קורסים - התכנית הרב תחומית באמניות - תשפ"ב

תשפ"ב

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
•יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
• אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
•אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שלום גילי
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
•בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
• קורסי אנגלית לקראת פטור
•לקורסי אנגלית יש להרשם באתר היחידה לשפות זרות
שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' וג'
•תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00120מכסיקו4
•או:
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורד14:0016:00201דן-דוד2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורד12:0014:00120מכסיקו2
שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
•שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
•יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
ב'0861600601מחשבת הפרפורמנסד"ר אהד זהבי
שיעורד14:0016:00209מכסיקו2
ב'0809600101זהות, תרבות ופוליטיקה במוזיאון המודרניד"ר מאיר תמר
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
א'0861405801מחול עכשווי והגבולות הנעים של הריקודד"ר מלכא ליאורה
סמינרב12:0016:00209מכסיקו4
ב'0810511701"מוזיקה משנה מציאות?" על המוזיקלי והפוליטי ביצירה בינתחומיתד"ר אופנהיים רועי
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
הקבצים חוגיים
אמנות התיאטרון
שנה א' - שיעורי חובה:
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר להבי שרון
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
שנה ב' - שיעורי חובה:
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
• צפייה בהצגות + כתיבה
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00213מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר שלגו שלומית
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
שיעורי בחירה
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורה12:0014:00120מכסיקו2
א'0811082801תיאוריות וביקורת:תיאוריות של משחק וגילוםד"ר להבי שרון
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00ב206מכסיקו2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
ב'0811236701מגדר ופמיניזם בדרמה ותיאטרוןד"ר להבי שרון
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
א'0811280501פרשנות בימתית למחזאות קלאסיתמר משה פרלשטיין
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811236601דמויות מפתח נשיות: מנהלת, מבקרת, מפיקה.ד"ר רות שור
שיעורא10:0012:00212מכסיקו2
שיעור בחירה מעשי
א'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתד09:0012:00א207מכסיקו3
א'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתד15:0018:00א207מכסיקו3
קורס אקדמי בשפה האנגלית
•*החל מתשפ"ב יש ללמוד 2 קורסים בהקף 4 ש"ס
ב'0811026201The contemporary international stage: Europe and beyondד"ר רות שור
שיעורב08:0010:00213מכסיקו2
א'0811122201"(Re-)Interpreting a classic: Shakespeare and beyond."ד"ר רות שור
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
סמינריונים
א'0811235601המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00213מכסיקו4
ב'0811235901תיאטרון עכשווי ושייקספירד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00301רקנאטי4
א'0811235701אוסקר ויילד: תיאטרון, חיים, תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811235801מדמות לעצמי, משחקן לפרפורמרד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811405601ברטולט ברכט: תיאוריה ופרקטיקה של דרמה ומופע***ד"ר עירא אבנרי
סמינרא14:0016:00120מכסיקו4
תולדות האמנות
שנה א
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א'0821100501מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יווןד"ר שדה נאוה
שיעורה12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת העפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00120מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורא10:0012:0001קיקואין2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
תרגילג12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילא14:0016:00200מכסיקו2
שנה ב'
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 6 ש"ס מרשימת הקורסים להלן :
ב'0809156901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19ד"ר מאיר תמר
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
שיעורי בחירה
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורא10:0012:0001קיקואין2
א'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•*תנאי קדם: מבוא לאמנות מודרנית האוונגרד
א'0821654301הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתיתד"ר שלום גילי
שיעורד12:0014:00211מכסיקו2
א'0821677801מפרימיטיביזם לאוואנגארד: אמנות אפריקה במבט מערביד"ר סוניה נרונסקי-ליידן
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821602501הרנסנס הגרמניד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
