קורסי תואר ראשון - התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תש"פ

תש"פתכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
•אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
•אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
שיעורי ליבה
שנה א'
א'0861700101זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א'ד"ר שלגו שלומית
שיעורד10:0012:00117מכסיקו2
ב'0861700201זרמים וסגונונת בתולדות העיצוב והבגד ב' **ד"ר שלגו שלומית
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
• דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר שדה נאוה
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
דר' קרן צדפי
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
•היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
א'0861100201הדרכת בטיחותסדנה 0
השתתפות בקורס הבטיחות היא חובה ותנאי
קדם להשתתפות בקורסי ההפקה
קורס בטיחות יתקיים בתאריכים 25-26.9.2019
• לימודי אנגלית
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00 0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00 0
הקבצים חוגיים
הקבץ אמנות התיאטרון
שנה א'
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד או בסמסטר א או ב
א'0861801801הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתא14:0016:00 0
ב'0861801802הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתא14:0016:00 0
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
שנה א'
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861700401הנראטיב הקולנועי והטלוויזיונימר עדי סופר
סדנהב12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:0001קיקואין2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'גב' דרייפוס מיה
סדנהד16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' ויניק מיכל
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו2
הקבצים יישומיים
גרפי- פלסטי
שנה א'
א'0861800401יסודות ברישוםמר ערן וובר
סדנהא09:0014:00210 עיצובמכסיקו5
א'0861800501שרטוט בסיסימר פרידמן במבי עודד
סדנהב08:0010:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800601מאקטגב' קונסון דינה
סדנהב14:0016:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800701שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד)גב' קונסון דינה
סדנהג12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800801עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ)גב' קונסון דינה
סדנהג14:0015:00210 עיצובמכסיקו1
עיצוב
שנה א'
א'0861800101יסודות העיצוב א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תב13:0016:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861800201יסודות העיצוב ב'מר דולב עידו
שו"תא09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861800301ציור תלבושותפרופ' גורצקי מרים
שו"תד13:0016:00213מכסיקו3
שנה ב'
שיעורי ליבה
א'0809156901מבוא לאמנות המאה ה- 19 והולדת המוזיאון המודרניד"ר מאיר תמר
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861700301תרגיל בכתיבה אקדמיתמר ארנון רוזנטל
תרגילא10:0012:00005הגלריה2
א'0861802001ניהול טכני בהפקהמר פרידמן במבי עודד
שו"תה12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
•*קורסים לבחירה בתחומי האמנויות בהיקף 4 ש"ס:
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
הקבצים חוגיים - שנה ב'
הקבץ אמנות התיאטרון
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811123501מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד14:0016:00121מכסיקו2
ב'0811123501מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורג12:0014:00121מכסיקו2
א'0861801901הפקה בתיאטרון-שנה ב'עבודה מעשיתב14:0016:00219ביה"ס להנדסאים2
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
סמינרים
יש לבחור סמינרים מתוך הרשימה:
ב'0861900501העיר כתפאורה:מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנועד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרב12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0861900501העיר כתפאורה מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנועד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרג10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861405701הבלט רוס-מחול ומודרניזם חזותי ותנועתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
א'0811139801שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימויד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
ב'0811109201מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0811124301תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפותד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811024701קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות***ד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים בחליפין הטלווזיוניד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00213מכסיקו4
ב'0851512201האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקניתד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00212מכסיקו4
הקבץ גרפי-פלסטי - שנה ב'
א'0861800901תוכנות מחשב בקולנועגב' ביבר עדי
סדנהב10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
א'0861801001טכניקות בהבעה גרפית-פלסטיתד"ר גולדמן אלה
סדנהא14:0019:00210 עיצובמכסיקו5
הקבץ עיצוב - שנה ב'
א'0861801101סגנונות בעיצוב במה א'גב' קיש כנרת
סדנהד16:0019:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861801201סגנונות בעיצוב תלבושות א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תה16:0019:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861801501סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'פרופ' גורצקי מרים
שו"תד14:0018:00210 עיצובמכסיקו4
ב'0861702101עיצוב תלבושות מתקדםגב' קלריך-דרץ' ילנה
סדנהג16:0018:00210 עיצובמכסיקו0
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
א'0861801301עיצוב למצלמהמר דולב עידו
שו"תה09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861801601עיצוב אולפן טלוויזיהמר משה פנחס
שו"תא13:0016:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שנה ג'
שיעורי ליבה
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0861900201בין תיאוריה לפרקטיקה: שיטות מחקר בעיצוב לבמה ולמסךד"ר שלגו שלומית
סמינרב12:0016:00005הגלריה4
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
יש לבחור סמינרים:
ב'0861405701הבלט רוס-מחול ומודרניזם חזותי ותנועתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811024701קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות***ד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
א'0811139801שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימויד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
ב'0811109201מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
א'0811124301תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפותד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0861900501העיר כתפאורה:מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנועד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרב12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0861900501העיר כתפאורה מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנועד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרג10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
א'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851507201הניאוריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00212מכסיקו4
ב'0851511501קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00213מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
ב'0809300001גישות באוצרותד"ר מאיר תמר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
הקבץ אמנות התיאטרון
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
הקבץ עיצוב
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתא15:0018:00209מכסיקו3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>