קורסי בחירה בפקולטה לאמנויות - תשפ"ב

תשפ"בסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00ב206מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורה12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר להבי שרון
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר שלגו שלומית
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב08:0010:00213מכסיקו2
א'0811161301מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורד16:0018:00212מכסיקו2
א'0811082801תיאוריות וביקורת:תיאוריות של משחק וגילוםד"ר להבי שרון
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
א'0811236601דמויות מפתח נשיות: מנהלת, מבקרת, מפיקה.ד"ר רות שור
שיעורא10:0012:00212מכסיקו2
א'0811123501זרקור על הבמה: מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811123501זרקור על הבמה: מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה12:0014:00121מכסיקו2
ב'0811236701מגדר ופמיניזם בדרמה ותיאטרוןד"ר להבי שרון
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
א'0811122201"(Re-)Interpreting a classic: Shakespeare and beyond."ד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
שיעורי בחירה פקולטיים
ב'0809156901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19ד"ר מאיר תמר
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0809600101זהות, תרבות ופוליטיקה במוזיאון המודרניד"ר מאיר תמר
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
א'0809500101ציור היסטורי בצרפת במאה ה- 19ד"ר מאיר תמר
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
•* לתלמידי תואר שני
ב'0809900201לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן: אתרים היסטוריים, הסיפור המצולםד"ר מטרני קרן
גב' להט קרמן מאיה
שיעורג10:0014:00א117מכסיקו
0809106001העיר הארגונומית - האדם והעיר הגדולהד"ר עדי הרלינג גולדשטיין
ד"ר הלה אורן
שיעורה14:0018:00203דן-דוד
א'0809109001קולנוע, ארכיטקטורה ופוליטיקהמר גיתאי עמוס
פרויקטד16:0019:00120מכסיקו
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שלום גילי
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת העפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורא10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00120מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
א'0821100501מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יווןד"ר שדה נאוה
שיעורה12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821613301The Disasters of War: Regarding the Pain ot the Others, Fromד"ר רייצ'ל פרי
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821602501הרנסנס הגרמניד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
א'0821677801מפרימיטיביזם לאוואנגארד: אמנות אפריקה במבט מערביד"ר סוניה נרונסקי-ליידן
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821607001צילום קולוניאלי ופוסט קולוניאליד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821681201קלאסיציזם או אוונגארד: האמנות הרומית מאוגוסטוס עד אוגוסטינוסד"ר אהוד פתחי
שיעורד10:0012:00120מכסיקו2
ב'0821684601זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית באד"ר דקל טל
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
ב'0821694301צורה, אידיאל וגוף: אמנות פלסטית ותיאוריה של האמנות במאה ה-17ד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
שיעורג14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0821654301הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתיתד"ר שלום גילי
שיעורד12:0014:00211מכסיקו2
שיעורי בחירה מביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851675501Coen Brother's Cinemaד"ר בידרמן שי
שיעור זום-2
ב'0851620601Animated World: Understanding Animation in Cinema Studiesד"ר לנדסמן אוהד
שיעור זום-2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00120מכסיקו4
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורד14:0016:00201דן-דוד2
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורד12:0014:00120מכסיקו2
ב'0861600601מחשבת הפרפורמנסד"ר אהד זהבי
שיעורד14:0016:00209מכסיקו2
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17ד"ר שוקד נועם
שיעורג12:0015:00א206מכסיקו4
א'0881121101מבוא לתרבות חזותיתד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב14:0018:0001קיקואין2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורה13:0015:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא11:0014:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881450601טכנולוגיות מתקדמות באדריכלות ירוקהאדר' שליטא חן
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר שוקד נועם
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881350501מבוא לתיאוריות אורבניותאדר' גולדמן ענת
שיעורה09:0012:00201דן-דוד1
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:0001קיקואין3
--------עד כאן תצוגה באינטרנט -------
קורסי אנגלית ברמת מתקדמים
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>