לימודי התואר הראשון - אמנות התיאטרון

 

 

התואר שיוענק: תואר ראשון "בוגר אוניברסיטה" .B.A באמנות התיאטרון

החוג לאמנות התיאטרון מציע מסלולי לימודים בתחומים הבאים: בימוי, משחק, תיאטרון קהילתי ומחקר עיוני בתיאטרון. כל המסלולים משלבים קורסים עיוניים ומעשיים. הקורסים העיוניים מקנים ידע במחזאות ישראלית ועולמית, בהיסטוריה ותיאוריה של אמנות התיאטרון ובמגמות העכשוויות בתחום התיאטרון והמופע. השיעורים המעשיים חושפים את הסטודנטים למיומנויות השונות בתחומי היצירה והעשייה התיאטרונית. הקורסים המעשיים כוללים שיעורים מקצועיים במשחק, בימוי, כתיבה דרמטית,  ותיאטרון קהילתי. הלימודים בחוג לאמנות התיאטרון מעודדים יצירתיות וחשיבה מקורית ופותחים בפני הסטודנטים עולמות נרחבים בתחומי הידע של דרמה, תיאטרון ומופע.

 

תכניות לימודים

החוג לאמנות התיאטרון מציע חמש תכניות לימודים לתואר ראשון.

  1. מסלול חד-חוגי עיוני - הלימודים במסלול זה מיועדים לתלמידים שמעוניינים בלימודי אמנות תיאטרון כבסיס לעתיד מחקרי (בתואר השני והשלישי) ופדגוגי (הוראה) בתחום התיאטרון. הלימודים כוללים גם שיעורים מעשיים בתחום התיאטרון וכן מאפשרים שילוב עם לימודים לקראת תעודת הוראה בתחום. משך הלימודים שלוש שנים תואר ראשון (BA)
  2. מסלול חד חוגי לתואר ראשון ושני במשחק – הלימודים מיועדים לתלמידים המעוניינים להתמקצע כשחקנים. ללימודים יתקבלו תלמידים אשר עברו בהצלחה את מבחני ההתאמה (אודישנים). משך הלימודים: ארבע שנים שבמהלכם משלימים התלמידים תואר ראשון (BA)  ותואר שני (MFA).
  3. מסלול חד חוגי בבימוי – התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד באופן מעמיק את מקצוע הבימוי. המסלול מבנה תשתית מקצועית ללימודי בימוי מתקדמים בתואר השני (MFA). משך הלימודים שלוש שנים תואר ראשון (BA)
  4. מסלול חד חוגי בתיאטרון קהילתי – הלימודים במסלול זה מכשירים מנחים ובמאים אשר יוצרים תיאטרון במשותף עם קהילות שונות במטרה לחולל תהליכי העצמה ושינוי חברתי. המסלול מבנה תשתית מקצועית ללימודי בימוי בקהילה בתואר השני MFA)) וכן מאפשר שילוב עם לימודים לקראת תעודת הוראה בתחום התיאטרון. משך הלימודים שלוש שנים תואר ראשון (BA)
  5. מסלול לימודים דו-חוגי - מסלול המיועד לתלמידים המעוניינים ללמוד את אמנות התיאטרון לצד לימודיהם בחוג נוסף באוניברסיטה. היקף הלימודים הנו כמחצית משעות הלימוד בתכנית החד-חוגית. הלימודים כוללים גם שיעורים מעשיים בתחום התיאטרון. משך הלימודים שלוש שנים תואר ראשון (BA)

בוגרי בתי-ספר מקצועיים למשחק המאושרים על ידי אוניברסיטת תל-אביב  ואשר סיימו את לימודיהם בחמש השנים האחרונות, יוכלו לפנות בבקשה לקבלת פטור חלקי ממכסת השעות הכוללת לתואר.

 

תיאטרון האוניברסיטה ושיעורי הפקה

במשך לימודי התואר הראשון, תלמידי החוג בכל המסלולים לומדים שיעורי הפקה ובמסגרת זו לוקחים חלק פעיל ביצירת והכנת הצגות התיאטרון שהחוג מעלה בתיאטרון האוניברסיטה (שיעורי חובה). בשיעורי ההפקה התלמידים לומדים להכיר את אחורי הקלעים של התיאטרון, מתנסים בייצור ובנייה של תפאורה, ובהפקת, הפעלת וניהול ההצגה.  במסגרת שיעורי ההפקה התלמידים מחויבים בעבודה מעשית מעבר לשעות השיעורים ובהתאם לדרישות לוחות הזמנים של ההפקות השונות אליהן משובצים התלמידים.

 

מבנה הלימודים

א. מבואות, תרגילים ושיעורים עיוניים

ב. סמינרים

ג. שיעורים מעשיים

ד. שיעורי הפקה

 

א.  מבואות, תרגילים ושיעורים עיוניים

המבואות והשיעורים העיוניים מקנים תשתית ידע בתחום אמנות התיאטרון. לשיעור המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון: יוון ורומא" בשנה א' נלווה תרגיל בכתיבה המכשיר תלמידים בשנת הלימודים הראשונה לעולם האקדמי.

המעבר משנה לשנה מותנה בקבלת ציון ממוצע משוקלל של 75 לפחות.
תלמידים שנכשלו או לא השלימו חובותיהם בקורס אחד או יותר, חייבים להירשם שוב לקורס ולעבור אותו בהצלחה.

