המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A

המסלול העיוני (עם בחינת גמר)

 

המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A

מכסת השעות במסלול העיוני היא 36 ש"ס. בסיום התואר  תיכתב בחינת גמר בנושא שייבחר על ידי התלמיד ויאושר על ידי מנחה ממורי החוג (להלן "מוביל בחינה"). מוביל הבחינה ינסח את בחינת הגמר.

 

עבודות סמינר

במסלול עם בחינת גמר התלמיד ישתתף בשמונה סמינרים בהם יכתוב שתי עבודות סמינריוניות שלפחות אחת מהן היא בתקופת ההתמחות שבחר ושש עבודות רפרט. שלוש עבודות רפרט לפחות יכתבו בשלוש תקופות שונות שאינן תקופת ההתמחות. שתי עבודות רפרט יוגשו בתקופת ההתמחות ואחת לפי בחירת הסטודנט.

 

 מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:

  

בחינת גמר (במסלול העיוני ללא עבודת גמר)

בחינת  הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

https://arts.tau.ac.il/yedion/2021-22/artshistory/ma/before

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא "מוביל בחינה" מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם אתו את הנושא והחומר לבחינה.

  

חומר הבחינה​

1. יש לבחור נושא עיקרי בו ייבחן התלמיד על פי החלוקה הבאה:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב.

נושא ב': קורפוס יצירות: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף מוגבל – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תמה  וכיוצ"ב).

ניתן להיבחן גם על לימוד מונוגרפי של יצירה אחת.

כמן כן, ניתן לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה ולהדגים את הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל ויביאה לאישורו של מוביל הבחינה.

3. היקף החומר: ארבעה ספרים וששה מאמרים. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור.

התלמיד והבוחן, בתיאום עם המזכירות, יקבעו תאריך מוסכם לבחינה. המורה יעביר את השאלון בתאריך שייקבע לתלמיד ולמזכירות החוג.

 

עריכת בחינה בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות החוג  את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות החוג במועד שנקבע. התלמיד יגיש את הבחינה באופן מקוון למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות). 
היקף כל תשובה בין 2000 - 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. ההיקף הכולל של הבחינה יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. 
הבחינה תיבדק על ידי המנחה וקורא נוסף שימונה על ידי ראש החוג. ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער עליו.

 

עריכת בחינה בעל-פה

לקראת מועד הבחינה יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים הנ"ל (ראה חומר הבחינה). השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשנויות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. הבחינה עצמה תכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו לתלמיד שלושה ימים (72 שעות) לפני המועד שנקבע לעריכת הבחינה.

הבחינה תיערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף בהתאם להחלטת ראש החוג ותימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא לבחינה את כל החומר ולעיין בו בשעת הבחינה.
​ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער עליו.

 

 

ציון גמר

 

בחינת גמר                    40%

עבודות סמינריוניות        30%

עבודות רפרט                25%

שיעורים                        5%

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>