תואר ראשון - ביה"ס לאדריכלות - מנות

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
 

שנה

סמסטר א'

סמסטר ב'

א'

סטודיו א'1 – מנה 101

סטודיו א'1 – מנה 101

סטודיו א'2 – מנה 102

סטודיו א'2 – מנה 102

סטודיו א'3 – מנה 103

סטודיו א'3 – מנה 103

סטודיו א'4 – מנה 104

סטודיו א'4 – מנה 104

     

ב'

סטודיו ב'1 – מנה 201

סטודיו ב'1 – מנה 201

סטודיו ב'2 – מנה 202

סטודיו ב'2 –  מנה 202

סטודיו ב'3 – מנה 203

סטודיו ב'3 – מנה 203

סטודיו ב'4 – מנה 204

סטודיו ב'4 – מנה 204

     

ג'

(למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 301

(למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 301

(למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 302

(למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 302

(למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 303

(למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 303

(למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 304 (למעט רישום לסטודיו ופרו"ס חובה) – מנה 304
     

ד'

(למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 401

(למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 401

  (למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 402 (למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 402
  (למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 403 (למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 403
  (למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 404 (למעט רישום לסטודיו וסמינר חובה) – מנה 404
     

ה'

(למעט רישום לסטודיו פרויקט גמר) – מנה 501 (למעט רישום לסטודיו פרויקט גמר) – מנה 501
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive