המסלול הרגיל

המסלול הרגיל

תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א'

רשאי לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א' בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" עם עבודת גמר בתחום שבו הוא מבקש להתקבל לתואר השלישי, בציון משוקלל 90 לפחות, שהגיש עבודת גמר שציונה הוא 90 לפחות, וקיבל מכתב הסכמה להנחיה מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל.

 

הגשת מועמדות לתלמיד מחקר

א.   יש להגיש תקציר נושא מחקר על פי ההנחיות, מאושר ע"י המנחה – ראו נספח מס' 1.

ב.    יש להמציא אישור בכתב מהמנחה על הסכמתו להנחיה.

      (יש לוודא כי המנחה רשאי להנחות תלמידים לתואר שלישי).

ג.    יש לצרף תעודות רשמיות של תואר ראשון ותואר שני, כולל עבודת הגמר.

הגשת מועמדות תיעשה באמצעות שליחת קבצים אלקטרוניים.
 

 חובות תלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל

א. תלמיד מחקר שלב א' יהיה חייב, תוך שנה אחת, ובמקרים מיוחדים תוך שנתיים להגיש הצעת מחקר    מאושרת ע"י המנחה. במידה והצעת המחקר לא תוגש תוך שנה, יידרש התלמיד להגיש דו"ח התקדמות, ולוח זמנים מפורט להגשת ההצעה. הדו"ח ולוח הזמנים יאושרו על ידי המנחה.

ב. תוך שלוש שנים מקבלתו כתלמיד מחקר שלב א, יסיים התלמיד את חובות לימודיו בהיקף של 12 שעות סמסטריאליות, כולל שני סמינריונים והגשת עבודה סמינריונית אחת. על התלמיד תחול חובת השתתפות  בקורסים אלה, בממוצע 90 לפחות. התלמיד והמנחה יגישו לאישורה של הוועדה היחידתית את רשימת הקורסים המבוקשת.  

ג. קורס אישי – תלמיד יוכל, במסגרת לימודיו, להירשם לקורס אישי בהיקף של  ש"ס,  כפוף לקבלת הסכמתו של איש סגל המתאים להעביר קורס זה. הקורס יופיע במערכת הקורסים, ויתקיים לפחות פעם בשבוע. הקורס מיועד למי שמבקש ללמוד תחום או נושא שאיננו מוצע בתכנית הלימודים של היחידה. ההרשמה לקורס תהיה בתאום עם מנחה הדוקטורט. יודגש כי במידה והקורס יינתן על ידי מנחה הדוקטורט, הוא לא יוכל להיכלל במכסת 12 הש"ס הנדרשת בלימודי התואר השלישי. הוועדה היחידתית תאשר את הקורס תוך בדיקת התאמת איש הסגל המיועד להעבירו לנושא הקורס האישי, ולהוראה ברמת התואר השלישי. הוועדה היחידתית תבקש לקבל  סילבוס מפורט הכולל את נושאי הקורס, חומרי הקריאה, ודרישות העבודה המסכמת.

ד. תלמיד מחקר חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית, השפה האנגלית ושפה זרה נוספת כמפורט להלן:

- תלמיד מחקר שלב א' החסר תעודת בגרות ישראלית, ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת פטור מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה. במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לפטור את התלמיד מלימודי עברית.

-תלמיד מחקר נדרש לפטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלתו.

- תלמיד מחקר חייב להגיע לרמת פטור בשפה זרה נוספת, מתוך השפות הנלמדות באוניברסיטה או בהתאם לצורכי המחקר.

חובות תלמידי המחקר

  1. במהלך שלושת השנים הראשונות מקבלתו ישלים תלמיד המחקר את חובות לימודיו.
  2. במידת הצורך, רשאית הוועדה לתלמידי מחקר, לאחר התייעצות עם המנחה/ים להטיל על תלמיד המחקר חובות לימוד נוספות על אלה שנקבעו לו.
  3. התלמיד ייפגש עם המנחה אחת לשלושה חודשים לפחות. אם הוא או המנחה שוהים בחו"ל, התלמיד יקיים קשר עם המנחה בתדירות כנ"ל.  

חובות המנחה

  1. על מנחה/ים עבודת הדוקטור חלה אחריות על תקינותה של הצעת המחקר ואיכותה, על קצב ההתקדמות של כתיבת העבודה, ועל תקינות העבודה הסופית ואיכותה. המנחה יצרף להצעת המחקר ולעבודת המחקר הסופית מכתב בחתימתו המאשר את הגשתן.  
  2. מנחה לא ינחה הצעת מחקר ועבודת מחקר בנושא שאינו מומחה בו. במידה שהמנחה מומחה בהיבטים מסוימים של העבודה, אך לא  באחרים (לדוגמה, אם העבודה היא רב-תחומית), הוא יצרף מנחה נוסף, שישלים את מומחיותו..
  3. המנחה ישמש כאחד משופטי עבודת הדוקטור ויגיש לוועדה לתלמידי מחקר בפקולטה את חוות דעתו עליה.

 

מעקב הוועדה אחר התקדמות המחקר

  1. תלמיד מחקר יידרש להגיש דו"ח התקדמות אחת לשנה, החל מיום אישורה של הצעת המחקר, וקבלתו כתלמיד מחקר שלב ב'.
  2. נציג התחום בוועדה לתלמידי מחקר יקבל לידיו את דוחות ההתקדמות ויביא בפני הוועדה את המלצתו לאישור המשך העבודה, להצבת תנאים להמשך או להפסקת העבודה. הוועדה תדון בהמלצה זו ותחליט האם לקבלה או להציב תנאים משלה להמשך. אם התלמיד לא התקדם בלימודיו או במחקר בצורה נאותה, רשאית הוועדה לתלמידי מחקר להחליט על הפסקת לימודיו.

 

משך הלימודים

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הזה טעונה אישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>