תואר ראשון - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תשפ"ב

תשפ"ב

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשפב
שנה א'
מבואות - שנה א'
א'0851623401תולדות הקולנוע א'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851623401תולדות הקולנוע א' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חרל"פ איתי
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621701יסודות בצילום ועריכהמר לרנר דן
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
אב0851000501בקיאות בסרטים א'ד"ר אוטין פבלו
קולוק'ג18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• תלמידי דו חוגי יכולים ללמוד בשנה א' את הקורס:
• מבוא לתסריטאות שיוכר כשיעור בחירה עיוני
•שנים ב'+ג' (מסגרת 600)
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
• ייתכנו שינויים בלו"ז עדכונים ישלחו בהמשך
5.10.2021
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
•12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00- הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
6.10.2021
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית, בטיחות אש,עבודה בצבע
•10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:100-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 מבחן
מועד ב' של הסדנאות
שני ימי שישי 22+29.10.2021
א'0851151801סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב10:0012:00213מכסיקו0
א'0851151802סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב10:0012:00213מכסיקו0
א'0851151803סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו0
א'0851151804סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב14:0016:00ב122מכסיקו0
א'0851151805סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו0
א'0851151806סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהב14:0016:00ב122מכסיקו0
א'0851151807סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
•אחת לשבועיים
לימודים בקמפוס
א'0851151901סדנת עריכהגב' ברוג טל
סדנהב08:0010:00213מכסיקו0
א'0851151902סדנת עריכהגב' ברוג טל
סדנהב08:0010:00213מכסיקו0
א'0851151903סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה08:0010:00120מכסיקו0
א'0851151904סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהב09:0011:00209מכסיקו0
א'0851151905סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה08:0010:00120מכסיקו0
א'0851151906סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהב09:0011:00209מכסיקו0
א'0851151907סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהה09:0011:00213מכסיקו0
א'0851152001סדנת אבידמר רפאלי רפאל
סדנהא18:0020:00זום-0
א'0851152002סדנת אבידגב' דולברג נועה
סדנהד18:0020:00זום-0
•אחת לשבועיים
סדנאות ייחודיות למסלול מדיה דיגיטלית
א'0851810001דו מימדמר שפירא איל
סדנהד12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו0
• אסיסטנטית נועה דולברג
א'0851810201יסודות ביצירה דיגיטלית א'מר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00ב122מכסיקו2
ב'0851810301יסודות ביצירה דיגיטלית ב'מר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851810401יסודות בעיצוב גרפיפרופ' קמינסקי חנן
סדנהד14:0016:00א206מכסיקו2
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר יעקובוביץ אורי
תרגילא16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גרין דנה
תרגילה12:0014:00203דן-דוד2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:0002קיקואין2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר יעקובוביץ אורי
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא16:0018:00א206מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבידן טל
תרגילא14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבידן טל
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד10:0012:0002קיקואין2
א'0851652710תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אונגר יונתן
תרגילה10:0012:00203דן-דוד2
תרגיל במבע קולנועי
א'0851655101תרגיל במבע קולנועימר אונגר יונתן
תרגילה12:0014:00201דן-דוד2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועימר קופיבקר יונתן
תרגילא16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילא14:0016:00201דן-דוד2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילא16:0018:00212מכסיקו2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועימר קופיבקר יונתן
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
א'0851655106תרגיל במבע קולנועימר אבידן טל
תרגילה14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851655107תרגיל במבע קולנועימר אונגר יונתן
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
א'0851655108תרגיל במבע קולנועימר אבידן טל
תרגילד16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851655109תרגיל במבע קולנועימר יעקובוביץ אורי
תרגילד16:0018:0002קיקואין2
קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
• מרכז אבישר אריאל
ב'0851654601קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654602קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:0002קיקואין2
ב'0851654603קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' דולברג נועה
תרגילג16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851654604קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר קופיבקר יונתן
תרגילג16:0018:00202דן-דוד2
ב'0851654605קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' זודמן רותם
תרגילא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851654606קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851654607קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר קופיבקר יונתן
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654608קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' זודמן רותם
תרגילד16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851654609קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבידן טל
תרגילא14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבידן טל
תרגילא14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' גרין דנה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' גרין דנה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655407תרגיל בלימודי טלוויזיהמר לוי תומר
תרגילה14:0016:00א117מכסיקו1
ב'0851655408תרגיל בלימודי טלוויזיהמר לוי תומר
תרגילה14:0016:00א119מכסיקו1
ב'0851655409תרגיל בלימודי טלוויזיהמר קופיבקר יונתן
תרגילד14:0016:0002קיקואין1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטמר לוי תומר
תרגילא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטמר לוי תומר
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851151603כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילא14:0016:0002קיקואין2
ב'0851151605כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851151606כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילה10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0851151607כתיבת תסריטגב' פרי רומי
תרגילא14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851151608כתיבת תסריטגב' שמעון נעם סיון
תרגילג16:0018:00209מכסיקו2
סדנאות - שנה א'
יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
• הסדנאות ייתקיימו בקמפוס
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00120מכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה12:0014:00212מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00211מכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב18:0020:00212מכסיקו2
א'0851659103יסודות בבימוי קולנועי א'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851658803יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00212מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'מר שני ירון
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'מר שני ירון
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב14:0016:00120מכסיקו2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהב14:0016:00120מכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00ב122מכסיקו2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב08:0010:00ב122מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' זקצר עילית
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851659108יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהב12:0014:00213מכסיקו2
ב'0851658808יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
•יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
• הסדנאות ייתקיימו בקמפוס - באולפן הגדול
אב0851151101יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151102יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151103יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151104יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151105יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהב14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151106יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהב14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151107יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהה14:0020:00א122מכסיקו4
•הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
אנגלית מתקדמים
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב18:0020:00
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד18:0020:00212מכסיקו
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תב14:0016:00
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תה08:0010:00 0
מבואות חובה שנה ב'
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
אב0851000601בקיאות בסרטים ב'ד"ר אוטין פבלו