ב'0821681201קלאסיציזם או אוונגארד: האמנות הרומית מאוגוסטוס עד אוגוסטינוסד"ר אהוד פתחי
שיעורד10:0012:00120מכסיקו2
א'0821674201תולדות האמנות הפלסטינית מראשית המאה ה-20 ועד היוםד"ר רונה סלע
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
ב'0821684101סינדרום ירושלים: ייצוגי העיר באמנות ואדריכלותד"ר לוטם פינצ'ובר
שיעורג12:0014:0002קיקואין2
קורס אקדמי בשפה האנגלית
•*החל מתשפ"ב יש ללמוד 2 קורסים בהקף 4 ש"ס
א'0821613301The Disasters of War: Regarding the Pain ot the Others, Fromד"ר רייצ'ל פרי
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
סמינריונים
א'0821349101פוסטקולוניאליזם ודה-קולוניאליזם:אמנות ותאוריה באסיה ומעבר למד"ר אילת זהר
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0821312101אמנות האוונגרד: מהפכות אסתטיות והשלכותיהןד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821305501ארכיונים וארכיוני-נגד (counter-archives) באמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
א'0821368401חוד לי חידה - אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821394101ייצוג וייצוג-נגד:דמות האישה "האוריינטלית" במזרח התיכון המודrדר' קרן צדפי
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
מוזיקולוגיה
הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
•מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
•ובעמידה בבחינות הכניסה
שנה א
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00015ביה"ס למוזיקה4
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב19:0021:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שנים ב+ג
שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00033ביה"ס למוזיקה2
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
שיעורי בחירה:
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00015ביה"ס למוזיקה4
קולנוע וטלוויזיה
שנה א
שיעורי חובה
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
• דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0851654601קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654602קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:0002קיקואין2
ב'0851654603קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' דולברג נועה
תרגילג16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851654604קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר קופיבקר יונתן
תרגילג16:0018:00202דן-דוד2
ב'0851654605קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' זודמן רותם
תרגילא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851654606קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851654607קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר קופיבקר יונתן
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654608קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' זודמן רותם
תרגילד16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851654609קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
שיעורי חובה בשנים א' וב' :
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חרל"פ איתי
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אונגר יונתן
תרגילא16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר יעקובוביץ אורי
תרגילא16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גרין דנה
תרגילה12:0014:00203דן-דוד2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:0002קיקואין2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר יעקובוביץ אורי
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא16:0018:00א206מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבידן טל
תרגילא14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבידן טל
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד10:0012:0002קיקואין2
א'0851652710תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אונגר יונתן
תרגילה10:0012:00203דן-דוד2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שנה ג' - שיעורי בחירה
ב'0851673501"אקספרסיוניזם גרמני" ומורשת הקולנוע של ויימרגב' מזור יעל
שיעורא16:0020:00213מכסיקו2
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851669801תחנות יסוד בקולנוע הלטינו- אמריקני:היסטוריה,אסתטיקה ופוליטיקד"ר אוטין פבלו
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851671701מלחמה וקולנועגב' גזית אירית
שיעורג14:0018:00211מכסיקו2
א'0851729001צ'רלי צ'פליןד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:0002קיקואין2
א'0851669901בקצה אירופה- קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה- 60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:0001קיקואין2
א'0851674801הסופרנוסמר ברוך ירון
שיעורד16:0020:0001קיקואין2
א'0851674101אלימות בקולנועד"ר פדלון דור
שיעורג16:0020:00120מכסיקו2
ב'0851675201הקולנוע הבריטי: מהגל החדש עד עידן ת'אצרמר דבורה ארז
שיעורה12:0016:00211מכסיקו2
ב'0851671401הסרט המוזיקליגב' נחשון תומר
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00209מכסיקו2
