המגמה האינסטרומנטלית (כולל המסלולים לכלי תזמורת + מסלול לפסנתר) - קורסי חובה - תשפ"ב

תשפ"בסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת שעורי החובה לתואר ראשון
המגמה האינסטרומנטלית
שנה א'
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב19:0021:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב17:0019:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•יש לבחור באחת הקבוצות לעיל
אב9842120603Fundamentals of Musical Styles and Forms Iשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילב14:0015:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילה14:0015:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילב16:0017:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילה16:0017:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100502פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב15:0016:00מ002ביה"ס למוזיקה
אב0845100502פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה15:0016:00מ002ביה"ס למוזיקה
• לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
• החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842140003Ear training Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
ב'9842100102Academic writing 2
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
ב'0842100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תה17:0019:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'9842182601תולדות המוזיקה Iשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
•על תלמידי שנה א' להרשם לקורס תולדות המוזיקה II
ב'9842182701**תולדות המוזיקה Iשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
•על תלמידי שנה א' להרשם לקורס תולדות המוזיקה II
א'9842182801Music History I - Part 1שיעור
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
ב'9842182901Music History I - Part 2שיעור
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842130001מוזיקה קאמריתפרופ' צרי הלל
סדנהג16:0018:00מ001ביה"ס למוזיקה2
•לקשתנים בלבד
אב0842130002מוזיקה קאמריתגב' ויידמן ורה
סדנהג16:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•לקשתנים בלבד
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
•לכלי תזמורת בלבד
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842133301Music for Keyboard Instruments until 1750פרופ' גורין אלכסנדר
שיעורג16:0018:00015ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842120302בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהד12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
•בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
ב'0842130301מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתריםפרופ' ארז ארנון
מר אדמוני יובל
סדנהג14:0015:00016ביה"ס למוזיקה1
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר ראמי ערן
סדנהג14:0016:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנהב09:0012:00 4
שנה ב'
אב084200000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תה10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220603Fundamentals of Musical Styles and Forms IIד"ר גוטר ענבל
שו"תב08:0010:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב13:0014:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילה13:0014:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב17:0018:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילה17:0018:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב17:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה17:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב9842240003Ear training IIתרגיל 2
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
א'0842282801The History of Music IIד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0842282901The History of Music IIד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842230001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842140402הרמוניה ליד המקלדתד"ר יצחקי עפרה
תרגילג14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
•יש לשים לב לדרישות קדם בסילבוס הקורס
אב0842221001ספרות הפסנתר IIד"ר זמל דרור
שו"תא18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה4
•על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
אב9842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"ב
אב9842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"ב
•הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסרוגין
אב0842221101ליווי כליפרופ' ארז ארנון
שו"תג16:0018:00016ביה"ס למוזיקה4
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842120302בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהד12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
•בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר ראמי ערן
סדנהג14:0016:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנהב09:0012:00 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
שנה ג'
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב9845210901המוזיקה במאה ה 20שיעור
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים.
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב9845210902Music in the 20th Centuryשיעור 4
•יועבר בשפה האנגלית. לשנה ג' או ד'; אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
אב0845310302Israeli Art Musicד"ר יצחקי עפרה
שו"תה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
•יועבר בשפה האנגלית.לשנה ג' או ד'.אחת לשנתיים.
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
•ניתן להמיר קורס זה בקורסי בחירה בהיקף 6 ש"ס
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842330001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב0842221001ספרות הפסנתר IIד"ר זמל דרור
שו"תא18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה4
•על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
אב9842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב9842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
•הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסרוגין
אב0842221101ליווי כליפרופ' ארז ארנון
שו"תג16:0018:00016ביה"ס למוזיקה4
אב0842322401ליווי ווקאלימר דויטש דן
שו"תג14:0016:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•בשנת תשפ"ב הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842120302בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהד12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
•בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
אב9842320501מתודיקה של הוראת הפסנתר א'ד"ר טל מיכל
שו"תד14:0016:00 4
•הקורס לא מתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0842323101פרקטיקום בהוראת הפסנתרד"ר טל מיכל
תרגיל 2
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325801מתודיקה של הוראת הכינור והויולהדר' לבנון לילך
שו"תד12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842310701מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץגב' רון רותי
שו"תד12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר ראמי ערן
סדנהג14:0016:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנהב09:0012:00 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
שנה ד'
אב0842000000שעור אישי בכלישיעור 2
אב9845210901המוזיקה במאה ה 20שיעור
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
אב9845210902Music in the 20th Centuryשיעור 4
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
•יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; אחת לשנתיים
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים אחת לשנתיים
אב0845310302Israeli Art Musicד"ר יצחקי עפרה
שו"תה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
•יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'. אחת לשנתיים
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842430001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב0842420501מתודיקה של הוראת הפסנתר ב'ד"ר טל מיכל
שיעורד16:0018:00032ביה"ס למוזיקה
אב0842323101פרקטיקום בהוראת הפסנתרד"ר טל מיכל
תרגיל 2
אב0842221001ספרות הפסנתר IIד"ר זמל דרור
שו"תא18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה4
•על התלמיד לקחת את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
אב9842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב9842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
•הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסרוגין
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842120302בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהד12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
•בקבוצה זו הקורס יתקיים בשפה האנגלית
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325801מתודיקה של הוראת הכינור והויולהדר' לבנון לילך
שו"תד12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842310701מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץגב' רון רותי
שו"תד12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר ראמי ערן
סדנהג14:0016:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>