מסלול לזמרה ואנסמבל אופרה - תואר ראשון - קורסי חובה - תשפ"ב

תשפ"ב

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנהב09:0012:00 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה
שנה א'
אב08427זמרה - שעור אישישיעור 2
אב0842138201הדרכה ברפרטואר ווקאליהדרכה אישית 1
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב19:0021:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילב14:0015:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילה14:0015:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילב16:0017:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילה16:0017:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842140003Ear training Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב17:0019:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•יש לבחור באחת הקבוצות לעיל
ב'0842100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תה17:0019:00מ001ביה"ס למוזיקה2
ב'9842100102Academic writing 2
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
א'9842182601תולדות המוזיקה Iשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
ב'9842182701**תולדות המוזיקה Iשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
א'9842182801Music History I - Part 1שיעור
•הקורס יועבר באנגלית
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
ב'9842182901Music History I - Part 2שיעור
•הקורס יועבר באנגלית
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
אב0842138701היגוי א'גב' גלזר דנה
שו"תג09:0010:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
אב084299999זמרה - שעור אישישיעור 2
אב0842238201הדרכה ברפרטואר ווקאליהדרכה אישית 1
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב17:0018:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילה17:0018:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב13:0014:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילה13:0014:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב17:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה17:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תה10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220603Fundamentals of Musical Styles and Forms IIד"ר גוטר ענבל
שו"תב08:0010:00מ017ביה"ס למוזיקה4
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
א'0842282801The History of Music IIד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0842282901The History of Music IIד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842238701היגוי ב'גב' אפרתי ענת
שו"תה09:0010:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
084209שפה זרה נוספת לזמרים 0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב08429זמרה - שיעור אישישיעור 2
אב0842338201הדרכה ברפרטואר ווקאליהדרכה אישית 1
אב9845210901המוזיקה במאה ה 20שיעור
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנ"הל תשפ"ב
אב9845210902Music in the 20th Centuryשיעור 4
•יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; מתקיים אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
אב0845310302Israeli Art Musicד"ר יצחקי עפרה
שו"תה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
•יועבר באגלית.לשנה ג' או ד'. מתקיים אחת לשנתיים
אב0842337201כיתת האופרהפרופ' רחום תמר
מר שו אי אן
שו"תד14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842333333אנסמבל האופרהפרופ' רוסטורף-זמיר שרון
מר שו אי אן
שו"תא14:0018:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה0
•ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנת באודיציות
• הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
אב0842338901כיתת ליד - שנה ג'מר דויטש דן
שו"תג14:0016:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
אב0842322401ליווי ווקאלימר דויטש דן
שו"תג14:0016:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•בשנת תשפ"ב הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
•מתקיים במקביל לקורס כיתת ליד לזמרים
א'0842337401משחקמר טיראן אלון
סדנהה14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842337801תנועה לזמריםמר טפרברג ארי
סדנהא10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842338701היגוי ג'גב' נזרי סופי
שו"תב17:0018:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842431401השיר הארצישראלי האמנותימר כהן שמעון
גב' קירשטיין רחל
שו"תב12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית ישתתפו במקהלה האורטורית
אב084210שפה זרה נוספת לזמריםשיעור 0
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ד'
אב0842000זמרה - שיעור אישישיעור 2
אב0842438201הדרכה ברפרטואר ווקאליהדרכה אישית 1
אב0842337201כיתת האופרהפרופ' רחום תמר
מר שו אי אן
שו"תד14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842333333אנסמבל האופרהפרופ' רוסטורף-זמיר שרון
מר שו אי אן
שו"תא14:0018:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה0
•ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
• הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
אב9845210901המוזיקה במאה ה 20שיעור
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב9845210902Music in the 20th Centuryשיעור 4
•יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; מתקיים אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנים ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
אב0845310302Israeli Art Musicד"ר יצחקי עפרה
שו"תה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
•יועבר באנגלית.לשנה ג' או ד'. מתקיים אחת לשנתיים
אב0842438901כיתת ליד - שנה ד'מר דויטש דן
שו"תג14:0016:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה
אב0842338801אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאליפרופ' רוסטורף-זמיר שרון
גב' קירשטיין רחל
שו"תב14:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
•הקורס מתקיים אחת לשנתיים
א'0842337401משחקמר טיראן אלון
סדנהה14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842337801תנועה לזמריםמר טפרברג ארי
סדנהא10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842438701היגוי ד'גב' נזרי סופי
שו"תב16:0017:00032ביה"ס למוזיקה2
אב084210שפה זרה נוספת לזמריםשיעור 0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>