עבודת המחקר

עבודת המחקר

הגשת העבודה ותהליך השיפוט
 (מתכונת עבודת הדוקטורט והמסמכים שיש לצרף להגשתה - ראו נספחים מס' 5 ו- 6)

  1. עם קבלת עבודת הדוקטורט, תמנה הוועדה לתלמידי מחקר לפחות שני שופטים מומחים בנושא המחקר של העבודה, בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל. לפחות אחד מהם יהיה מחוץ לאוניברסיטת תל אביב. השופטים יתבקשו להגיש בתוך שלושה חודשים "טופס הערכה והנחיות לכתיבת חוות דעת מפורטת" (ראו נספח מס' 11) בליווי חוות דעת מסכמת.
  2. אם דרשו השופטים תיקונים, הערותיהם יועברו לכותב העבודה ולמנחה/י העבודה, או לוועדה    המלווה (אם הוקמה כזו), לצורך תיקון העבודה. העבודה המתוקנת תוגש מלווה ב"דף פירוט תיקונים" המפרט את התיקונים שנעשו, תוך ציון הפסקה/פסקאות והעמוד/ים המתוקנים שבעבודה. דף זה   ייחתם ע"י מגיש ההצעה והמנחה/ים, או חברי הוועדה המלווה (אם הוקמה כזו). העבודה המתוקנת תועבר במקרה הצורך לחוות דעת השופט/ים שביקשו תיקונים. הוועדה לתלמידי מחקר תשקול את העבודה המתוקנת ותחליט אם לאשר אותה. 
  3. חברי הוועדה המלווה (אם הוקמה כזו) לא יוכלו לשמש כשופטים.

 

שפת העבודה

העבודה תיכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית (ראה נספח 6). ועדת תלמידי מחקר היחידתית תקבע את השפה בה תוגש העבודה.      

          

 

פרסום חלקי

תלמיד יהיה רשאי, באישור בכתב של המנחה, לפרסם חלק ממחקרו במהלך לימודיו. התלמיד יהיה חייב לציין שהפרסום הוא חלק מעבודת מחקר הנכתבת באוניברסיטה

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>