קולוק'ה18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראליגב' דולברג נועה
תרגילב08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילא10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילא12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראליגב' דולברג נועה
תרגילב16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילג08:0010:00211מכסיקו2
ב'0851655306תרגיל בקולנוע ישראליגב' אריאלי קטיה
תרגילג18:0020:00119מכסיקו2
ב'0851655307תרגיל בקולנוע ישראליגב' אריאלי קטיה
תרגילג10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851655308תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילג10:0012:00209מכסיקו2
תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
•ריכוז: ד"ר אורי לוין
א'0851400001תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סג16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סא14:0018:00208נפתלי4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר ארבל יואב
פרו"סא10:0014:00120מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' עובדיה מורן
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' מזור יעל
פרו"סב16:0020:00212מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' נחשון תומר
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סא10:0014:00א119מכסיקו4
א'0851400009תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר ארבל יואב
פרו"סא14:0018:00203דן-דוד4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר לוין אורי
פרו"סה08:0012:00119מכסיקו4
•דרישות קדם: מבוא לתיאוריות קולנועיות
• וקריאה וכתיבה מודרכת
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
קורסי מסלול המצטיינים
שנה ב'
• מרכזת מסלול מצטיינים ד"ר אורי לוין
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד08:0010:00120מכסיקו2
א'0851672201המחקר והביקורת הוידאוגרפייםמר אבישר אריאל
שיעורב08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851615201שקרים אמיתיים: לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטריד"ר לנדסמן אוהד
שיעורא16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851675701וידאוגרפיה : הארכיב של ג'אד נאמןמר אבישר אריאל
שיעור 2
סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
א'0851513401מדיה וטכנולוגיהד"ר לוין אורי
סמינרב14:0016:00א117מכסיקו4
ב'0851513401מדיה וטכנולוגיהד"ר לוין אורי
סמינרב10:0012:00209מכסיקו4
שיעורי בחירה שנים ב'- ד'
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
ב'0851673501"אקספרסיוניזם גרמני" ומורשת הקולנוע של ויימרגב' מזור יעל
שיעורא16:0020:00213מכסיקו2
ב'0851671401הסרט המוזיקליגב' נחשון תומר
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0851669801תחנות יסוד בקולנוע הלטינו- אמריקני:היסטוריה,אסתטיקה ופוליטיקד"ר אוטין פבלו
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851671701מלחמה וקולנועגב' גזית אירית
שיעורג14:0018:00211מכסיקו2
א'0851729001צ'רלי צ'פליןד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:0002קיקואין2
ב'0851673601ז'אנר הריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851673701ספורט בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:0002קיקואין2
א'0851669901בקצה אירופה- קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה- 60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:0001קיקואין2
ב'0851616801כביש אבוד:האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרךמר פרבר ניר
שיעורב16:0020:00211מכסיקו2
ב'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00209מכסיקו2
א'0851674601הניאורליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851671301הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים "על אמת"גב' עובדיה מורן
שיעורג12:0016:00120מכסיקו2
ב'0851674701הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנועד"ר זהבית שטרן
שיעורג12:0016:00211מכסיקו2
א'0851674801הסופרנוסמר ברוך ירון
שיעורד16:0020:0001קיקואין2
ב'0851673001המאסטר: הקולנוע של פול תומאס אנדרסוןמר ברוך ירון
שיעורב16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851675001הקולנוע של פריץ לאנגמר לויט עידו
שיעורא10:0014:0002קיקואין2
ב'0851675101הקולנוע של וורנר הרצוגמר לויט עידו
שיעורג14:0018:00203דן-דוד2
ב'0851675201הקולנוע הבריטי: מהגל החדש עד עידן ת'אצרמר דבורה ארז
שיעורה12:0016:00211מכסיקו2
א'0851675301הקולנוע היפנימר דבורה ארז
שיעורה10:0014:00209מכסיקו2
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0851674201רב תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:0001קיקואין2
ב'0851675401טראש,אקספלויטיישן וקולנוע בטעם רעמר פרבר ניר
שיעורה14:0018:00120מכסיקו2
א'0851622701האישה עם מצלמת הקולנועגב' עוזרי יערה
שיעורא16:0020:00211מכסיקו2
ב'0851675601טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיהד"ר פדלון דור
שיעורד08:0012:0002קיקואין2
