מסלול הבעה ויצירה באמנויות

מסלול הבעה ויצירה באמנויות

ראש המסלול: ד"ר דפנה בן-שאול

התואר שיוענק

מוסמך (M.A.) בתכנית הבינתחומית באמנויות

 

לאתר התכנית לחץ/י כאן

 

מסלול ייחודי זה בתכנית הבינתחומית באמנויות מציע ידע וחקר של יצירתיות, תהליכי יצירה ואופני הבעה אמנותיים. הדיון המעמיק בסוגיות אלה מתבצע במסלול הבעה ויצירה בתחומי אמנות ומדיה שונים – אמנויות פלסטיות, אמנויות במה, פרפורמנס, עיצוב, אדריכלות, אמנויות מסך ומוזיקה, וכך בפרישה נרחבת של אופני הבעה ובזיקות הדדיות ביניהם. הלימודים במסלול עוסקים גם בהבעה ויצירה באמנויות כפרויקט אינדיבידואלי המערב הלכי נפש, מופעי עצמיות ותפיסות הקשורות בסובייקט היוצר והשתקפותו ביצירה, וגם בהבעה ויצירה כפרויקט חברתי, קבוצתי וחינוכי המערב קהל וקהילה.

 

גישה עדכנית זו מיועדת לבעלי רקע אקדמי בתחומים שונים של אמנות, יוצרים ותיאורטיקנים, לבעלי תואר טיפולי או לאנשי חינוך וקהילה, ולסטודנטים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ולחקור סוגיות ואופני הבעה באמנויות שונות ותהליכי יצירה אינדיבידואליים וחברתיים. הדיון הבינתחומי באמנויות, תוך התבוננות בעצמי ובנפשי ובחברתי הקולקטיבי, נקשר בקורסים השונים בסוגיות תרבותיות, אסתטיות, פילוסופיות, חברתיות ופוליטיות, ובמתודולוגיות מגוונות של חקר האמנויות ופרשנותן.

 

הלימודים במסלול הבעה ויצירה באמנויות כוללים התנסות בעבודה אישית במסגרת שיעורים ייחודיים, לרבות סמינרים יישומיים המכילים מרכיב מעשי. תכנית הלימודים כוללת סמינר מחלקתי המורכב מהרצאות מחקריות וממפגשי-אמן בנושא נבחר המוצג מזוויות שונות על ידי מרצים אורחים מהפקולטה ומחוצה לה. הלימודים כוללים גם סמינר מתודולוגי למחקר בינתחומי, המוקדש ללימוד ולתרגול האפשרויות המושגיות והמתודיות ליישם מחקר בינתחומי, ומסתיים בכנס סטודנטים שמוצגים בו תוצרי המחקר.

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע, במשך שנתיים, ביום רביעי.

 

מכסת השעות לתואר: 36 ש"ס.

ניתן לסיים את הלימודים בתכנית בבחינת גמר בלבד.  

 

 תנאי קבלה

 

עבודות סמינר

התלמידים ישתתפו בסמינרים כנדרש על פי תכנית הלימודים. בשניים מהם יכתבו התלמידים עבודות סמינריוניות ובשאר הסמינרים יכתבו עבודות רפרט.

בסמינרים היישומים יכתבו  עבודת רפרט. לא ניתן לכתוב עבודות סמינריוניות בסמינרים היישומים.

 

בחינת גמר

בחינת  הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמידים.

התלמידים ימצאו מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאמו איתו את החומר לבחינה.

 

חומר הבחינה

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א' - סוגיה תיאורטית: דיון במושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; תופעה; אופן פעולה; דיוקן של תקופה/דור; קבוצה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית, וכיוצ"ב.

נושא  ב' - קורפוס יצירה: ניתוח של קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; קבוצת יצירות המשויכות למאפיין או מכנה משותף נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תמה, וכיוצ"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את  הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמידים  יכינו רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תכלול הרשימה  כ-200 עמודים; לנושא השני – מלבד היצירות עצמן – תכלול הרשימה סה"כ של כ-120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו.

 

3. הרשימה תוגש למורה המוביל את הבחינה לאישור. התלמידים והבוחן יתאמו תאריך לבחינה עם מזכירות התכנית.

 

עריכת הבחינה בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות התכנית את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמידים על ידי מזכירות התכנית במועד שנקבע. התלמידים יגיש את התשובות באופן מקוון למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות). היקף כל תשובה בין 2100 ל- 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. ההיקף הכולל של הבחינה יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. הבחינה תיבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף. אם קורא הבחינה יבקש לקבל עותק קשיח, יתבקשו התלמידים להגיש את העבודה בפורמט מודפס

 

עריכת בחינה בעל-פה

לקראת מועד הבחינה יכין המורה שתי שאלות, שאלה אחת לכל נושא. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום נושאי הבחינה. השאלות יימסרו למזכירות התכנית לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה. השאלון יועבר לתלמידים על ידי מזכירות התכנית שלושה ימים (72 שעות) לפני המועד שנקבע לעריכת הבחינה.

הבחינה תיערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ותימשך כשעה. התלמידים רשאים להביא לבחינה את כל החומר ולעיין בו בשעת הבחינה.  

 

ציון הבחינה הוא סופי. לא ניתן לערער על ציון בחינת גמר.

 

 

חישוב ציון הגמר

 

30%     -  שיעורים ועבודות רפרט

40%     -  עבודות סמינריוניות

30%     -  בחינת הגמר

 

 סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".
​במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

 תכנית הלימודים - שנה א'

  שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' ש"ס

שיעור ליבה   

420

שיעור

2  ש"ס 

שיעור מתודולוגי 401 שיעור 2 ש"ס

סמינרים במסלול

401

סמינר

10 ש"ס

סמינר עם היבט יישומי
 

401

סמינר עם היבט יישומי

6 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' ש"ס

סמינר מחלקתי

401

סמינר

2 ש"ס

סמינרים במסלול

401

סמינר

8 ש"ס

סמינר עם היבט יישומי

401

סמינר עם היבט יישומי

6 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס  

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>