 

ב. סמינרים

תלמידי משחק, בימוי ותיאטרון קהילתי חייבים להשתתף בשלושה קורסי סמינר החל משנה ב' ולכתוב עבודת רפרט אחת ושתי עבודות סמינריוניות במהלך התואר.

תלמידי המסלול העיוני חייבים להשתתף בארבעה קורסי סמינר החל משנה ב' ולכתוב שתי עבודות רפרט ושתי עבודות סמינריונית במהלך התואר. תלמידי המסלול העיוני רשאים לבחור סמינר אחד מחוץ לחוג בכפוף לאישור יועץ אקדמי לתואר ראשון.

תלמידי התכנית הדו חוגית חייבים להשתתף בשני קורסי סמינר בשנים ב' ו-ג'. בשנה ב' יש לכתוב עבודת רפרט ובשנה ג' יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת.

 

 "כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

 

ג. שיעורים מעשיים

במסגרת לימודי התואר הראשון תלמידי החוג לומדים שיעורים מעשיים הן בתחומי המסלול שאליו נרשמו וקורסים מעשיים החושפים אותם לתחומי ביצוע ויצירה נוספים בתחום התיאטרון.

ד. שיעורי הפקה 

במשך לימודי התואר הראשון, תלמידי החוג בכל המסלולים לומדים שיעורי הפקה ובמסגרת זו לוקחים חלק פעיל ביצירת והכנת הצגות התיאטרון שהחוג מעלה בתיאטרון האוניברסיטה (שיעורי חובה). בשיעורי ההפקה התלמידים לומדים להכיר את אחורי הקלעים של התיאטרון, מתנסים בייצור ובנייה של תפאורה, ובהפקת, הפעלת וניהול ההצגה.  במסגרת שיעורי ההפקה התלמידים מחויבים בעבודה מעשית מעבר לשעות השיעורים ובהתאם לדרישות לוחות הזמנים של ההפקות השונות אליהן משובצים התלמידים.

 

קורס בטיחות

כל התלמידים (שנה א' בתכנית החד-חוגית והדו-חוגית, תלמידי תואר שני במסלולים היישומיים ותלמידי השלמות במסלול היישומי לתואר שני), חייבים להשתתף במפגשי הדרכת בטיחות. המפגשים מכוונים לתרגילים המעשיים ולהפקות, ונועדו להקנות כללי בטיחות וזהירות בנוגע לחיי אדם ולבריאותו, שימוש נכון בכלי עבודה ושמירת רכוש. ההדרכות יתקיימו ימים ספורים לפני פתיחת שנה"ל. הנוכחות בכל המפגשים - חובה. תנאי המעבר בקורס הוא ציון 60 לפחות. תלמידים שלא יעברו את קורס הבטיחות לא יוכלו להירשם לשעורי הפקה ולהשתתף בהפקות.

 

חובת קורסים אקדמיים בשפה האנגלית

החל משנת הלימודים תשפ"ב נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד שני קורסים אקדמיים בשפה האנגלית.

 כל המטלות בקורסים הן בשפה האנגלית. היקף הקורסים הוא 2 ש"ס לפחות בכל קורס. תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם ללא סיום הקורסים בהצלחה. הקורסים המוצעים בכל שנה מטעם היחידות מופיעים בפירוט הקורסים. 

תלמידים במסלול דו-חוגי יכולים ללמוד את הקורסים בשני החוגים או בחוג אחד.

תלמידים הלומדים ב"חוג לאחר תואר" לאחר סיום התואר הראשון, חייבים בקורס אחד בלבד.

 

נוכחות בשיעורים

נוכחות התלמידים בכל השיעורים והתייצבות בזמן הנקוב לתחילת השיעור הן חובה. המורה רשאי לא לאפשר לתלמידים שאיחרו להיכנס לשיעור.

מורה רשאי למנוע מתלמידים שייעדרו למעלה משלושה שיעורים בסמסטר מלגשת לבחינה הסופית או מלהגיש את מטלת הסיום בקורסים עיוניים ומעשיים (התלמידים יחויבו בתשלום בגין קורס זה).

 

מועדי הגשת עבודות בכתב

התלמידים חייבים בהגשת תרגילים בכתב בקורסים ובסמינרים השונים על פי המועדים המפורסמים מראש.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון משוקלל 75 לפחות בכל הקורסים.

סטודנטים הלומדים בימוי או תיאטרון קהילתי וממוצע כל ציוניהם בסוף שנה ב' יהיה 90 ומעלה, יוכלו ללמוד בשנה ג' סמינר מהתואר השני, ואם יירשמו ויתקבלו לתואר שני בבימוי או בתיאטרון קהילתי יוכלו לסיים את לימודיהם במכסת שעות מופחתת של 42 ש"ס במקום 46 ש"ס.

 

ציון גמר

ציון הגמר ישוקלל מציוני התלמיד.ה במשך כל שנות הלימודים:
ציוני הקורסים העיוניים, עבודות הרפרט והקורסים המעשיים:  60%
ציוני שיעורי הפקה:  10%
ציוני העבודות הסמינריוניות:  30%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים לפנות בבקשה לסיכום לימודים באמצעות המידע האישי "טופס טיולים למסיימי לימודים".

במהלך התואר, הבדיקה על מילוי החובות לתואר בהתאם לתכנית הלימודים המחייבת היא באחריות התלמידים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>