קורסים תואר ראשון - אמנות התיאטרון - תשפ"ב

תשפ"בסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשפ"ב
שנה א' 38 ש"ס
מסלול חד-חוגי עיוני
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול דו-חוגי עיוני- 24 ש"ס
14ש"ס שעורי חובה עיוניים ; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס שעורים מעש
מסלול בימוי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
=============================================
שיעורי חובה עיוניים (מסגרת 104)
0811100601קורס בטיחות
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאמר קריגר יאשה
תרגילד12:0014:00209מכסיקו2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא***גב' דרור בן ששון ים
תרגילד10:0012:00א119מכסיקו2
•*קבוצה 02 מיועדת לכתת המשחק
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר להבי שרון
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר שלגו שלומית
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00ב206מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגהגב' גליה יואלי
תרגילא16:0018:0001קיקואין2
א'0811236101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילא08:0010:00212מכסיקו1
ב'0811236101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה07:0009:00212מכסיקו1
•*השיבוץ להפקה יבוצע ע"י משרד הפקות
שיעורים מעשיים-מסגרת 107
מסלול בימוי
א'0811136201משחק לבימאיםמר ברזין איגור
עבודה מעשיתב09:0012:00ב206מכסיקו3
ב'0811136201משחק לבימאיםמר טיראן אלון
עבודה מעשיתה12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתד15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811025401אובייקט בחללמר אמסולום מתן
עבודה מעשיתג12:0015:00ב206מכסיקו3
מסלול קהילתי
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
ב'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:0002קיקואין3
א'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתד15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811025401אובייקט בחללמר אמסולום מתן
עבודה מעשיתג12:0015:00ב206מכסיקו3
מסלול חד חוגי 12 שעות
מסלל דו חוגי 6 שעות
בחירה מתוך רשימת הקורסים
תכנית מצטיינים במשחק שנה א'
20 ש"ס שעורי חובה עיוניים; 32 ש"ס שיעורים מעשיים
(כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
א'0811021601תיאטרון פיזימר טיראן אלון
עבודה מעשיתב15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811021601תיאטרון פיזימר טיראן אלון
עבודה מעשיתב14:0017:00א207מכסיקו3
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד09:0012:00ב206מכסיקו3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב10:0013:00ב206מכסיקו3
א'0811081701יסודות התנועהגב' הלר רוני
עבודה מעשיתה15:0017:00א207מכסיקו2
ב'0811081701יסודות התנועהגב' הלר רוני
עבודה מעשיתג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022601אמנות הדבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתד13:0015:00315ביה"ס להנדסאים2
ב'0811022601אמנות הדבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתד12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד16:0018:00315ביה"ס להנדסאים2
ב'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד15:0017:00א207מכסיקו2
שנה ב'
מסלול חד חוגי עיוני 42ש"ס
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 8 ש"ס רפרט+ סמינריון;
4ש"ס שעורי הפקה; 12ש"ס שיעורים מעשיים
שנה ב' מסלול דו חוגי עיוני סה"כ 20 ש"ס
8 ש"ס שעורי עיוניים; 4 ש"ס סמינריון; 2 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי - 44 ש"ס
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שעורי חובה עיוניים - מסגרת 105
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811122201"(Re-)Interpreting a classic: Shakespeare and beyond."ד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב08:0010:00213מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0811161301מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורד16:0018:00212מכסיקו2
מוסדות תרבות בעידן הריחוק החברתי
ב'0811342301תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00212מכסיקו2
מידע תרבותי בטוויטר ואינסטגרם
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורה12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0811082801תיאוריות וביקורת:תיאוריות של משחק וגילוםד"ר להבי שרון
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
4 ש"ס שעורי הפקה שנה ב' -מסגרת 450
השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811103301ע. במאי, מפיק, ניהול הצגהמר ברעוז גד
עבודה מעשיתד12:0014:00212מכסיקו2
א'0811236101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילא08:0010:00212מכסיקו1
ב'0811236101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה07:0009:00212מכסיקו1
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811226801להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמהד"ר רות שור
סמינרד08:0012:00212מכסיקו4
א'0811235601המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00213מכסיקו4
א'0811235701אוסקר ויילד: תיאטרון, חיים, תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811280801ארט (ביזם)ד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
•חובה למסלול קהילתי
ב'0811235901תיאטרון עכשווי ושייקספירד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00301רקנאטי4
ב'0811235801מדמות לעצמי, משחקן לפרפורמרד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811405601ברטולט ברכט: תיאוריה ופרקטיקה של דרמה ומופע***ד"ר עירא אבנרי
סמינרא14:0016:00120מכסיקו4
ב'0811405601ברטולט ברכט: תיאוריה ופרקטיקה של דרמה ומופע***ד"ר עירא אבנרי
סמינרא16:0018:00211מכסיקו
•*חובה למצטיינים במשחק כתיבת סמינר
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
