שיעורי בחירה עיוניים - שנה ב' ג' - ביה"ס לקולנוע - תשפ"ב

תשפ"בסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
קורסי מסלול המצטיינים
שנה ב'
• מרכזת מסלול מצטיינים ד"ר אורי לוין
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד08:0010:00120מכסיקו2
א'0851672201המחקר והביקורת הוידאוגרפייםמר אבישר אריאל
שיעורב08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851615201שקרים אמיתיים: לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטריד"ר לנדסמן אוהד
שיעורא16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851675701וידאוגרפיה : הארכיב של ג'אד נאמןמר אבישר אריאל
שיעור 2
שיעורי בחירה שנים ב'- ד'
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
ב'0851673501"אקספרסיוניזם גרמני" ומורשת הקולנוע של ויימרגב' מזור יעל
שיעורא16:0020:00213מכסיקו2
ב'0851671401הסרט המוזיקליגב' נחשון תומר
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0851669801תחנות יסוד בקולנוע הלטינו- אמריקני:היסטוריה,אסתטיקה ופוליטיקד"ר אוטין פבלו
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851671701מלחמה וקולנועגב' גזית אירית
שיעורג14:0018:00211מכסיקו2
א'0851729001צ'רלי צ'פליןד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:0002קיקואין2
ב'0851673601ז'אנר הריאלטי בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851673701ספורט בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:0002קיקואין2
א'0851669901בקצה אירופה- קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה- 60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:0001קיקואין2
ב'0851616801כביש אבוד:האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרךמר פרבר ניר
שיעורב16:0020:00211מכסיקו2
ב'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00209מכסיקו2
א'0851674601הניאורליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851671301הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים "על אמת"גב' עובדיה מורן
שיעורג12:0016:00120מכסיקו2
ב'0851674701הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנועד"ר זהבית שטרן
שיעורג12:0016:00211מכסיקו2
א'0851674801הסופרנוסמר ברוך ירון
שיעורד16:0020:0001קיקואין2
ב'0851673001המאסטר: הקולנוע של פול תומאס אנדרסוןמר ברוך ירון
שיעורב16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851675001הקולנוע של פריץ לאנגמר לויט עידו
שיעורא10:0014:0002קיקואין2
ב'0851675101הקולנוע של וורנר הרצוגמר לויט עידו
שיעורג14:0018:00203דן-דוד2
ב'0851675201הקולנוע הבריטי: מהגל החדש עד עידן ת'אצרמר דבורה ארז
שיעורה12:0016:00211מכסיקו2
א'0851675301הקולנוע היפנימר דבורה ארז
שיעורה10:0014:00209מכסיקו2
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0851674201רב תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:0001קיקואין2
ב'0851675401טראש,אקספלויטיישן וקולנוע בטעם רעמר פרבר ניר
שיעורה14:0018:00120מכסיקו2
א'0851622701האישה עם מצלמת הקולנועגב' עוזרי יערה
שיעורא16:0020:00211מכסיקו2
ב'0851675601טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיהד"ר פדלון דור
שיעורד08:0012:0002קיקואין2
א'0851674101אלימות בקולנועד"ר פדלון דור
שיעורג16:0020:00120מכסיקו2
ב'0851672801שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשהד"ר חיוטין דן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851670601קולנוע תיעודי ישראלי עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851671601הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרימר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
קורסים מקוונים/ מוקלטים באנגלית
ב'0851675501Coen Brother's Cinemaד"ר בידרמן שי
שיעור זום-2
• אסיסטנט - מר אונגר יונתן
ב'0851620601Animated World: Understanding Animation in Cinema Studiesד"ר לנדסמן אוהד
שיעור זום-2
• אסיסטנט מר אבידן טל
שיעורים מחוץ לבהי"ס - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה14:0016:00282גילמן
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה16:0018:00001ווב
א'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורב18:0020:00זום-
• קורס מקוון
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00281גילמן0
א'0608360701תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטיגב' אסתי רידר אינדורסקי
שיעורד08:0010:00281גילמן
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0608116601היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדרד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
שיעורב12:0014:00001רוזנברג
ב'0680328901פמניזם וספרותד"ר דנה אולמרט
שיעורב12:0014:00277גילמן
ב'0680215601יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאהד"ר דנה אולמרט
שיעורב14:0016:00278גילמן
ב'0680302201סיפורי היינריך פון קלייסט *ד"ר רן הכהן
שיעורא14:0016:00307גילמן
ב'0680215401קוויריחנהד"ר גיא ארליך
שיעורה10:0012:00220גילמן
א'0662118001זהות בעולם המודרניד"ר נועה גדי
שיעורד14:0016:00326גילמן0
א'0662110901מיתולוגיה ואגדות - אז והיוםד"ר חנה לבנת
שיעורג12:0014:00280גילמן
א'0662224601הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזםד"ר ירון כהן צמח
שיעורג14:0016:00326גילמן
ב'0662263501הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוערד"ר חנה לבנת
שיעורא14:0016:00280גילמן
ב'0662212801עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומייםד"ר חפץ שרון
שיעורד08:0010:00326גילמן
ב'0662262801מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרניתד"ר אביב לבנת
שיעורד14:0016:00326גילמן0
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן
א'0687255001קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע.ד"ר גיא שבבו
שיעורא18:0020:00מקוון-לא לשיבוץ-
א'1883100601העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במרד"ר גיטליץ תמר
שיעורד16:0018:0001 - קצירגרין
ב'1883100301בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראלד"ר סימה זלצברג
שיעורב18:0020:00
ב'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא18:0020:00
ב'0809900201לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן: אתרים היסטוריים, הסיפור המצולםד"ר מטרני קרן
גב' להט קרמן מאיה
שיעורג10:0014:00א117מכסיקו
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>