ציונים

התלמידים חייבים לעמוד בכל חובות הקורס בהתאם ללוח הזמנים שקבע.ה המורה, וזאת על פי המפורט בסילבוס הקורס.

 

פרסום ציונים

הציונים יפורסמו לא יאוחר משבועיים מיום הבחינה. בקורסים מרובי משתתפים יפורסמו הציונים לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הבחינה.
ציוני בחינות רב-ברירה יפורסמו לאחר שבוע.

הציונים מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד " : http:/www.ims.tau.ac.il/tal

 

תלמידים שלא הסדירו שכ"ל לא יוכלו לראות את ציוניהם. חובת התלמידים לבדוק את ציוניהם סמוך למועד פרסומם.

מחברות בחינה נשמרות במזכירות בחינות למשך סמסטר אחד בלבד.

 

ציון המורכב מכמה גורמים

 

כאשר הציון הסופי בקורס מורכב ממטלות אמצע סמסטר ובחינת סיום  על התלמידים לקבל ציון "עובר"  (60 לפחות) בבחינה הסופית. אם נכשלו בבחינה, עליהם להיבחן שוב במועד ב'.

במקרה שמטלת הסיום היא עבודה והתלמידים נכשלו בה, יהיה עליהם להירשם וללמוד שוב את הקורס.

בכל מקרה, ציוני מטלות אמצע סמסטר אינם מהווים תנאי מספק לסיום הקורס במידה שהתלמידים נכשלו במטלת הסיום.

 

ערעור על ציונים

תלמידים רשאים לערער על ציון שניתן להם בבחינה או בעבודה. יש להגיש את הערעור עד חמישה ימים מיום פרסום הציונים.

  1. מבחנים רבי מלל הנסרקים למידע האישי– ערעור מנומק על הציון ייעשה באמצעות המידע האישי. יש להיעזר בסריקת הבחינה לביסוס הערעור.
  2. עבודות – הערעור ייעשה בטופס הערעור למזכירות התלמידים בחוג בו נלמד הקורס. 
  3. בחינות רב ברירה (אמריקאיות) – ראו סעיף "סריקת מחברות בחינה".

תשובה לערעור תינתן עד חמישה ימים מיום הגשתו. הציון שייקבע לאחר הערעור יהיה הציון הסופי בקורס.

 

רשאים להיבחן במועדי ב' ללא הרשמה מוקדמת:

1. תלמידים שקיבלו ציון נכשל 

2. תלמידים שלא ניגשו למועד א'

 

שיפור ציון חיובי

תלמידים המעוניינים לשפר ציון חיובי ירשמו למועד ב' עד שבוע לפני הבחינה ב "מידע אישי לתלמיד".

הציון האחרון יהיה הציון הקובע.

 

אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד אלא אם כן מדובר בשיפור ציון.

​הציון האחרון בקורס הוא הציון הקובע.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>