מסלול בימוי
א'0811081401הבמאי כפרשןמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה12:3015:30ב206מכסיקו3
ב'0811081401הבמאי כפרשןמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה15:1518:15315ביה"ס להנדסאים3
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה09:0012:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב14:0017:00ב206מכסיקו3
א'0811101801קדם בימוי-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתב15:0018:00121מכסיקו3
ב'0811244901כתיבה ודרמטורגיה:יסודות ותהליכים מתקדמיםפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתד15:0018:00200מכסיקו3
מסלול קהילתי
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
ב'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:0002קיקואין3
א'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתד09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811244901כתיבה ודרמטורגיה:יסודות ותהליכים מתקדמיםפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתד15:0018:00200מכסיקו3
א'0811255101שיטות עבודה עם שחקנים ו"לא-שחקנים"ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתג15:0018:00121מכסיקו3
שנה ב' חד חוגי 12 ש"ס; דו חוגי 6 ש"ס
ניתן לבחור המקורסים הבאים:-
א'0811101801קדם בימוי-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתב15:0018:00121מכסיקו3
ב'0811244901כתיבה ודרמטורגיה:יסודות ותהליכים מתקדמיםפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתד15:0018:00200מכסיקו3
א'0811255101שיטות עבודה עם שחקנים ו"לא-שחקנים"ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתג15:0018:00121מכסיקו3
א'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתד09:0012:00א207מכסיקו3
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
ב'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:0002קיקואין3
שנה ב' תכנית מצטיינים במשחק
14 ש"ס חובה עיוניים; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמ
ב'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב08:0010:00213מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0811082801תיאוריות וביקורת:תיאוריות של משחק וגילוםד"ר להבי שרון
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורה12:0014:00120מכסיקו2
א'0811122201"(Re-)Interpreting a classic: Shakespeare and beyond."ד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811235701אוסקר ויילד: תיאטרון, חיים, תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811405601ברטולט ברכט: תיאוריה ופרקטיקה של דרמה ומופע***ד"ר עירא אבנרי
סמינרא14:0016:00120מכסיקו4
•*סמינר חובה לכתת משחק
שיעורים מעשיים (מסגרת 107) 30 ש"ס
א'0811255401פלדנקרייז ב'מר הולנדר נועם
עבודה מעשיתד12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811431601עבודה על סצנותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811431601עבודה על סצנותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתד15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811431601עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811431601עבודה על סצינותפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתה15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811431701פיתוח קולגב בוגטין ריקי
עבודה מעשיתג15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811431701פיתוח קולגב בוגטין ריקי
עבודה מעשיתב10:0013:00א207מכסיקו3
ב'0811431801פרויקט כיתתיגב' כץ מרינה
גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית 3
א'0811431901תנועה לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתב14:0016:00א207מכסיקו2
ב'0811431901תנועה לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתג16:0018:00א207מכסיקו2
ב'0811023401אמנות הסיפורגב' זמש - ריגל ענת
עבודה מעשיתג13:0015:00121מכסיקו2
שנה ג'
מסלול חד חוגי עיוני- סה"כ 42 ש"ס
18ש"ס שעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
12ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורים עיוניים;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי 40 ש"ס
10ש"ס שיעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
10ש"ס שעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שיעורים עיוניים מסגרת 106***
א'0811236601דמויות מפתח נשיות: מנהלת, מבקרת, מפיקה.ד"ר רות שור
שיעורא10:0012:00212מכסיקו2
דמויות מפתח נשיות בבניית התיאטרון האירופי המודרני
א'0811123501זרקור על הבמה: מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811123501זרקור על הבמה: מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה12:0014:00121מכסיקו2
א'0811280501פרשנות בימתית למחזאות קלאסיתמר משה פרלשטיין
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811236701מגדר ופמיניזם בדרמה ותיאטרוןד"ר להבי שרון
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
שעורי הפקה שנה ג'- מסגרת 450
השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
שיעור הפקה חובה לשנה ג' סאונד ותאורה
א'0811236101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילא08:0010:00212מכסיקו1
ב'0811236101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה07:0009:00212מכסיקו1
•*אחת לשבועיים
ב'0811156301הפקה בתיאטרון עצמאיגב' גליה יואלי
עבודה מעשיתה10:0012:00212מכסיקו2
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
בימוי
א'0811333001בימוי סצינותמר רול גדי
עבודה מעשיתד14:0017:00121מכסיקו3
ב'0811333001בימוי סצינותמר רול גדי
עבודה מעשיתג15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא14:0017:00209מכסיקו3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב14:0017:00212מכסיקו3
