מסלול עיוני עם בחינת גמר (ללא עבודת גמר)

רשימת קורסי .M.A

קורסי השלמה .M.A

 

סה"כ 36 ש"ס

תלמידים במסלול זה (המסלול העיוני) יסיימו את התואר עם בחינת גמר.   

במסגרת לימודיהם ישתתפו הסטודנטים בסמינרים לתואר שני בהיקף 36 ש״ס. בשניים מהם יגישו עבודה סמינריונית.

 

מבנה הלימודים

 

שנה א'

 

קורס מסגרת אופן ההוראה מס' השעות
קולוקוויום מחלקתי חובה (כתיבת עבודת רפרט) 402 סמינר 2 ש"ס
סמינר מתודולגי חובה (כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט) 400 סמינר 4 ש"ס
סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודה סמינריונית) 401 סמינר 4 ש"ס
סמינרים בביה"ס (כתיבת עבודות רפרט) 400 סמינר 10 ש"ס
סה"כ     20 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

קורס מסגרת אופן הוראה מס' שעות
סמינר בביה"ס (כתיבת עבודת סמינר) 401 סמינר 4 ש"ס

סמינרים בביה"ס  (כתיבת עבודות רפרט) 

400 סמינר 12 ש"ס
סה"כ     16 ש"ס

 

 

הערות:

באפשרות התלמידים ללמוד סמינר (עם כתיבת עבודת רפרט) מחוץ לביה"ס או קורס/סמינר (עם כתיבת מטלת סיום או כתיבת עבודת רפרט בהתאמה) ברמת תואר ראשון בכמות שעות מוגבלת באישור יועץ או ראש התכנית. 

רשאי לגשת לבחינת הגמר מי שהשלים את כל שעות הלימוד לתואר במסלול זה (כולל הגשת עבודות ובחינות).

 

בחינת גמר

בחינת הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה מבין מורי המסלול העיוני בביה"ס (בעל/ת תואר שלישי ד"ר בתחום, בדרגת ד״ר או פרופ׳), ויתאם אתו את החומר לבחינה.

 

חומר הבחינה

1. יש לבחור שני נושאים: סוגיה תיאורטית (למשל, מושג מחקרי) וקורפוס יצירות (למשל, סרטים או סדרות טלוויזיה).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

אין לבחור כנושא לבחינת הגמר נושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

 

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים אקדמיים לחומר הנ"ל. סך כל הפריטים לנושא הראשון יהיה בהיקף של כ-200 עמודים קריאה; סך כל הפריטים לנושא השני יהיה בהיקף של כ-120 עמודים קריאה. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור את כל הפריטים מתוך ספר אחד. 

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה בתיאום עם מזכירות ביה"ס.

 

עריכת הבחינה בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות ביה"ס את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, השאלון יורכב משאלה אחת על כל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו באופן מקוון למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות). היקף תשובה בין 2,100 – 3,000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של הבחינה יהיה 6000 מילים לכל היותר (כ-20 עמודים). יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. הבחינה תיבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף.

אם קורא הבחינה יבקש לקבל עותק קשיח, יתבקש התלמיד להגיש את העבודה בפורמט מודפס

ציון הבחינה בכתב הוא סופי, ולא ניתן לערער על ציון הבחינה.

 

עריכת בחינה בעל-פה

לקראת מועד הבחינה יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. הבחינה תכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו לתלמיד שלושה ימים לפני המועד שנקבע לעריכת הבחינה.

הבחינה תיערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא לבחינה את כל החומר ולעיין בו בשעת הבחינה.  

השאלונים יועברו למזכירות ביה"ס ע"י המורים.

ציון הבחינה בע"פ הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון הבחינה.

 

הרכב ציון גמר

ציון התואר השני ייקבע ע"פ השקלול הבא:

ציוני שיעורים ורפרטים - 40%

ציוני עבודות סמינריוניות - 40%

ציון בחינת הגמר -  20%

 

סיום לימודים

תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר והשיג את כל הציונים מתבקש למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>