קורסים תואר ראשון - תולדות האמנות - תשפ"ב

תשפ"בסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שלום גילי
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
0821150901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם לקורס
0809156901 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
א'0671109101מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה: 3,500 - 500 לפני הספירהד"ר עדו קוך
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00120מכסיקו2
א'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
א'0821100501מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יווןד"ר שדה נאוה
שיעורה12:0014:00212מכסיקו2
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00120מכסיקו2
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורא10:0012:0001קיקואין2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•*תנאי קדם: מבוא לאמנות מודרנית האוונגרד
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
•*המלצה לתנאי קדם לשיעור: מבוא לאמנות גלובלית קלאסית
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת העפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0809156901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19ד"ר מאיר תמר
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
תרגיל בשפת האמנות ( 2 קבוצות מקבילות)
א'0821171001שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחגב' אפרת אהרון
תרגילא12:0014:00200מכסיקו1
ב'0821171002שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר ארונוב איגור
תרגילד12:0014:00213מכסיקו2
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (2 קבוצות מקבילות)
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
תרגילג12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילא14:0016:00200מכסיקו2
תרגילי קריאה העת העתיקה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
א'0821180101תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' הלל פישר בירנהולץ
תרגילב08:0010:00200מכסיקו1
א'0821180102תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' הלל פישר בירנהולץ
תרגילב08:0010:00200מכסיקו1
תרגילי קריאה/ העת החדשה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
ב'0821180203תרגיל קריאה העת החדשהמר עילי פירילאס
תרגילה10:0012:00120מכסיקו1
ב'0821180204תרגיל קריאה העת החדשהמר עילי פירילאס
תרגילה10:0012:00120מכסיקו1
שיעורי בחירה
א'0811161301מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורד16:0018:00212מכסיקו2
•*ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי לכולם
ב'0811342301תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00212מכסיקו2
•*ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי לכולם
א'0821613301The Disasters of War: Regarding the Pain ot the Others, Fromד"ר רייצ'ל פרי
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
•*קורס אקדמי בשפה האנגלית
א'0821698801לפרק את הפריק: מקרה המבחן של מוזיאון העובר (זמנית) דירהד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:00200מכסיקו2
•*דרישת קדם: קורס 0821143201 או 08211431 או 0821143001
א'0821602501הרנסנס הגרמניד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
א'0821674201תולדות האמנות הפלסטינית מראשית המאה ה-20 ועד היוםד"ר רונה סלע
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821654301הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתיתד"ר שלום גילי
שיעורד12:0014:00211מכסיקו2
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
א'0821677801מפרימיטיביזם לאוואנגארד: אמנות אפריקה במבט מערביד"ר סוניה נרונסקי-ליידן
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
א'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן
א'0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתח
שיעורד10:0012:00278גילמן0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה14:0016:00282גילמן
ב'0821698701אספנית פורצת גבולות: איזבלה סטיוארט גארדנר וארמון הרנסנס בבוד"ר ספי הנדלר
שיעורה08:0010:00200מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומקצועות האמנות
•*דרישת קדם: קורס 0821143201 או 08211431 או 0821143001
ב'0821680301סטודיו חומרים וטכניקותגב' אפרת גל נור
סדנהג10:0014:00212מכסיקו4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
ב'0821658701מסדנת המאייר:דימויים ויוצרים בכתבי יד מאוירים של ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
שיעורא12:0014:00200מכסיקו2
•*שיעור ייעודי למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי
•*לכל תלמידי התואר הראשון. דרישת קדם:
•*מבוא לימ"ב: 0821131401 או 0821130601 או 0821131201
ב'0821607001צילום קולוניאלי ופוסט קולוניאליד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821683901כתת אמן:הפורטרט הצילומי כמרחב של אנונימיות ואינטימיות:צלם.מצמר שי איגנץ
שיעורב10:0012:00ג206מכסיקו2
•*כתת אמן למסלול המצטיינים, מסלול מקצועות האמנות חד חוגי
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי הרגיל
ב'0821684101סינדרום ירושלים: ייצוגי העיר באמנות ואדריכלותד"ר לוטם פינצ'ובר
שיעורג12:0014:0002קיקואין2
ב'0821681201קלאסיציזם או אוונגארד: האמנות הרומית מאוגוסטוס עד אוגוסטינוסד"ר אהוד פתחי
שיעורד10:0012:00120מכסיקו2
ב'0821684601זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית באד"ר דקל טל
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
ב'0821638501הרנסנס העוסמאני: פוליטיקה, אמנות ואדריכלותד"ר רק גיא
שיעורא16:0018:00200מכסיקו2
ב'0821694501זכרון המלחמה וטראומת התבוסה בתרבות חזותית ביפן 1945-2020ד"ר אילת זהר
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821684501מעבדת מחקר-אמניות בישראל, המקרה של הדוויג גרוסמן להמןד"ר דקל טל
שיעורה14:0016:00200מכסיקו2
ב'0821679601הרס הדימוי: משמעויות, צורות ושימושים של איקונוקלזםד"ר עינת קלפטר
שיעורד12:0014:00 2
ב'0821694301צורה, אידיאל וגוף: אמנות פלסטית ותיאוריה של האמנות במאה ה-17ד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
שיעורג14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0821649801הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתיד"ר רונה סלע
שיעורד09:0013:00 4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים במוזיאון תל אביב
ב'0821615901בין הלוקלי לגלובלי: תערוכות בינלאומיות של אמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
ב'0809600101זהות, תרבות ופוליטיקה במוזיאון המודרניד"ר מאיר תמר
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ופרופ' אמיר גילן
שיעורא14:0016:00220גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00281גילמן
סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 2 קבוצות מקבילות
א'0821218701אמנות ותאוריהד"ר לוריא-חיון עדי
פרו"סא14:0018:00200מכסיקו4
א'0821218702אמנות ותאוריהד"ר ברטל רננה
פרו"סד08:0012:00200מכסיקו4
סמינרים
א'0821349101פוסטקולוניאליזם ודה-קולוניאליזם:אמנות ותאוריה באסיה ומעבר למד"ר אילת זהר
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0821312101אמנות האוונגרד: מהפכות אסתטיות והשלכותיהןד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821368401חוד לי חידה - אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
א'0821305501ארכיונים וארכיוני-נגד (counter-archives) באמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821394101ייצוג וייצוג-נגד:דמות האישה "האוריינטלית" במזרח התיכון המודrדר' קרן צדפי
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
ב'0621242701מקומות ומסעות בארץ הקודש בימי הבינייםד"ר נעמה כהן-הנגבי
ד"ר ברטל רננה
סמינרג08:0012:0002קיקואין
ב'0821380001מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומיד"ר ספי הנדלר
ד"ר שלום גילי
סמינרד16:0020:00ג206מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
•*תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
ב'0821380201פרקטיקות של צפייה: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראלד"ר שבי אורלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומסלול מקצועות האמנו
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>