א'0811224801פרוטוקוליםפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב14:0017:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811224801פרוטוקוליםפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתה14:0017:00315ביה"ס להנדסאים3
•*חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
קהילתי
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
ב'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:0002קיקואין3
א'0811255101שיטות עבודה עם שחקנים ו"לא-שחקנים"ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתג15:0018:00121מכסיקו3
א'0811280301תיאטרון סיפור לקהילתיפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתד12:0014:00ב206מכסיקו2
א'0811280301תרגיל תיאטרון סיפורגב' אטיאס שיר
עבודה מעשיתד14:0015:00ב206מכסיקו1
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא14:0017:00209מכסיקו3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב14:0017:00212מכסיקו3
חד חוגי 12 ש"ס; דו חוגי 6 ש"ס
א'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו3
ב'0811255001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:0002קיקואין3
א'0811255101שיטות עבודה עם שחקנים ו"לא-שחקנים"ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתג15:0018:00121מכסיקו3
א'0811280301תיאטרון סיפור לקהילתיפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתד12:0014:00ב206מכסיקו2
א'0811280301תרגיל תיאטרון סיפורגב' אטיאס שיר
עבודה מעשיתד14:0015:00ב206מכסיקו1
סמינרים - מסגרת 303
א'0811226801להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמהד"ר רות שור
סמינרד08:0012:00212מכסיקו4
א'0811235601המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00213מכסיקו4
א'0811235701אוסקר ויילד: תיאטרון, חיים, תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811235801מדמות לעצמי, משחקן לפרפורמרד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811235901תיאטרון עכשווי ושייקספירד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00301רקנאטי4
ב'0811405601ברטולט ברכט: תיאוריה ופרקטיקה של דרמה ומופע***ד"ר עירא אבנרי
סמינרא14:0016:00120מכסיקו4
ב'0811280801ארט (ביזם)ד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
•*חובה למסלול קהילתי
=============================
תכנית מצטיינים במשחק ,שנה ג'
סמסטר א'
4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
שיעורים מעשיים 14ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א'0811235601המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00213מכסיקו4
א'0811235701אוסקר ויילד: תיאטרון, חיים, תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
א'0811226801להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמהד"ר רות שור
סמינרד08:0012:00212מכסיקו4
שנה ג' סמסטר א'
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א'0811156501משחק סצינותמר תבורי דורון
עבודה מעשיתה09:0012:00ב206מכסיקו3
א'0811328701משחק ג'מר רול גדי
עבודה מעשיתב12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811024201דיבורגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתה12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811333601יסודות של קרבות במהמר בוסתן אורי
עבודה מעשיתד10:0012:00א207מכסיקו2
א'0811280401משחק בסצנות מתוך הטרגדיה היווניתמר שרמן יאיר
עבודה מעשיתה15:3018:30ב206מכסיקו3
מצטיינים במשחק שנה ג'
סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט) 4 ש"ס
שיעורים מעשיים 20 ש"ס(מסגרת 617)
ב'0811404201האבולוציה של האבסורד בתיאטרוןד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00 4
ב'0811402101התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811402401הזמן בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
ב'0811432401מונולוגיםגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811102101דיבורגב' זמש - ריגל ענת
עבודה מעשיתג16:0018:00121מכסיקו2
ב'0811102301משחק בקולנועגב' אזולאי אורית
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0851256401משחק 2מר שפרמן יובל
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2גב' דרייפוס מיה
סדנהה10:0013:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0811328801משחק ג'מר רול גדי
עבודה מעשיתב10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811235501סצנות קומיותמר ברזין איגור
עבודה מעשיתד10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811244301קרבות במהמר בוסתן אורי
עבודה מעשיתג14:0016:00א207מכסיקו2
ב'0811255301חזרות עם מסטר א' בימויעבודה מעשיתד16:0018:00 2
תכנית מצטיינים במשחק
שנה ד'
סמינרים 8 ש"ס; שעורים מעשיים 14 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
ב'0811280801ארט (ביזם)ד"ר רות שור
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
•*חובה לתיאטרון קהילתי
א'0811405301האדם המשחקד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00403 רקנאטי4
א'0811328601הכל פרפורמנס: פרפורמנס ופוסטמודרניזם.ד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811404201האבולוציה של האבסורד בתיאטרוןד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00 4
ב'0811402101התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנסד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811402401הזמן בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
שיעורים מעשיים 14 ש"ס מסגרת 617
א'0811255501בימוי ומשחק קומדיה- המנגנון הקומימר אודי בן משה
עבודה מעשיתא10:0013:00א207מכסיקו3
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00315ביה"ס להנדסאים4
א'0811454301הפקה שנתית שנה ד'מר בק יונתן
עבודה מעשיתב18:0021:00 3
ב'0811454901פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (משחק)מר טיראן אלון
עבודה מעשיתא14:0018:00 4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>