עבודת המחקר

עבודת המחקר

הגשת העבודה ותהליך השיפוט
 (מתכונת עבודת הדוקטור והמסמכים שיש לצרף להגשתה – (ראו נספחים מס' 6-7, וכן נספח מספר 8: דוגמת דף שער או דף אחורי של עבודת הדוקטורט בעברית, ונספח מספר 9: דוגמת דף שער או דף אחורי של עבודת הדוקטורט באנגלית)

  1. עם קבלת עבודת הדוקטור, תמנה הוועדה לתלמידי מחקר לפחות שני שופטים מומחים בנושא המחקר של העבודה, בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל. לפחות אחד מהם יהיה מחוץ לאוניברסיטת תל אביב. השופטים יתבקשו להגיש בתוך שלושה חודשים חוות דעת מפורטת, בליווי "טופס הערכה".
  2. אם דרשו השופטים תיקונים, הערותיהם יועברו לכותב העבודה ולמנחה/י העבודה לצורך תיקון העבודה. העבודה המתוקנת תוגש מלווה בדף המפרט את התיקונים שנעשו, תוך ציון הפסקה/פסקאות והעמוד/ים המתוקנים שבעבודה. דף זה  ייחתם ע"י מגיש העבודה והמנחה/ים. העבודה המתוקנת תועבר במקרה הצורך לחוות דעת השופט/ים שביקשו תיקונים. הוועדה לתלמידי מחקר תשקול את העבודה המתוקנת ותחליט אם לאשר אותה. 

שפת העבודה

העבודה תיכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית. בסמכותה של הוועדה היחידתית לחייב את כתיבת העבודה בשפה האנגלית. זאת בכפוף לנושא העבודה, למצאי השופטים, ולשיקולים מקצועיים נוספים.         

 

פרסום חלקי

תלמיד יהיה רשאי, באישור בכתב של המנחה, לפרסם חלק ממחקרו במהלך לימודיו. התלמיד יהיה חייב לציין שהפרסום הוא חלק מעבודת מחקר הנכתבת באוניברסיטה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>