דרישות הלימודים

דרישות הלימודים

חובת נוכחות בשיעורים 

תלמידים חייבים להיות נוכחים לפחות ב-80% מן השיעורים. מורי הקורסים יקפידו על בדיקת הנוכחות.

מילוי חובת נוכחות בשיעורים כולל הגשת התרגילים והעבודות הנדרשים במהלך הקורס. התרגילים והעבודות הינם תנאי מקדים לזכאות לגשת לבחינה או להגיש עבודת סיום (בהתאם לסילבוס)

 

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים 

תלמיד רשאי להגיש בקשה לקבלת פטור מקורס על סמך לימודים קודמים בתנאים הבאים:

  1. הקורס נלמד במסגרת לימודים אקדמיים לקראת תואר. קורסים שנלמדו במסגרת לימודי תעודה לא יוכרו לצורך פטור. 
  2.  ציונים מאוניברסיטאות אחרות ששימשו בסיס למתן "פטור" לא ישוקללו בציון הגמר.
  3.  קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל אביב ביחידה אקדמית אחרת ויועץ היחידה הכיר בהם לצורך מתן "פטור", יוכרו תמיד עם ציון וישוקללו בציון הגמר.
  4.  כל קורס יכול לשמש בסיס ל"פטור" מקורס אחד בלבד.
  5.  ציון מינימום להענקת פטור מקורס שנלמד במוסד אקדמי אחר הוא - 80.
  6. הקורס שנלמד זהה בתוכנו ובהיקף שעותיו לקורס הנלמד בבית הספר לאדריכלות (על פי הסילבוס)

נוהלי האוניברסיטה בנוגע להכרה בקורסים או לימודים קודמים, ראה פירוט בתקנון האוניברסיטאי

לשם הגשת בקשת הפטור יש לפנות למזכירות ביה"ס בצירוף סילבוס הקורס וגיליון ציונים רשמי, לא יאוחר משבועיים לאחר תחילת הסמסטר בו נלמד הקורס הרלוונטי.

פטור המבוסס על לימודים במוסד אקדמי מוכר אחר ידווח ללא ציון, ולפיכך לא ייכלל בשקלול הציונים.  מתן הפטור כפוף לאישור היועץ האקדמי  של התואר הראשון.

 

חילופי סטודנטים 

1. על המועמד/ת להיות בעל/ת ממוצע ציונים של 85 ומעלה. תינתן עדיפות לתלמידי שנה ד' ביציאה ללימודים בחו"ל. 

2. על התלמיד לחתום על "טופס הצהרה ליוצאים ללימודים במסגרת חילופי סטודנטים" במזכירות החוג כתנאי ליציאה לחילופין.

3. התלמיד אינו רשאי להרשם במקביל לקורסים באוניברסיטת תל אביב בזמן לימודיו בחו"ל. 

4.פטור בגין קורסים שנלמדו בחו"ל יינתן עבור קורסי בחירה בלבד. על כן, לקיחת קורס סטודיו מאפשרת קבלת פטור מ"סטודיו בחירה" של שנה ד' בלבד. 

קבלת הפטור בכפוף להצגת גיליון ציונים וציון 80 ומעלה (בכפוף לאישור המדור לשקילת תעודות).

5. באחריות התלמיד להשלים קורסים בהתאם לתכנית הלימודים, גם אם תידרש הארכת לימודים על מנת להשלים את כל חובות התואר.

 

דרישות קדם

הרשמה לקורס מותנית בהשלמת דרישות הקדם לאותו הקורס כפי שפורסמו בידיעון או בסילבוס של הקורס.

 

שיפור ציון חיובי

תינתן אפשרות לשפר ציון חיובי במועד ב'. התיקון יבוצע באותה שנה אקדמית.

תלמיד שקיבל ציון חיובי במועד א', ומעוניין לגשת למועד ב' לשפר את הציון, חייב להירשם למועד ב' ב"מידע האישי לתלמיד".

הציון האחרון הוא הציון הקובע. 

