הפסקת לימודים וחידוש לימודים

הפסקת לימודים על ידי התלמיד

תלמידים רשאים להפסיק את לימודיהם לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה להם במניין שנות לימודיהם לתואר.

תלמידים שהחליטו להפסיק את לימודיהם חייבים להודיע על-כך מיד ליחידת הלימוד ולמדור תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים. ניתן להודיע על הפסקת הלימודים באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
ב"מידע האישי" לתלמיד, בדוא"ל  Mt@tauex.tau.ac.il או במסירה אישית.

תלמידים המודיעים על הפסקת לימודים יקבלו הודעה על הפסקת לימודיהם לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי.

חרף האמור לעיל, תלמידים שלא רשומים כלל לקורסים (פרט למי שאינם חייבים בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתם לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, ייחשבו כמי שהודיעו על הפסקת לימודים באותו מועד, אף אם לא מסרו הודעה על כך. על הפסקות הלימודים יחולו הכללים המצוינים בתקנות שכר לימוד המתפרסמות באתר האוניברסיטה. כמו כן, תלמיד המפסיק את לימודיו חייב להחזיר לאלתר ספרים ששאל מספריות האוניברסיטה.
בכל מקרה של חידוש לימודים לאחר הפסקה, יחויבו התלמידים בתכנית הלימודים שתהיה בתוקף בעת חידוש הלימודים.

 

הפסקת לימודים על-ידי הפקולטה (הפסקה מסיבה אקדמית)

 

כישלונות בקורסי חובה:

תלמידים שלמדו פעמיים את אותו קורס חובה (היו רשומים לקורס פעמיים) ונכשלו בשתי הפעמים (במועד א' ובמועד ב') רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיהם ביחידת הלימוד.

כישלונות בקורסי בחירה:

תלמידים שנכשלו בארבעה קורסי בחירה במהלך התואר (לא יותר מפעמיים בכל קורס) רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיהם ביחידת הלימוד.

 

היחידות רשאיות לקבוע תנאים נוספים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות, כמפורט בפרק המידע של כל יחידה .

הפסקת לימודים אדמיניסטרטיבית

תלמידים אשר לא יירשמו לקורסים ולא ישלמו שכר-לימוד עד ארבעה שבועות מתחילת שנת הלימודים, יופסקו לימודיהם.

 

חידוש לימודים

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם לאחר הפסקת לימודים יעשו זאת באמצעות טופס חידוש לימודים הנמצא באתר הפקולטה. חידוש לימודים כרוך בתשלום.

בקשה לחידוש לימודים טעונה אישור של היועץ האקדמי או של ועדת ההוראה.

 למידע נוסף ראו נוהל חידוש לימודים בתקנון האוניברסיטה

בכל מקרה של חידוש לימודים לאחר הפסקה, יחויבו התלמידים בתכנית הלימודים שתהיה בתוקף בעת חידוש הלימודים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>