א'0851674101אלימות בקולנועד"ר פדלון דור
שיעורג16:0020:00120מכסיקו2
ב'0851672801שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשהד"ר חיוטין דן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851670601קולנוע תיעודי ישראלי עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851671601הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרימר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
קורסים מקוונים/ מוקלטים באנגלית
ב'0851675501Coen Brother's Cinemaד"ר בידרמן שי
שיעור זום-2
• אסיסטנט - מר אונגר יונתן
ב'0851620601Animated World: Understanding Animation in Cinema Studiesד"ר לנדסמן אוהד
שיעור זום-2
• אסיסטנט מר אבידן טל
תלמידי מדיה דיגיטלית: חובה לבחור 2 מ- 5 הקורסים הבאים:
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:0001קיקואין2
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0851675601טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיהד"ר פדלון דור
שיעורד08:0012:0002קיקואין2
ב'0851620601Animated World: Understanding Animation in Cinema Studiesד"ר לנדסמן אוהד
שיעור זום-2
א'0851673701ספורט בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:0002קיקואין2
סמינריונים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א'0851513001תיאוריות טלוויזיה פמיניסטיותד"ר לוי יעל
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0851513501טלוויזיה שחור לבן : טלוויזיה אמריקאית וגזעד"ר לוי יעל
סמינרב14:0018:00213מכסיקו4
א'0851505901הקולנוע של ז'אן-לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851513101שעת האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקניתד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
א'0851512801קולנוע אימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851512001מדע בדיוני ופנטזיה:בין קולנוע ופילוסופיהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00200מכסיקו4
א'0687346501הוליווד במומבאי: חקיינות וזהות בקולנוע ההודיד"ר רוני פרצ'ק
סמינרג14:0018:00102דן-דוד
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
ב'0851512701קולנוע ניסיוני: בין אמנות עכשווית לקולנועד"ר לוין אורי
סמינרד14:0018:00203דן-דוד4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א117מכסיקו4
ב'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרד14:0016:00ג206מכסיקו4
ב'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרד16:0018:00212מכסיקו0
א'0851509601הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראליתד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00209מכסיקו4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותייםד"ר טלמון מירי
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0012:00104ווב4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה12:0016:00101ווב0
ב'0851513301הקולנוע הפלסטיני: בית, גלות, מולדת וזיכרוןד"ר אריאל שיטרית
סמינרה10:0016:00104דן-דוד4
א'0851511701פנס הקסם: אסתטיקה רוחנית בקולנוע העולמי והישראליד"ר חיוטין דן
סמינרד16:0020:00211מכסיקו4
ב'0851904701קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:00ג206מכסיקו4
א'0851904401ביטויי מנטאליות מצור בקולנוע הישראליפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00119מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
שיעורים מחוץ לבהי"ס - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה14:0016:00282גילמן
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה16:0018:00001ווב
א'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורב18:0020:00זום-
• קורס מקוון
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00281גילמן0
א'0608360701תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטיגב' אסתי רידר אינדורסקי
שיעורד08:0010:00281גילמן
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0608116601היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
שיעורב12:0014:00001רוזנברג
ב'0680328901פמניזם וספרותד"ר דנה אולמרט
שיעורב12:0014:00277גילמן
ב'0680215601יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאהד"ר דנה אולמרט
שיעורב14:0016:00278גילמן
ב'0680302201סיפורי היינריך פון קלייסט *ד"ר רן הכהן
שיעורא14:0016:00307גילמן
ב'0680215401קוויריחנהד"ר גיא ארליך
שיעורה10:0012:00220גילמן
א'0662118001זהות בעולם המודרניד"ר נועה גדי
שיעורד14:0016:00326גילמן0
א'0662110901מיתולוגיה ואגדות - אז והיוםד"ר חנה לבנת
שיעורג12:0014:00280גילמן
א'0662224601הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזםד"ר ירון כהן צמח
שיעורג14:0016:00326גילמן
ב'0662263501הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוערד"ר חנה לבנת
שיעורא14:0016:00280גילמן
ב'0662212801עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומייםד"ר חפץ שרון
שיעורד08:0010:00326גילמן
ב'0662262801מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרניתד"ר אביב לבנת
שיעורד14:0016:00326גילמן0
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן
א'0687255001קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע.ד"ר גיא שבבו
שיעורא18:0020:00מקוון-לא לשיבוץ-
א'1883100601העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במרד"ר גיטליץ תמר
שיעורד16:0018:0001 - קצירגרין
ב'1883100301בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראלד"ר סימה זלצברג
שיעורב18:0020:00
ב'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא18:0020:00
ב'0809900201לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן: אתרים היסטוריים, הסיפור המצולםד"ר מטרני קרן
גב' להט קרמן מאיה
שיעורג10:0014:00א117מכסיקו
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א'0851205601יסודות מתקדמים בכתיבת תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תה12:0014:00ג206מכסיקו2
א'0851212201מספור לסרט - פרוזה מול דרמהמר יואב כץ
שו"תא18:0020:00א119מכסיקו2
א'0851200501הרגע הדרמטי 1מר צפור אסף
שו"תג08:0010:00א117מכסיקו2
א'0851210401תיאוריות בתסריטאותגב' נמדר אסתר
שו"תג10:0012:00119מכסיקו2
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
שו"תה10:0012:00ג206מכסיקו2
שיעורי חובה
ב'0851206001מרעיון לתקציר בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851212301מרעיון לסדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב16:0018:00ד014מכסיקו2
ב'0851212101הרגע הדרמטי 2מר צפור אסף
שיעורה08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851212501קונפליקט בדרמהמר קו אל ארז
שיעורג16:0018:00119מכסיקו2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א'0851300101מתקציר לטריטמנט בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תה14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851300501מהצעה לטריטמנט בסדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב08:0010:00120מכסיקו2
א'0851301101כתיבה לסדרות רשת, משחקי מחשב ונארטיב לא לינארימר צפור אסף
שיעורד08:0010:00א117מכסיקו2
א'0851303001בין דמות לעלילהגב' ויניק מיכל
שו"תד10:0012:00209מכסיקו2
א'0851301501אדפטציהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00119מכסיקו2
שיעורי חובה
ב'0851300601מטריטמנט לתסריט באורך מלאפרופ' גרין איתן
שו"תה12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851300301מטריטמנט לפרק בסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:0001קיקואין2
ב'0851302801כתיבה בז'אנריםמר צפור אסף
שו"תג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851303301דרמה מרובת פרקיםגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851303201פיצ'ינגמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00א117מכסיקו2
• חונכות אישית לשנה ג' בלבד
• יש לבחור אחת מהחונכויות
א'0851302201חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנועמר קו אל ארז
הדרכה אישיתא16:0018:00ג122מכסיקו2
• או
א'0851303101חונכות אישית לפרוייקט גמרגב' הפנר מאיה
הדרכה אישיתד12:0014:00א119מכסיקו2
• או
ב'0851302401חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיהמר צפור אסף
הדרכה אישיתד12:0014:00ג122מכסיקו2
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב 24 ש"ס
סמסטר א'
סדנאות מקצועיות מרוכזות
• הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהה09:1511:15ב122מכסיקו0
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהה12:0014:00ב122מכסיקו0
• הסדנה תתקיים ביום ה' בתאריך 7.10.2021
• הסדנה תתקיים בחלוקה לשתי קבוצות לפי הפירוט הבא:
• בשעות -11:15- 9:15 (שמות משפחה א-י)
• בשעות 12:00-14:00 (שמות משפחה כ-ת)
• מועד ב' - יום ו' 10.12.2021 בשעות 09:00-11:00
• בחדר 122 ב' בניין מכסיקו
ב'0851001101סדנה למקצועות הסטמר רוזנבאום יונתן
סדנה 0
•הסדנה תתקיים ב 12.4.2022
•סדנאות מקצועיות
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתג09:0012:00א122מכסיקו0
הקבץ הפקה 1
סדנאות ושיעורים
שיעורים שנתיים
אב0851253401סדנת בימוי לסרט קיץמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00ב122מכסיקו4
א'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר קוסושווילי דובר
סדנהה12:0014:00211מכסיקו4
ב'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר קוסושווילי דובר
סדנהה12:0014:00213מכסיקו
א'0851253403סדנת בימוי לסרט קיץפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00211מכסיקו4
ב'0851253403סדנת בימוי לסרט קיץפרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א117מכסיקו4
אב0851253404סדנת בימוי לסרט קיץגב' דרייפוס מיה
סדנהד14:0016:00ב122מכסיקו4
אב0851252901סדנת תסריט לסרט קיץפרופ' בלוך ירון
סדנהב08:0010:00ג206מכסיקו4
אב0851252902סדנת תסריט לסרט קיץגב' ויניק מיכל
סדנהד12:0014:00א117מכסיקו4
אב0851252903סדנת תסריט לסרט קיץפרופ' בלוך ירון
סדנהד10:0012:00א117מכסיקו4
א'0851256201משחק 1מר שני ירון
סדנהג12:0014:00א122מכסיקו2
א'0851256202משחק 1מר שני ירון