ב'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרד14:0016:00ג206מכסיקו4
ב'0851675401טראש,אקספלויטיישן וקולנוע בטעם רעמר פרבר ניר
שיעורה14:0018:00120מכסיקו2
א'0851675001הקולנוע של פריץ לאנגמר לויט עידו
שיעורא10:0014:0002קיקואין2
ב'0851671301הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים "על אמת"גב' עובדיה מורן
שיעורג12:0016:00120מכסיקו2
ב'0851673001המאסטר: הקולנוע של פול תומאס אנדרסוןמר ברוך ירון
שיעורב16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851675101הקולנוע של וורנר הרצוגמר לויט עידו
שיעורג14:0018:00203דן-דוד2
ב'0851672801שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשהד"ר חיוטין דן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
קורס אקדמי בשפה האנגלית(קורס מקוון)
•*החל מתשפ"ב יש ללמוד 2 קורסים בהקף 4 ש"ס
ב'0851620601Animated World: Understanding Animation in Cinema Studiesד"ר לנדסמן אוהד
שיעור זום-2
ב'0851675501Coen Brother's Cinemaד"ר בידרמן שי
שיעור זום-2
סמינרים
א'0851505901הקולנוע של ז'אן-לוק גודארד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א117מכסיקו4
ב'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרד14:0016:00ג206מכסיקו4
א'0851512801קולנוע אימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותייםד"ר טלמון מירי
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
אדריכלות
שנה א
שיעורי חובה :
א'0881121101מבוא לתרבות חזותיתד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורה13:0015:0001קיקואין2
שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17ד"ר שוקד נועם
שיעורג12:0015:00א206מכסיקו4
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר שוקד נועם
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב14:0018:0001קיקואין2
שנים ב+ג - שיעורי בחירה
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא11:0014:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881450601טכנולוגיות מתקדמות באדריכלות ירוקהאדר' שליטא חן
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:0001קיקואין3
ב'0687206201אדריכלות וסביבה ביפןמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן
סמינרים
ב'0881452201תרבות חזותית - בין מקור למקוריותד"ר מאירי-דן נעמי
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0881412601שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירונייםד"ר מטרני קרן
סמינרב14:0018:00203דן-דוד4
ב'0881400801מורכבות והעירד"ר אפרת ליברטל
סמינרא09:0013:00ג206מכסיקו4
ב'0881452801גישות מתודולוגיותד"ר פאתינה אבריק-זבידאת
סמינרא10:0014:00213מכסיקו4
הקבצים רב תחומיים
הקבץ אמנות מקומית וגלובלית
*יש לבחור בקורס מבוא אחד לפחות
*בתחום האמנויות הישראליות או בתחום אמנויות גלובליות
ב'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאליתד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייניד"ר אילת זהר
שיעורג14:0016:00120מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים:דמויי פולחן:אמנות ימה"ב,משלהי העת העפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821100501מבוא לאמנות העולם העתיק: אמנות יווןד"ר שדה נאוה
שיעורה12:0014:00212מכסיקו2
א'0821654301הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתיתד"ר שלום גילי
שיעורד12:0014:00211מכסיקו2
א'0821677801מפרימיטיביזם לאוואנגארד: אמנות אפריקה במבט מערביד"ר סוניה נרונסקי-ליידן
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
א'0851669801תחנות יסוד בקולנוע הלטינו- אמריקני:היסטוריה,אסתטיקה ופוליטיקד"ר אוטין פבלו
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851673501"אקספרסיוניזם גרמני" ומורשת הקולנוע של ויימרגב' מזור יעל
שיעורא16:0020:00213מכסיקו2
א'0851669901בקצה אירופה- קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה- 60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:0001קיקואין2
א'0851674601הניאורליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851671601הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרימר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851670601קולנוע תיעודי ישראלי עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
א'0851675301הקולנוע היפנימר דבורה ארז
שיעורה10:0014:00209מכסיקו2
ב'0851674701הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנועד"ר זהבית שטרן
שיעורג12:0016:00211מכסיקו2
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
א'0811280501פרשנות בימתית למחזאות קלאסיתמר משה פרלשטיין
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0662262801מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרניתד"ר אביב לבנת
שיעורד14:0016:00326גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00281גילמן
א'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן
ב'0680212601The Holocaust in American Cultureד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורה14:0016:00306גילמן
ב'0680215701שירה ישראלית במאה ה-21פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורג12:0014:00307גילמן
