המסלול העיוני עם בחינת גמר MA

המסלול העיוני (עם בחינת גמר)

 

 

סה"כ השעות לתואר 36 ש"ס

 

חובות המסלול העיוני (עם בחינת גמר)

 

התלמידים במסלול זה ילמדו 36 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויב בהן), במסגרת לימודיהם יכתבו התלמידים שתי עבודות סמינריוניות ושבע עבודות רפרט וייבחנו בבחינת גמר לאחר הגשת כל חובות הלימודים. 

 

בחירת הקורסים ומילוי חובות המסלול:

 

קורסים: התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג לאמנות התיאטרון. קיימת אפשרות ללמוד סמינר אחד מהתואר הראשון של החוג, בכפוף לאישור יועץ. בסמינר זה תיכתב עבודת רפרט בלבד.

כמו כן, ניתן ללמוד עד שני שיעורי בחירה או  שני סמינרים ברמת תואר שני מחוץ לחוג (עד -8 ש"ס), בכפוף לאישור יועץ.


 עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו במהלך התואר שתי עבודות סמינריוניות, אחת מהן בשנה הראשונה ללימודים. שתי העבודות הסמינריוניות ייכתבו במסגרת סמינריונים של התואר השני בחוג לאמנות התיאטרון בלבד, אצל מורים שונים. 

 

בחינת הגמר: התלמידים במסלול יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר. בסיום הסמסטר השלישי ללימודים התלמיד יסכם עם מורה מתוך סגל החוג על הנחיית הבחינה, בהסכמת איש הסגל-  (כל מורה מדרגת ד"ר )  ויתאם אתו את החומר לבחינה.

הבחינה יכלול שני מרכיבים:  1. סוגיה תיאורטית; 2. קורפוס יצירות.

סוגיה תיאורטית: לדוגמה: ניתוח מושג מחקרי או ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה או סגנון; זרם אמנותי, ביקורתי, פילוסופי; וכיו"ב.

קורפוס יצירות:  לדוגמה: קבוצת יצירות של אמן/ית תיאטרון ;  קבוצת יצירות סביב נושא מלכד;  קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תמה וכיו"ב).

היקף הביבליוגרפיה הוא כ-320 עמודים של מאמרים ו/או פרקים מספרים. 

לפרטים נוספים ראה תקנון פקולטה

 

התלמידים יכינו רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לשני המרכיבים הנ"ל: למרכיב הראשון (סוגיה תיאורטית)  תקיף הרשימה סה"כ של כ- 200 עמודים; בנושא קורפוס היצירות - מלבד היצירות עצמן - תקיף הרשימה סך של כ- 120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים שיבטאו את המחקר העיקרי והעדכני בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרקים מתוכו; המקורות הביבליוגרפיים צריכים להיות בעלי איכות מוכחת (ספרים מהוצאות ספרים אקדמיות ומאמרים בכתבי עת (peer reviewed .

הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. 

בחינת הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון. במתכונתו תיערך הבחינה בכתב או בעל-פה. בחינה בעל פה תיערך מול פאנל של שניים או שלושה מורים. 

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמידים כתבו עליו עבודה סמינריונית.

 

עריכת בחינה בכתב: המורה המוביל.ה את בחינת הגמר ת.יכתוב שאלון המורכב משלוש שאלות המתייחסות אל שני המרכיבים שנבחרו ונובעות מן הקשר ביניהם (הסוגיה התיאורטית וקורפוס היצירות). התלמידים יבחרו לענות על שתיים מבין שלוש השאלות. השאלון יועבר לתלמידים בדואר אלקטרוני על-ידי המזכירות במועד שתואם מראש מול המזכירות. התלמידים יגישו את התשובות למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות).. היקף כל תשובה בין 2100 - 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של הבחינה יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים הנלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. הבחינה תיבדק על-ידי המורה המוביל ומורה נוסף.

 ציון הבחינה בכתב הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה.

 

עריכת בחינה בעל-פה: לקראת מועד הבחינה ינחה המורה את התלמיד לקראת פרזנטציה של כ - 45 דקות שבה יציג התלמיד את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. על התלמיד להוכיח בקיאות בביבליוגרפיה הנתונה, ולהתייחס לשאלות שיופנו אליו במהלך הפרזנטציה או לאחריה. הבחינה תיערך באוניברסיטה בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא לבחינה את כל החומר ולעיין בו בשעת הבחינה.

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בעל פה.

ציון הגמר: 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

ציוני העבודות הסמינריוניות 40%;

קורסים ועבודות רפרט 30%;

ציון בחינת הגמר 30%.

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 

 

לרשימת קורסים מפורטת

תכנית הלימודים במסלול עם בחינת גמר (36 ש"ס)

 

שנה א'

מסגרת

מס' שעות

סמינרים בחוג (עבודה סמינריונית וכתיבת שלוש עבודות רפרט)

602

16 ש"ס

שיעורי בחירה אוסמינר מחוץ לחוג (באישור יועץ)

604

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

 

 

שנה ב'

מסגרת

מס' שעות

סמינרים בחוג (עבודה סמינריונית וכתיבת שתי עבודות רפרט)

602

12 ש"ס

שיעורי בחירה אוסמינר מחוץ לחוג (באישור יועץ) 604 4 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>