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו2
א'0851256203משחק 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00209מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00212מכסיקו2
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהג12:0014:00211מכסיקו2
א'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהד14:0016:00209מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריגב' בראון נטע לי
שיעורה10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00ב122מכסיקו2
• הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א'0851269801בימוי על נייר - סטורי בורדפרופ' קמינסקי חנן
סדנהד12:0014:00120מכסיקו2
א'0851268901יסודות הסרט הקצרד"ר אוטין פבלו
סדנהב16:0018:00א206מכסיקו2
הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהג14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהג13:0016:00119מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהה10:0013:00209מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ד014מכסיקו2
ב'0851256401משחק 2מר שפרמן יובל
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2גב' דרייפוס מיה
סדנהה10:0013:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851262701כתיבה לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00120מכסיקו2
ב'0851250501הפקה 1גב' פישר מאיה
סדנהד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרימר טל רן
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00209מכסיקו2
ב'0851269101ליהוק שחקניםגב' אזולאי אורית
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
חונכויות אישיות
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00119מכסיקו0
ב'0851252401חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתה16:0018:00116מכסיקו0
ב'0851252402חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג18:0020:00116מכסיקו0
ב'0851252801חונכות לסרטי קיץמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
ב'0851252802חונכות לסרטי קיץגב' ציקו אתי
הדרכה אישיתד12:0014:00 0
ב'0851252803חונכות לסרטי קיץמר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
ב'0851252804חונכות לסרטי קיץגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתא10:0012:00 0
• ניתן להרשם לחונכות בחפיפה עם קורסים אחרים
• יש לקבוע פגישות אישיות בתיאום עם המרצה
לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
הקבץ הפקה 3
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3גב' גלאון טליה
סדנה 2
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
•שבועיים מרוכזים בחודש פברואר( נדחה בשל הקורונה )
• הסדנה תתקיים באפריל
• 8.4 /12.4/ 13.4 / 14.4.
א'0851258601פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00
ב'0851258701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
• רישום ידני אצל אמיר טאוזינגר
א'0851371602סדנת מאיץ לתסריט גמרגב' דרייפוס מיה
גב' ויניק מיכל
סדנה
• שבוע מרוכז במהלך חודש דצמבר
• רישום ידני אצל ראשת מגמת הפקה
ב'0851371601סדנת מאיץ לתסריט גמרגב' דרייפוס מיה
גב' ויניק מיכל
סדנה 2
• שבוע מרוכז בחופשת סמסטר ב'
• רישום ידני אצל ראשת מגמת הפקה
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל
• בתאריכים 14-16 ביוני 2022
• בשעות 15:00-18:00 בחדר
סמסטר א'
סדנאות ושיעורים
אב0851366201סדנת בימוי - דוקומנטרימר גולדפינגר ארנון
סדנהב16:0018:00120מכסיקו4
אב0851359801בימוי דרמה לטלוויזיהמר סער רן
סדנהא10:0014:00א122מכסיקו4
•הסדנאות שנתיות
א'0851358201פיתוח סדרת אינטרנטמר צפור אסף
שיעורג10:0012:00ד014מכסיקו2
א'0851362901פיתוח תוכן 1גב' להט קרמן מאיה
שיעורד16:0018:00200מכסיקו2
א'0851354601סדנת רעיון לסרט גמרפרופ' בלוך ירון
סדנהב10:0014:00119מכסיקו4
א'0851352601עריכה 3גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851352602עריכה 3מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851115301הפקת ארועי קולנועד"ר רגב נועה
סדנהב10:0012:00212מכסיקו2
א'0851352201ניתוח סרטי קיץפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0020:00ב122מכסיקו4
א'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהד14:0016:00209מכסיקו2
א'0851367101סדנת בימוי - אדפטציהמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה10:0012:00ד014מכסיקו2
א'0851369701סדנת בימוי - ז'אנריםמר לרנר דן
סדנהג16:0018:00213מכסיקו2
א'0851371501תמונה - פוסט פרודקשןמר לרנר דן
סדנהג14:0016:00213מכסיקו2
א'0851371301קולנוע אחר 1פרופ' בורשטיין יגאל
סדנהא12:0014:00213מכסיקו2
חונכויות (פגישות אישיות )
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00120מכסיקו0
א'0851362802חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00119מכסיקו0
סמסטר ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהא14:0018:00212מכסיקו4
ב'0851369801סדנת בימוי - דיוקןמר מנור עמיר
סדנהה12:0014:00ג122מכסיקו2
ב'0851369901סדנת בימוי - ריאליזםגב' ויניק מיכל