א'0680215801קריאה אקולוגית בספרות העבריתד"ר יחיל צבן
שיעורד10:0012:00104רוזנברג
א'0680327501בין עברית לערביתד"ר אלמוג בהר
שיעורב14:0016:00278גילמן
א'1041352901אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"ד"ר וייס אריקה
שו"תה16:0018:30210נפתלי
ב'0618104201מבוא לפילוסופיה הודיתד"ר רועי צהר
שיעורג16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0618103001מבוא לפילוסופיה יווניתפרופ' אורנה הררי
שיעורא16:0018:00223 (אולם ברגר)גילמן0
ב'0618103002מבוא לפילוסופיה יווניתד"ר שרון וייסר
שיעורב12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
סמינרים
א'0821349101פוסטקולוניאליזם ודה-קולוניאליזם:אמנות ותאוריה באסיה ומעבר למד"ר אילת זהר
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0821312101אמנות האוונגרד: מהפכות אסתטיות והשלכותיהןד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821305501ארכיונים וארכיוני-נגד (counter-archives) באמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0851513101שעת האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקניתד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
א'0851509601הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראליתד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00209מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0012:00104ווב4
ב'0851513301הקולנוע הפלסטיני: בית, גלות, מולדת וזיכרוןד"ר אריאל שיטרית
סמינרה10:0016:00104דן-דוד4
ב'0851904701קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:00ג206מכסיקו4
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרה16:0018:00323 ע"ש אלקובגילמן
א'0672324401מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומאפרופ' אורי יפתח
סמינרב16:0018:00261גילמן0
הקבץ נשים ומגדר באמנות
א'0811236601דמויות מפתח נשיות: מנהלת, מבקרת, מפיקה.ד"ר רות שור
שיעורא10:0012:00212מכסיקו2
ב'0811236701מגדר ופמיניזם בדרמה ותיאטרוןד"ר להבי שרון
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
ב'0821684601זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית באד"ר דקל טל
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
א'0851622701האישה עם מצלמת הקולנועגב' עוזרי יערה
שיעורא16:0020:00211מכסיקו2
א'1071232801ורוד זה צבע של בנות?**פרופ' יואל דפנה
שיעורג10:0012:00201נפתלי
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה14:0016:00282גילמן
ב'0608116601היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
שיעורב12:0014:00001רוזנברג
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה16:0018:00001ווב
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה10:0012:00449גילמן
*החל משנה ב' בלבד
א'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורב18:0020:00זום-
*החל משנה ב' בלבד
ב'0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתד"ר פדבה גלעד
שיעורג10:0012:00282גילמן
*החל משנה ג' בלבד
א'0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורד16:0018:00326גילמן
ב'0687242401אלות וזהות בהודו המודרנית -דת, חברה,פוליטיקהד"ר אהוד הלפרין
שיעורא14:0016:00281גילמן
א'0687242002נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיהד"ר סמדר וינטר
שיעורד16:0018:00307גילמן0
ב'0680328901פמניזם וספרותד"ר דנה אולמרט
שיעורב12:0014:00277גילמן
א'0680318801נשים ויידישד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורה14:0016:00306גילמן
א'0723201701חינוך מודע מגדרד"ר נץ הדר
שו"תג12:0014:00309שרת
א'1883060201גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווהד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00152שאפל
•*2 ש"ס בכיתה + 2 ש"ס עבודה מעשית ומקנה 4 ש"ס
סמינרים
א'0608410301'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכםד"ר רוני הלפרן
סמינרד12:0016:00212רוזנברג
ב'0608530801"בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנועד"ר רוני הלפרן
סמינרב16:0020:00260גילמן
א'0851513001תיאוריות טלוויזיה פמיניסטיותד"ר לוי יעל
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
א'0851509601הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראליתד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00209מכסיקו4
ב'0821394101ייצוג וייצוג-נגד:דמות האישה "האוריינטלית" במזרח התיכון המודrדר' קרן צדפי
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
הקבץ לימודי פרפורמנס
ב'0861600601מחשבת הפרפורמנסד"ר אהד זהבי
שיעורד14:0016:00209מכסיקו2
•*קורס חובה
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0811082801תיאוריות וביקורת:תיאוריות של משחק וגילוםד"ר להבי שרון
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקהד"ר רות שור
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
א'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811140101עבודת השחקן - גוף, קול, טקסטגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתד09:0012:00א207מכסיקו3
א'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתד15:0018:00א207מכסיקו3
*ניתן ללמוד עד 4 ש"ס שיעורים מעשיים בלבד
