מועמד לתלמיד מחקר

מועמד לתלמיד מחקר

תנאי קבלה ל"מועמד לתלמיד מחקר"

תלמידים בעלי תואר מוסמך העומדים בתנאי הקבלה, אולם חסרה להם עבודת גמר לתואר שני, או נדרשים להשלמת קורסים, יוכלו להגיש את מועמדותם כ "מועמד לתלמיד מחקר" (סטטוס 60) כמפורט להלן:

  1. בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר בתחום בו מוענק תואר שני בפקולטה לאמנויות, בציון משוקלל 90 לפחות, המעוניין להמשיך בלימודי התואר השלישי בתחום שבו קיבל את התואר השני, ואשר השיג הסכמה בכתב להנחיה מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, יכתוב בתוך שנה מקבלתו כ"מועמד לתלמיד מחקר" עבודת מחקר שקולה לעבודת גמר באותו תחום בו יש לו תואר שני, ויצטרך להשיג בה ציון של 90 לפחות. לאחר שעמד בדרישה זו יהיה רשאי להגיש את מועמדותו כתלמיד מחקר שלב א'.
     
  2. בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר בתחום בו מוענק תואר שני בפקולטה לאמנויות, בציון משוקלל 90 לפחות, המעוניין להמשיך בלימודי התואר השלישי בתחום אחר מתחומי הפקולטה לאמנויות מזה שבו קיבל את התואר השני, ואשר קיבל הסכמה בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל המוכן להנחותו, יידרש לכתוב עבודה שקולה לעבודת גמר לתואר שני, וכן יחויב בלימודי השלמה ומבחן בקיאות. לימודי ההשלמה יהיו בהיקף שלא יפחת מ- 16 שעות סמסטריאליות הכוללות 2 סמינריונים מלימודי התואר השני וכתיבת עבודה סמינריונית באחד מהם לפחות. שמות הקורסים, מכסת לימודי ההשלמה שמעבר ל- 16 ש"ס (אם נדרשים בהתאם לרקע הקודם של המועמד) ומתכונת מבחן הבקיאות, ייקבעו על ידי חבר הסגל שהסכים להנחותו ובאישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.  לימודי ההשלמה, מבחן הבקיאות והעבודה השקולה לעבודת גמר יהיו כולם בתחום החדש בו הוא מתכון ללמוד במסגרת לימודי התואר השלישי. יהיה עליו, בתוך שנתיים לכל המאוחר מיום התקבלותו כ"מועמד לתלמיד מחקר", להשיג ציון משוקלל של 90 לפחות בעבודה השקולה לעבודת גמר וציון 90 לפחות בלימודי ההשלמה ובמבחן הבקיאות. לאחר שעמד בדרישות אלו רשאי המועמד לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א'. למתכונת בחינת הבקיאות ראו נספח מס' 4.
  3.  בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" עם עבודת גמר בתחום קרוב לזה שבו הוא מבקש להתקבל לתואר השלישי, בציון משוקלל 90 לפחות, שהגיש עבודת גמר שציונה הוא 90 לפחות, וקיבל הסכמה בכתב להנחותו מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, חייב בהשלמת לימודים בתחום בו הוא מבקש ללמוד לתואר השלישי ולעמוד במבחן בקיאות באותו תחום כמפורט בסעיף 2 שלעיל. על המועמד להשיג ציון משוקלל של 90 לפחות בלימודי ההשלמה ולהשיג ציון של 90 לפחות במבחן הבקיאות. על המועמד להשלים את מכסת לימודי ההשלמה ולעמוד במבחן הבקיאות בתוך שנה מהתקבלותו כ "מועמד לתלמיד מחקר". לאחר שעמד בדרישות אלו רשאי המועמד לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א'.

 

הגשת מועמדות  כ "מועמד לתלמיד מחקר"

  • יש להגיש תקציר נושא מחקר על פי ההנחיות, חתום ע"י המנחה (ראו נספח מס' 1)
  • יש להמציא אישור בכתב מהמנחה על הסכמתו להנחיה. (יש לוודא כי המנחה רשאי להנחות תלמידים  לתואר שלישי).
  • יש לצרף תעודות רשמיות, של תואר ראשון ותואר שני, כולל עבודת הגמר (אם יש כזו).
  • הגשת המועמדות תיעשה באמצעות שליחת קבצים אלקטרוניים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>