סדנהד14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851371801פוסט פורודקשן 2מר לרנר דן
סדנהג16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851380801פיתוח תוכן 2גב' להט קרמן מאיה
סדנהג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851352301יצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00ד014מכסיקו2
ב'0851371401קולנוע אחר 2פרופ' בורשטיין יגאל
סדנהה10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851352801תסריט לסרט גמר 1גב' ויניק מיכל
שו"תד16:0018:00ב122מכסיקו2
ב'0851352802תסריט לסרט גמר 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851371901משחק למתקדמיםגב' שלום עזר טלי
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר שחורי כתריאל
סדנהב12:0016:00ב122מכסיקו2
• הקורס ניתן אחת לשבועיים
• בתאריכים : 21.2, 7.3, 21.3, 4.4, 25.4, 9.5, 23.5
ב'0851371201סאונד- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהג10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851258701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
• רישום ידני אצל אמיר טאוזינר
חונכויות ( פגישות אשיות )
ב'0851362803חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851382001חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
• פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
לימודי הפקה שנה ד' - 16 ש"ס
א'0851380901סמינר בימוי עלילתי למתקדמיםגב' זקצר עילית
סדנהב16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851381101עיצוב סאונד למתקדמיםגב' דרור רותם
סדנהה16:0018:00ד014מכסיקו2
א'0851380902סמינר בימוי עלילתי למתקדמיםגב' דרייפוס מיה
סדנהה12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851382401שוטינג לבמאי-ות וצלמ-ותמר מעוז שמואל
סדנהה10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851382201חונכות אישית דוקומנטרי סרט גמרגב' בראון נטע לי
סדנה 2
•פגישות אשיות אחת לשבועיים
סדנאות ושיעורים
א'0851353801סדנת בימוי לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
א'0851381301מתסריט הצילומים אל העותק הסופימר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהד14:0016:00209מכסיקו2
א'0851381401בימוי על נייר 2פרופ' קמינסקי חנן
סדנהד10:0012:00211מכסיקו2
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהה18:0020:00ב122מכסיקו2
א'0851381501הפקה 3מר מוזר יריב
סדנהא17:0020:00209מכסיקו3
א'0851381601מוסיקה בסרטיםמר בנימין אבי
סדנהג10:0012:00209מכסיקו2
א'0851381701עיצוב תפאורהמר דולב עידו
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
א'0851381801מקצועות הסט למתקדמיםגב' יבנין עידית
סדנהג12:0014:00209מכסיקו2
סדנאות מרוכזות
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל לסרטי סטודנטים
• בתאריכים 14-16 ביוני 2022
• בשעות 15:00-18:00 בחדר
סרטי גמר חונכויות ( פגישות אשיות )
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00120מכסיקו0
א'0851362802חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' בלוך ירון
הדרכה אישיתה12:0014:00 0
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851355003חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג14:0016:00 0
א'0851355004חונכות תסריט לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה12:0014:00ד014מכסיקו0
ב'0851355005חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' בלוך ירון
הדרכה אישיתה12:0014:00 0
ב'0851355006חונכות תסריט לסרט גמרגב' זקצר עילית
הדרכה אישיתב10:0012:00ד014מכסיקו0
ב'0851355007חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתד18:0020:00119מכסיקו0
ב'0851355008חונכות תסריט לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתב12:0014:00ד014מכסיקו0
א'0851370301חונכות ליהוק לסרט גמרגב' אזולאי אורית
הדרכה אישיתד14:0016:00ג122מכסיקו0
א'0851367001חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה14:0016:00ג122מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00119מכסיקו0
ב'0851366901חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה10:0012:00ג122מכסיקו0
ב'0851367201חונכות תסריט ובימוי לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד12:0014:00ב020מכסיקו0
ב'0851382301תסריט וראף קאט פרוייקט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד 0
ב'0851362803חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851382001חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
מדיה דיגיטלית שנה ב'
מדיה דיגיטלית סדנאות הפקה
סדנאות הפקה משותפות לשתי ההתמחויות
סדנאות מרוכזות לפני סמ' א'
א'0851001003סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהה14:3016:30ב122מכסיקו
• הסדנה תתקיים ביום ה' 7.10.21
• בשעות 14:30-16:30
• מועד ב' - יום ו' 10.12.2021 בשעות 09:00-11:00
• חדר 122ב' בניין מכסיקו
ב'0851831701תכנות משחקים דיגיטלייםמר הדס ערן
סדנהד14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
