חוות דעתו למזכירות החוג. לפרטים נוספים - ראה תקנון פקולטה.

אם המנחה ו/או קורא העבודה יבקשו לקבל עותק קשיח, יתבקש התלמיד להגיש את העבודה בפורמט מודפס. 

 

 

ציון הגמר: 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

עבודות סמינריוניות 30%

קורסים ועבודות רפרט 30%

עבודת גמר 40%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 

לרשימת קורסים מפורטת

תכנית הלימודים במסלול המחקרי עם עבודת גמר (28 ש"ס) 

 

 

שנה א'

מסגרת

מס' שעות

3 סמינרים בחוג (כתיבת עבודה סמינריונית אחת + כתיבת שתי עבודות רפרט)

602

12 ש"ס

שיעורי בחירה או סמינר מחוץ לחוג ( בכפוף לאישור יועץ) 604 4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

 

 

שנה ב'

מסגרת

מס' שעות

3 סמינרים בחוג (כתיבת עבודה סמינריונית אחת + כתיבת שתי עבודות רפרט)

602

12 ש"ס

סה"כ 12 ש"ס
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>