עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות

 

מספר עבודות הרפרט והעבודות הסמינריוניות שעל התלמידים להגיש במהלך לימודיהם מפורט בתכניות הלימודים של היחידות השונות.

 

עבודת רפרט היא עבודה המוגשת במסגרת קורס סמינר. תלמידים הבוחרים שלא לכתוב עבודה סמינריונית בסמינר יכול להגיש עבודה בהיקף של 5000-3500 מילים.

מורי הסמינרים יכולים להחליט על היקף עבודה שונה. הצגת הרפרט בע"פ בכיתה היא פי שיקול דעתם של המורים ואינה מהווה מטלה בלבדית למתן ציון סופי. 

חל איסור על הגשת עבודות משותפות.

 לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה וועדת ההוראה הפקולטטית תוגשנה העבודות בשני מועדים קבועים:

 

עבודות לקורסי סמסטר א' – עד 1 במאי 2022

עבודות לקורסים שנתיים ולקורסי סמסטר ב' – עד 18 בספטמבר 2022

מועדים אלה הינם סופיים ומחייבים את כל התלמידים והמורים בכל היחידות של הפקולטה. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מיוחדת לוועדת ההוראה של היחידה למתן ארכה. תלמידים המבקשים ארכה להגשת עבודה, ייעשו זאת באמצעות טופס פנייה לוועדת ההוראה וזאת לפני מועד ההגשה שנקבע. כל ארכה היא אקדמית בלבד ועלולה לגרור תשלום שכר לימוד בהתאם לתקנות שכר לימוד של האוניברסיטה.

לאחר ההגשה הסופית של העבודה לא ניתן להחזירה לתיקונים.

 

העבודה תוגש באופן מקוון לאתר הקורס. המורה יכול.ה להנחות את התלמידים להגיש את העבודה גם באמצעות הדוא"ל. מועד ההגשה תקף לתאריך המצוין עד לשעה 23:59.  במקביל, יש לשלוח עותק למזכירות היחידה בה מתקיים הקורס לצורך רישום ובקרה.

במקרים בהם המורה מנחה על הגשת העבודה בעותק קשיח – על התלמידים להגיש את העבודה בשעות קבלת קהל של המזכירות או בתיבת הדואר של היחידה.

המורים יחזירו את העבודות בתוספת הערות למזכירויות עד חודשיים ממועד ההגשה.

העבודות תישמרנה במזכירות שלושה שבועות ממועד החזרתן.

 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בתואר ראשון או בתואר השני

 

כתיבת ההצעה

 

לאחר גיבוש הנושא וקריאה ראשונית, על התלמידים לסכם עם המרצה את נושא העבודה. לוח הזמנים להגשה ואישור ההצעה לעבודה הסמינריונית ייקבע בין המרצה לתלמידים. אופן הגשת ההצעה ותכולתה ייקבע ע"י מורה הקורס.

 

אישור ההצעה הוא תנאי להגשת העבודה

ההצעה תכלול את הנקודות הבאות:

  1. כותרת ותיאור נושא המחקר
  2. מהי שאלת המחקר העיקרית (השערת המחקר, טענת המחקר, ההיפותזה של המחקר) בה תעסוק העבודה?
  3. מהם המקורות הראשונים או קורפוס היצירות (טקסטים שונים, יצירות אמנות, חומרים חזותיים או מוזיקליים) עליהם תסתמכו בעבודה?
  4. מהי הספרות המשנית (מחקר, עיון, מסה וכדומה) הקיימת לגבי שאלת המחקר?
  5. מהו החידוש שמציעה עבודת מחקר זו לעומת המחקר הקיים?
  6. מהי שיטת המחקר (המתודולוגיה) של העבודה, כלומר מהו סוג הדיון שיאפיין את העבודה (מחקר איכותני או כמותני, מתודולוגיה אינטרדיסציפלינרית מסוימת, גישה ביקורתית וכדומה)?
  7. רשימת ראשי הפרקים עם כותרות שישקפו את מהלך המחקר.
  8. ביבליוגרפיה, פילמוגרפיה, רשימת יצירות ורשימת מקורות אחרים.

 

 

כתיבת העבודה הסמינריונית

לאחר אישור ההצעה תיבנה העבודה הסמינריונית סביב שאלת המחקר בהתאם לפרקים שצוינו בהצעה. החלק החשוב בעבודה הוא הדיון המגולם בפרקי העבודה המשקף חשיבה וניתוח עצמאיים לגבי החומרים בהם עוסקת העבודה.

היקף העבודה המומלץ הוא בין 9000-7000 מילים בתואר הראשון ובתואר שני (ובנוסף רשימה ביבליוגרפית ונספחים אחרים; גודל אות – 12; רווח כפול בין השורות; הקפדה על מספור עמודים;  

העבודה תכלול דף שער, דף תוכן עניינים, מבוא, פרקים, סיכום, נספחים (אם נחוץ) ורשימה ביבליוגרפית. מורי הסמינרים יכולים להחליט על היקף עבודה שונה. 

בעבודה יש להבחין בין טקסט הכותב.ת עצמו.ה לבין מובאות ממקורות עליהם מסתמכת העבודה. יש להפנות באופן תקני למקורות אלה גם אם הם מובאים כפרפרזה ולא כציטוט ישיר.

את העבודה יש ללוות במערך אקדמי עקבי של הערות שוליים והפניות כתובות בשיטה אקדמית מקובלת ואחידה, כולל ציון מספרי העמודים בהם מופיעות המבואות במקור.

דוגמאות לכתיבה עבודה "הנחיות לכתיבת עבודות". 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>