המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A

 

מסלול לימודים עם בחינת גמר

 

מספר השעות לתואר במסלול בחינת גמר  הוא 36 ש"ס.

 

עבודות סמינר

על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית. ביתר הסמינרים יכתבו עבודות רפרט.

 

שנה א'

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

שיעור ליבה

420

שיעור

2 ש"ס

סמינר מחלקתי של התכנית / שיעור מתודולוגי 401 סמינר 2 ש"ס

סמינרים של התכנית

401

סמינר

10 ש"ס

סמינרים מתכנית המוסמך של אחת היחידות*

401

סמינר

8 ש"ס

 סה"כ

22 ש"ס

 

שנה ב'

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

סמינר מחלקתי של התכנית / שיעור מתודולוגי 401 סמינר 2 ש"ס

סמינרים של התכנית

401

סמינר

8 ש"ס

סמינר של התכנית / סמינר של אחת היחידות*

401

סמינר

4 ש"ס

 סה"כ

14 ש"ס

 

*על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות כתובות לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית.

 

 

בחינת גמר

בחינת הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם אתו את החומר לבחינה.

 

חומר הבחינה

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/ חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב.

נושא  ב': קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיוצ"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תכלול הרשימה  כ-200 עמודים; לנושא השני – מלבד היצירות עצמן – תכלול הרשימה סה"כ של כ-120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו.

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יתאמו תאריך לבחינה עם מזכירות התכנית.

 

עריכת בחינה בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות התכנית   את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו באופן מקוון למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות).  היקף כל תשובה בין 2100-3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. ההיקף הכולל של הבחינה יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. הבחינה תיבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף.

 

עריכת בחינה בעל-פה

לקראת מועד הבחינה יכין המורה הבוחן שתי שאלות, שאלה אחת  לכל נושא. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום נושאי הבחינה. השאלות יימסרו למזכירות התכנית לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.  השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית  שלושה ימים לפני המועד שנקבע לעריכת הבחינה.

הבחינה תיערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ותימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא לבחינה את כל החומר ולעיין בו בשעת הבחינה.  

ציון בחינת הגמר הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינת גמר.

ציון גמר
 

ציון הגמר יחושב כדלקמן:

שיעורים ועבודות רפרט  - 30%

עבודות סמינריוניות  -      40%

ציון בחינת הגמר -          30%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>