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0851673601ז'אנר הריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851673701ספורט בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:0002קיקואין2
ב'0851616801כביש אבוד:האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרךמר פרבר ניר
שיעורב16:0020:00211מכסיקו2
ב'0851674201רב תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
א'1041359801אקטיביזם 2.0ד"ר קינן עומר
שו"תד16:0019:00101נפתלי
ב'1031310001התנהגות פוליטית בישראלד"ר מנדלקרן רונן
שיעורב12:0014:00101נפתלי
א'1031398101Political Violenceד"ר ברסלבסקי מרג'ורי
שיעורד10:0013:00107נפתלי
א'1071232801ורוד זה צבע של בנות?**פרופ' יואל דפנה
שיעורג10:0012:00201נפתלי
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה14:0016:00282גילמן
א'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה10:0012:00449גילמן
*החל משנה ג' בלבד
א'0662118001זהות בעולם המודרניד"ר נועה גדי
שיעורד14:0016:00326גילמן0
ב'0662264001מניפולציה או שכנוע? אסטרטגיות של ערפול בשיח הפוליטיד"ר נדיה אליס
שיעורה10:0012:00326גילמן
ב'0687249501תנועות מחאה בקוריאה המודרניתד"ר ליאורה צרפתי
שיעורה12:0014:00281גילמן
ב'0680215601יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאהד"ר דנה אולמרט
שיעורב14:0016:00278גילמן
ב'0680208901מניפסטים - לעשות דברים עם מילים *ד"ר ננה אריאל
שיעורב14:0016:00279גילמן
א'1883100601העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במרד"ר גיטליץ תמר
שיעורד16:0018:0001 - קצירגרין
•*2 ש"ס בכיתה + 2 ש"ס עבודה מעשית ומקנה 4 ש"ס
ב'1883060301מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעהד"ר ירון כהן צמח
שיעורד18:0020:00
•*2 ש"ס בכיתה + 2 ש"ס עבודה מעשית ומקנה 4 ש"ס
סמינרים
א'0821305501ארכיונים וארכיוני-נגד (counter-archives) באמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
א'0821312101אמנות האוונגרד: מהפכות אסתטיות והשלכותיהןד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0811235601המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00213מכסיקו4
ב'0811235901תיאטרון עכשווי ושייקספירד"ר מלכא ליאורה
סמינרב10:0014:00301רקנאטי4
א'0811235701אוסקר ויילד: תיאטרון, חיים, תיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811235801מדמות לעצמי, משחקן לפרפורמרד"ר הררי דרור
סמינרא10:0014:00120מכסיקו4
א'0608360501מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
סמינרג12:0014:00212רוזנברג
ב'0608530801"בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנועד"ר רוני הלפרן
סמינרב16:0020:00260גילמן
ב'0851513301הקולנוע הפלסטיני: בית, גלות, מולדת וזיכרוןד"ר אריאל שיטרית
סמינרה10:0016:00104דן-דוד4
ב'1031454601רטוריקהפרופ' קוצ'ין מיכאל
סמינרא09:0012:00425נפתלי
הקבץ אמנות-מדיה ותרבות דיגיטלית
ב'0811342301תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00212מכסיקו2
א'0811161301מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי:ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורד16:0018:00212מכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0851673601ז'אנר הריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:0001קיקואין2
א'0851673701ספורט בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:0002קיקואין2
ב'0851675601טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיהד"ר פדלון דור
שיעורד08:0012:0002קיקואין2
ב'0851675401טראש,אקספלויטיישן וקולנוע בטעם רעמר פרבר ניר
שיעורה14:0018:00120מכסיקו2
ב'0851674201רב תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00280גילמן
א'0662103501ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטליתד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורד10:0012:00326גילמן
א'0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורד16:0018:00326גילמן
ב'0662224701כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאליד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00282גילמן
ב'0662262801מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרניתד"ר אביב לבנת
שיעורד14:0016:00326גילמן0
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן
א'0687254801יפן בעידן הדיגיטלי: עירוניות וקהילות חדשותדר' הלנה גרינשפון
שיעורד14:0016:00280גילמן
א'0723203701מרחבי מידע דיגיטליים ולמידהד"ר הרדוף-יפה שרון
שו"תד16:0018:00432שרת
ב'0723210001טכנולוגיה חברה ותרבותפרופ' לוין איליה
שו"תה12:0014:00332שרת
ב'0723200401ממשקי סביבות למידה מבוססות טכנולוגיות ידעלא יתקיים בתשפ"ב
שו"ת
ב'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא18:0020:00
•*2 ש"ס בכיתה + 2 ש"ס עבודה מעשית ומקנה 4 ש"ס
סמינרים
ב'0851512701קולנוע ניסיוני: בין אמנות עכשווית לקולנועד"ר לוין אורי
סמינרד14:0018:00203דן-דוד4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרד14:0016:00ג206מכסיקו4
ב'1031397001השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולןפרופ' קוצ'ין מיכאל
סמינרד12:0016:00105נפתלי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>