• סדנת בחירה
א'0851830101סדנה לטכנולוגיות אינטראקטיביותמר שוורצנברג עמית
סדנהא16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851831801תרגיל לטכנולוגיות אינטראקטיביותמר האפט אסף
סדנהא18:0020:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830001הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטביות 1
ריכוז : אודי בן אריה
א'0851830201טכנולוגיה, מבע ותרבות דיגיטליתמר בן אריה אהוד
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851830301יסודות בעיצוב אינטראקטיביגב' שפר קטי
סדנהא14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830601TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת אמר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851831401תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת אגב' דוידוב מריה
תרגילה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830701TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת במר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831601תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת בגב' דוידוב מריה
תרגילה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830401כתיבה דרמתית למדיה דיגיטליתמר צפור אסף
סדנהג08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851830501יצירה נרטיבית בטכנולוגיות אינטראקטיביותמר הרינג טל
סדנהד16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו2
התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים-VFX 1
ב'0851830801אפקטים דיגיטליים לקולנוע וטלוויזיהמורים שונים
סדנהד12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830901אנימציה תלת מימד א'מר כצמן יונתן
סדנהא09:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו3
ב'0851831001אנימציה תלת מימד ב'מר כצמן יונתן
סדנהב09:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו3
א'0851831101אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג א'גב' קנובלר שיר
סדנהד14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831201אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג ב'מר גבע יהונתן
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
מעבדת קיץ - חובה שנה ב'
ב'0851831301מעבדת מאיץ פרוייקט גמרמר בן אריה אהוד
גב' גפני ענת
הדרכה אישית 2
• 4 ימים מרוכזים בחופשת סמסטר ב' - יפורסם
קורסי בחירה מתוך הקבץ הפקה (בהיקף 6 ש"ס)
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00209מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851256201משחק 1מר שני ירון
סדנהג12:0014:00א122מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00212מכסיקו2
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהג12:0014:00211מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריגב' בראון נטע לי
שיעורה10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00ב122מכסיקו2
א'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהד14:0016:00209מכסיקו2
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתג09:0012:00א122מכסיקו0
א'0851369701סדנת בימוי - ז'אנריםמר לרנר דן
סדנהג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851250501הפקה 1גב' פישר מאיה
סדנהד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0851262701כתיבה לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00120מכסיקו2
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהג14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהג13:0016:00119מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהה10:0013:00209מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ד014מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרימר טל רן
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00209מכסיקו2
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
ב'0851382001חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
שנה ג' להשלמת BA חד חוגי
מעבדה לפרויקט גמר - שנה ג'
א'0851850001פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות א'מר ישראל יקיר
מעבדהג12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851851801פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות ב'גב' שקל מאיה
מעבדהא16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו2
סמינרים - קולנוע ומדיה דיגיטלית
• התלמידים ילמדו סמינר אחד מתוך רשימת הסמינרים הבאים
• בעלי זיקה לתחום מדיה דיגיטלית
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב16:0020:00א117מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א117מכסיקו4
ב'0851512701קולנוע ניסיוני: בין אמנות עכשווית לקולנועד"ר לוין אורי
סמינרד14:0018:00203דן-דוד4
ב'0851512001מדע בדיוני ופנטזיה:בין קולנוע ופילוסופיהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00200מכסיקו4
שנה א' לימודי תואר שני MFA
מעבדות פרויקט גמר- שנה א' MFA
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>