בחינות

לוח הבחינות ומועדיהן מתפרסם בידיעון באתר הפקולטה באינטרנט.

 

בכל הקורסים נערכות בחינות או מוטלות על התלמידים עבודות.

התלמידים חייבים לקבל ציון חיובי בכל קורס בו הם משתתפים.
לכל בחינה בפקולטה ניתנים שני מועדים. תלמידים שלא עמדו בבחינה במועד א' או שלא ניגשו לבחינה במועד זה, רשאים להיבחן במועד ב'.
בהתאם לנוהלי האוניברסיטה קיים מועד בחינות מיוחד, אליו זכאים לגשת תלמיד ים שלא ניגשו למועד א' או ב' בגלל שירות מילואים, תלמידה שילדה או תלמיד שקיבל אישור מיוחד להיבחן במועד זה מוועדת ההוראה. בקשה למועד מיוחד יש להגיש באמצעות המידע האישי – "בקשה למועד נוסף",  עד שבוע ממועד פרסום ציון מועד ב'. לא יתקבלו בקשות החורגות ממסגרת זמן זו.
 

היעדרות מבחינה גוררת דיווח "לא נבחן"  (260).

על תלמידים בתכניות דו-חוגיות לבדוק לפני הרשמתם לקורסים שאין חפיפה בין מועדי הבחינות בשני החוגים. במקרים של חפיפה במועדי בחינות או בטווח של עד 24 שעות משעת תחילת הבחינה בקורסי חובה בשני החוגים, זכאים התלמידים להגיש בקשה למועד מיוחד לוועדת ההוראה.

מומלץ לתלמידים בתכניות חד חוגיות לבדוק לפני הרשמתם לקורסי הבחירה את מועדי הבחינות בקורסים אלה כדי להימנע מחפיפה במועדי הבחינות.

שימו לב: חפיפה בין מועדי בחינות בקורסי בחירה או בקורס חובה וקורס בחירה אינה מזכה את התלמידים במועד מיוחד.

 

תלמידים המעוניינים לכתוב בחינה באנגלית יגישו מראש  "טופס כתיבת בחינה באנגלית"

למזכירות בחינות mazkirutart@tauex.tau.ac.il>

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>