לימודי התואר השני (.M.F.A)

לימודי התואר השני (.M.F.A)


התואר שיוענק בהתמחות בימוי והפקה: תואר שני "מוסמך אוניברסיטה באמנויות" .M.F.A בקולנוע וטלוויזיה - בימוי והפקה

 

סה"כ השעות לתואר: 48 ש"ס

 

מטרת התכנית

 

מטרת התכנית היא לאפשר ליוצרים בעלי תואר ראשון להתמחות בבימוי, בתסריטאות ובהפקה ולפתח  מיומנויות בעריכה ובצילום. התכנית תעמיק את התנסותם של התלמידים דרך חונכויות אישיות וסדנאות.

התכנית תתמקד במימוש פרויקטים קולנועיים וטלוויזיוניים קצרים על-ידי התלמידים.

התכנית תשלב למידה ודיון בהיבטים עיוניים ובסוגיות תיאורטיות עכשוויות הנוגעות לעשייה הקולנועית והטלוויזיונית בארץ ובעולם.

התכנית מעודדת שילוב בוגרי ביה"ס מהמגמה היישומית עם בוגרי החוג מהמגמה העיונית ובוגרים מתחומי לימוד שונים שעברו שנת הכשרה בקולנוע ובעשייה קולנועית וזאת כדי להפרות אפיקי יצירה בינתחומיים.

בוגרי התכנית יקבלו תואר שני .M.F.A לאחר הגשת פרויקט גמר מלווה בעבודת מחקר עיונית.

הלימודים לתואר .M.F.A אינם מהווים שלב במסלול ללימודי דוקטורט.

 

תנאי הקבלה

 

- ציון משוקלל 80 לפחות בתואר ראשון.

- הגשת תיק עבודות לוועדת הקבלה (כמפורט בחוברת ההרשמה של אוניברסיטת תל-אביב)

- ראיון אישי:

יתקבלו מועמדים אשר ימלאו את התנאים שלעיל ויימצאו מתאימים ע"י ועדת הקבלה.

בוגרי ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה שלמדו במגמה העיונית יוכלו לקבל פטור מחלק ו/או מכל לימודי ההשלמה לתואר השני באישור יועץ ביה"ס.

מועמדים ללא רקע בקולנוע וטלוויזיה, אשר אינם יכולים להגיש תיק עבודות לוועדת הקבלה, יוכלו להתקבל לשנת ההכשרה.

במסגרת שנת ההכשרה - יילמדו היסודות של הפקה קולנועית, והמועמד יוכשר ליצור סרט עבור ועדת הקבלה של תכנית ה-.M.F.A.

עם סיום שנת ההכשרה, יגישו התלמידים את הנדרש לעיל כדי להתקבל לתכנית ה-.M.F.A. כמו כן במהלך שנת ההכשרה יסיימו התלמידים  את מכסת לימודי ההשלמה.

 

 

מבנה הלימודים

 

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים. סך כל השעות לתואר - 48 ש"ס, מתוכן 14 ש"ס לימודים עיוניים ו-34 ש"ס לימודים מעשיים.

שנת ההכשרה ולימודי ההשלמה העיוניים אינם נכללים במכסת השעות לתואר.

כל התלמידים יהיו חייבים בהגשת שתי עבודות סמינריוניות ופרויקט גמר.

 

מועדי הגשת עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות

 

 

תנאי מעבר משנה א' ל-ב'

 

  • על התלמידים להגיע לציון משוקלל של 80 לפחות בתום שנה א'.
     
  • יש להגיש בשנה א' עבודת סמינר.
     
  • על תלמידי תסריטאות להגיש תקציר לתסריט לפרויקט הגמר של הלימודים.

 

 

סדנאות מקצועיות - חובה

 

כשבוע לפני פתיחת שנה"ל יתקיים שבוע הדרכה אינטנסיבי שיכלול:

קורס בטיחות, בטיחות בחשמל, סדנה לשימוש בציוד וסדנה למקצועות הסט.

בסופן תתקיים בחינה מסכמת.

ציון עובר ב"קורס בטיחות" - 60.

ההשתתפות בסדנאות הנ"ל הינה חובה.

סטודנטים שלא יעברו בהצלחה את הסדנאות המקצועיות לא יורשו לקבל ציוד ממחסן ביה"ס לקו"ט.

 

הסדנאות הנ"ל מהוות דרישת קדם לקורסים מעשיים.

 

דרכי הוראה

 

כל השיעורים, הסמינרים והסדנאות כוללים תרגול ועבודה עצמית של התלמידים.

הסדנאות הן כיתות אמן. סדנאות מסוימות הן חובה לתלמידי התמחות ראשית או משנית מסוימת, ורשות עבור תלמידים מהתמחויות אחרות.

שיעורי החונכות כוללים מפגשים אחת לשבועיים עם החונך/חונכת בימים ובשעות קבועים. המורים יטילו על התלמידים מטלות ממפגש למפגש. התלמידים יחויבו בדיווח בכתב על כל מפגש לראש המסלול. בסוף כל סמסטר, מלבד ציון, תוגש הערכה מפורטת על התקדמות התלמיד/ה.

 

 

פרויקט הגמר

 

תיאור העבודה

 

פרויקט הגמר יהיה יצירתי וילווה בעבודה עיונית מחקרית במתכונת אקדמית בהיקף של עשרה עמודים.

כפרויקט גמר לתלמידי בימוי/הפקה יגיש התלמיד סרט קצר, או דרמת טלוויזיה קצרה. העבודה יכולה להיות בתחומים עלילתי/בדיוני, תיעודי, אקספרימנטלי, מוצר מולטימדיה או בצירוף זה או אחר של התחומים השונים.

לפרויקט הגמר יצרף התלמיד עבודה עיונית מחקרית במתכונת אקדמית שתעסוק באחד ההיבטים של עבודתו/ה היצירתית.

כפרויקט גמר לתלמידי תסריטאות, יגיש התלמיד תסריט לסרט עלילתי באורך מלא או תסריט למיני סדרה טלוויזיונית בת שניים עד שלושה פרקים בהיקף של לא פחות מתשעים עמודים. כמו כן ניתן להגיש תסריט לשניים עד שלושה פרקים בהיקף של לא פחות משמונים עמודים מתוך סדרה טלוויזיונית אליהם מצורף תקציר המשך סיפור הסדרה.

לפרויקט הגמר יצרף התלמיד עבודה עיונית מחקרית במתכונת אקדמית שתעסוק באחד ההיבטים של עבודתו היצירתית.

 

הנחיית פרויקט הגמר והערכתו

 

את פרויקט הגמר ינחו שני מנחים (מהתחום המעשי ומהתחום העיוני).

הערכת פרויקט הגמר תיעשה על-ידי שני מורים מהסגל הבכיר(מהתחום המעשי ומהתחום העיוני).

 

 

ציון הגמר

 

ציון הגמר לתואר יחושב כדלקמן:

 

25% - ציוני קורסים

35% - עבודות סמינריוניות

40% - פרויקט גמר ועבודה עיונית נלווית

 

סיום לימודים

תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר והשיג את כל הציונים מתבקש למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>