המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A

בתכנית הבינתחומית באמנויות שני מסלולים: מסלול מחקרי המסתיים בעבודת גמר ומסלול עיוני ללא עבודת גמר, המסתיים בבחינת גמר. כתיבת עבודת גמר מיועדת לתלמידים המצטיינים בכישורי מחקר וכתיבה מוכחים.

 

מסלול מחקרי עם עבודת גמר

תלמידים יתקבלו למסלול המחקרי עם עבודת גמר בתנאי שסיימו את השנה הראשונה (22 ש"ס) בציון ממוצע של 85 לפחות, השיגו ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים, וכתבו עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 90 ומעלה. תלמיד שיבחר לכתוב עבודת תזה בזיקה לאחת הדיסציפלינות של הפקולטה, חייב ללמוד שלושה סמינרים בתחום זה במידה שלא למד תחום זה בתואר הראשון.

 

מספר השעות לתואר במסלול המחקרי הוא 32 ש"ס (ולימוד שפה זרה נוספת  ברמת "פטור" השפה הזרה אינה נכללת במניין שעות זה).

הנחיית עבודת הגמר שקולה ל-4 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

 

 עבודות סמינר

התלמידים ישתתפו בסמינרים כנדרש על פי תכנית הלימודים. על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית. בשאר הסמינרים יכתבו עבודות רפרט.

 

שפה זרה

תלמידי המסלול המחקרי חייבים להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה נוספת.

קורסי השפה נלמדים ביחידה לשפות זרות. מידע נוסף ניתן לקרוא באתר היחידה.

תלמידי המסלול העיוני פטורים מחובה זו.

 

שנה א'

 

שם הקורס מסגרת אופן ההוראה מס' שעות
שיעור ליבה 420 שיעור 2 ש"ס
סמינר מחלקתי של התכנית / שיעור מתודולוגי 401 סמינר 2 ש"ס
סמינרים מהתכנית 401 סמינר 10 ש"ס
סמינרים מתכניות התואר השני של אחת היחידות* 401 סמינר 8  ש"ס
סה"כ 22 ש"ס

 

 

שנה ב'

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' השעות

סמינר מחלקתי / שיעור מתודולוגי

401

סמינר

2 ש"ס

סמינרים מהתכנית 401 סמינר 4 ש"ס

סמינר של התכנית / סמינר של אחת היחידות*

401

סמינר

4 ש"ס

סה"כ

10 ש"ס

 

 

*על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות כתובות, לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית.

עיקרה של השנה השנייה, ובמיוחד של הסמסטר האחרון, הוא כתיבת עבודת הגמר.

 

מועדי הגשת עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות

 

 

עבודת הגמר

עבודת הגמר תוגש לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

התלמיד יבחר בנושא ובמנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה והמנחה טעונים אישור ועדת ההוראה של התכנית. במהלך השנה השנייה, יכתוב ויגיש התלמיד הצעה לעבודת גמר. ההצעה תוגש באופן מקוון למזכירות התכנית בצירוף אישור המנחה.  ההצעה תועבר לקורא נוסף לקבלת הערכה ואישור.
תלמיד שיכתוב עבודת גמר בינתחומית במהותה ושאינה מתמקדת בנושא דיסציפלינרי מאחד התחומים הנלמדים בפקולטה לאמנויות, יוכל לבחור בקורסים/סמינרים של התואר השני בפקולטה לאמנויות מכל יחידות הלימוד. בכפוף לתכנית הלימודים.
תלמיד שיבחר לכתוב עבודת תזה בזיקה לאחת הדיסציפלינות של הפקולטה, חייב ללמוד שלושה סמינרים בתחום זה.

 

הנחיית עבודת הגמר

כמנחה רשאי להתמנות מרצה מתחום מחקר הקרוב לנושא העבודה. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תיעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה ברוניברסיטת תל-אביב. 

במקרים מיוחדים שבהם נדרש מנחה נוסף או מנחה מאוניברסטה אחרת, ניתן לפנות לוועדת ההוראה של התכנית. 

במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לאשר החלפת מנחה
לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות התכנית.

 

 

הגשת העבודה

התלמיד יגיש  את העבודה לאחר  שהשלים את כל חובותיו במסלול.

עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לנוסח הסופי, תוגש העבודה באופן מקוון לדוא"ל המנחה ומזכירות התכנית. יש לצרף טופס מלא וחתום "העלאת עבודות גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטליות". 

עבודת הגמר תיבדק ע"י  המנחה ולפחות ע"י קורא נוסף (חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה), אשר ימונה על-ידי ראש התכנית. כל אחד מהקוראים ייתן ציון וחוות דעת מנומקת למזכירות התכנית. ציון העבודה יהיה ממוצע של כל קוראי העבודה. 

משך השיפוט הוא עד חודשיים.

 להנחיות מפורטות לכתיבת הצעה לעבודת גמר וכתיבת עבודת גמר ראה בקישורית המצ"ב.

אם המנחה ו/או קורא העבודה יבקשו לקבל עותק קשיח, יתבקש התלמיד להגיש את העבודה בפורמט מודפס

 

ציון גמר

ציון הגמר יחושב כדלקמן:

שיעורים ועבודות רפרט -  30%

עבודות סמינריוניות  -      30%
עבודת הגמר -                 40%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>