החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"ב תואר שני - כלל התכניות

תשפ"ב

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
28 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 16ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' בחוג והגשת שלושה רפרטים
שנה ב': 12 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר בחוג ושתי עבודות רפרט
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
סמינרים מסגרת - 602
א'0811328601הכל פרפורמנס: פרפורמנס ופוסטמודרניזם.ד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
א'0811405301האדם המשחקד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00403 רקנאטי4
ב'0811280801ארט (ביזם)ד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
•*חובה למסלול קהילתי
ב'0811404201האבולוציה של האבסורד בתיאטרוןד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00 4
ב'0811423201קולוקוויום מחקר וסמינר מחלקתי***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
•*כתיבת רפראט בלבד.
•*חובה לשנה א' תזה ובחינה
ב'0811402101התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811402401הזמן בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ושיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א'0810511201אהבה בספירה הציבורית: על אהבה בעבודת חנה ארנדטדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00305רקנאטי4
א'0810504301לחשוב מוזיאונים מחדש - מייצוג לפרפורמנסד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
א'0810511801ההתגלות והתבונה באמנות ובמחשבהד"ר רועי ברנד
סמינרג14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג בפוסמודרניזם באמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00א117מכסיקו4
א'0810511401הופעת הקורונה: מיצגים, מרחבים ותנועותד"ר אהד זהבי
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
ב'0810509901אמנות האובססיהד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0810511601הישראליות בתחומי המדיה החזותייםד"ר ברוך בליך
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0810511501ביטש ופוס הם לא רק חיות מחמדד"ר מיכל קרייזברג
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0810511701"מוזיקה משנה מציאות?" על המוזיקלי והפוליטי ביצירה בינתחומיתד"ר אופנהיים רועי
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':20 ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית בחוג והגשת שלושה רפרטים
שנה ב': 16ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית בחוג והגשת שלושה רפרטים
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
סמינרים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
א'0811405301האדם המשחקד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00403 רקנאטי4
א'0811328601הכל פרפורמנס: פרפורמנס ופוסטמודרניזם.ד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811280801ארט (ביזם)ד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811423201קולוקוויום מחקר וסמינר מחלקתי***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
•*כתיבת רפראט בלבד
•*חובה לשנה א' תזה ובחינה.
ב'0811404201האבולוציה של האבסורד בתיאטרוןד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00 4
ב'0811402101התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811402401הזמן בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
א'0810511201אהבה בספירה הציבורית: על אהבה בעבודת חנה ארנדטדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00305רקנאטי4
א'0810504301לחשוב מוזיאונים מחדש - מייצוג לפרפורמנסד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
א'0810511801ההתגלות והתבונה באמנות ובמחשבהד"ר רועי ברנד
סמינרג14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג בפוסמודרניזם באמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00א117מכסיקו4
א'0810511401הופעת הקורונה: מיצגים, מרחבים ותנועותד"ר אהד זהבי
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
ב'0810509901אמנות האובססיהד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0810511601הישראליות בתחומי המדיה החזותייםד"ר ברוך בליך
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0810511501ביטש ופוס הם לא רק חיות מחמדד"ר מיכל קרייזברג
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0810511701"מוזיקה משנה מציאות?" על המוזיקלי והפוליטי ביצירה בינתחומיתד"ר אופנהיים רועי
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט בחוג
קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
א'0811405301האדם המשחקד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00403 רקנאטי4
א'0811328601הכל פרפורמנס: פרפורמנס ופוסטמודרניזם.ד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811280801ארט (ביזם)ד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
•*חובה למסלול קהילתי
ב'0811404201האבולוציה של האבסורד בתיאטרוןד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00 4
ב'0811402101התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811402401הזמן בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
ב'0811423201קולוקוויום מחקר וסמינר מחלקתי***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
•*כתיבת רפראט בלבד
שעורים מעשיים 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
מסלול בימוי 613
מסלול שחקן יוצר מסגרת 614
שנה א'
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
א'0811363001פרפורמנסגב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתא15:0016:00א207מכסיקו3
א'0811363001פרפורמנסגב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתא16:0018:00121מכסיקו
א'0811166701תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811166701תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתה11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811402801לחולל מופע שיתופיגב' שטיינלאוף אפרת
עבודה מעשיתה09:0011:00121מכסיקו2
מסלול שחקן יוצר מסגרת 613
שנה ב'
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא11:4515:45121מכסיקו4
א'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתא16:0018:0002קיקואין2
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה14:0016:00121מכסיקו2
ב'0811178101תנועה לשחקן יוצרגב' מור לידור
עבודה מעשיתה12:0014:00א207מכסיקו2
ב'0811399201הפקת טריבונהמר ברעוז גד
עבודה מעשיתה16:0018:00121מכסיקו2
ב'0811333501פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (שחקן יוצר)ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתא16:0020:00121מכסיקו4
ב'0811333501פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (שחקן יוצר)פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא16:0020:00ב206מכסיקו4
ב'0811333501פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (שחקן יוצר)גב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתא16:0020:00315ביה"ס להנדסאים
מסלול בימוי - מסגרת 613
שנה א'
א'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתג14:0018:00315ביה"ס להנדסאים4
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתד16:0020:00315ביה"ס להנדסאים4
א'0811166701תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811166701תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתה11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00315ביה"ס להנדסאים4
מסלול בימוי - מסגרת 613
שנה ב'
א'0811405501בימוי ומשחק קומדיה- המנגנון הקומימר אודי בן משה
עבודה מעשיתא10:0014:00א207מכסיקו4
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב12:0014:00 2
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב11:0013:00 2
א'0811421201פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (בימוי)פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד10:0012:00 2
ב'0811421201פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (בימוי)מר ברזין איגור
ד"ר עירא אבנרי
עבודה מעשיתב10:0012:00 2
מסלול קהילתי - מסגרת 615
שנה א'
א'0811363001פרפורמנסגב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתא15:0016:00א207מכסיקו3
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
ב'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:0002קיקואין3
ב'0811178101תנועה לשחקן יוצרגב' מור לידור
עבודה מעשיתה12:0014:00א207מכסיקו2
מסלול קהילתי - מסגרת 615
שנה ב'
א'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתא16:0018:0002קיקואין2
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה14:0016:00121מכסיקו2
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
•*הפרויקט יתנהל מחוץ לאוניברסיטה
א'0811166701תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811166701תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתה11:0014:00ב206מכסיקו3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>