 

 כישלון בקורסי חובה

 

תלמיד שנכשל או לא השלים חובותיו בקורס , יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת בשנה העוקבת, ולעבור אותו בהצלחה.

התלמיד יידרש ללמוד במקביל את הקורסים של השנה העוקבת ובלבד שעמד בדרישות הקדם לאותם קורסים. על התלמיד ובאחריותו לבדוק שעמד בתנאי המעבר של שנת הלימוד, להירשם לכל הקורסים הנדרשים בכל שנת לימוד בהתאם לתכנית הלימודים.

 

הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות

לימודיו של תלמיד יופסקו במקרים הבאים:

·         אם צבר כישלונות בשלושה קורסי חובה או יותר באותה שנה או אם צבר חמישה כישלונות  בקורסי חובה בשנים שונות ( קורסים שהציון בהם תוקן לא יכללו במניין זה).

   ·      אם ממוצע ציוני קורסי הסטודיו שלו בארבעה סמסטרים עוקבים נמוך מ 70.

  

תלמיד אשר הופסקו לימודיו ע"י ביה"ס לא יוכל לשוב ולהירשם לביה"ס לאדריכלות פעם נוספת , למעט הפסקת לימודים שנעשתה בשל אי השגת פטור מאנגלית ו/או עברית.

 

בקשה לארכה בהגשת עבודה

תלמיד אשר יבקש להגיש עבודה במועד מאוחר יותר (עד שבועיים), יפנה מראש בבקשה מנומקת  בצירוף מסמכים מתאימים למזכירות ביה"ס באמצעות טופס  מקוון. הבקשה טעונה אישור של ועדת ההוראה של בית הספר.

אם התלמיד לא הגיש את העבודה במועד ולא קיבל את אישורה של ועדת ההוראה לדחייה בהגשה, עליו להירשם לקורס מחדש.

לא תאושר ארכה בהגשת עבודות, אלא אם כן הוגשה בקשה מראש (טרם מועד ההגשה הנדרש).

 

פרויקט גמר - שנה ה'

 

פרויקט הגמר של שנה ה' מחולק לשני סמסטרים:

  1. תכנון עקרוני  - הגשת פרויקט בסוף סמסטר א' - בסופו יינתן ציון
  2. תכנון מפורט  - הגשת פרויקט בסוף סמסטר ב' - בסופו יינתן ציון

 

שקלול ציון גמר

·         לשיעורי סטודיו, סטודיו טכנולוגי וסטודיו עיצוב פנים משקל של 1 נקודת משקל לכל שעה סמסטריאלית (ש"ס)

·         משקלו של מקצוע שבהגדרתו הוא סדנה (מלבד שיעורי הסטודיו) הוא 1/2 נקודת משקל לכל ש"ס

·         משקלו של תרגיל הוא 1/2 נקודת משקל לכל ש"ס

·         משקלו של שיעור/פרו"ס/סמינר הוא 1 נקודת משקל  לכל ש"ס

·         משקלו של שיעור ותרגיל (שו"ת) הוא 1 נקודת משקל לכל ש"ס

     

לתשומת לב כל תלמידי ביה"ס:

בית הספר יהיה רשאי להוסיף תכנים (קורסים) למערכת הלימודים ככל שלימוד תכנים אלו ידרש על ידי רשם המהנדסים והאדריכלים.

 

השלמת לימודים לתואר ב"א לתלמידי אדריכלות אשר לא ימשיכו לימודיהם בביה"ס לאחר שתי שנות לימוד

 

תלמידי ביה"ס לאדריכלות אשר סיימו שתי שנות לימוד, יוכלו להמשיך בלימודיהם לתואר ראשון בתכנית הרב-תחומית באמנויות, במסלול החד-חוגי של התכנית, ובלבד שהם עומדים בתנאי הקבלה של התכנית. לפרטים, נא לפנות למזכירות התכנית הרב-תחומית באמנויות.

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

באחריות התלמיד לעקוב אחר מילוי החובות בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת במהלך כל התואר.

 


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>