קורסים - התכנית הרב תחומית באמניות - תש"פ

תש"פסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
•יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
• אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
•אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר שדה נאוה
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
דר' קרן צדפי
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
•בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
• לימודי אנגלית
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00 0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00 0
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תב14:0016:00 0
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תה08:0010:00 0
שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' וג'
•תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00211מכסיקו4
•או:
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורא16:0018:00201דן-דוד2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורא16:0018:00209מכסיקו2
שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
•שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
•יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
א'0861600401אספנות וכוחות השוק: אמנות יפה בישראלד"ר פרי מילי
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
ב'0861600501יזמות תרבותית אלטרנטיביתד"ר רועי ברנד
שיעורג14:0016:00ג206מכסיקו2
סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
ב'0861405701הבלט רוס-מחול ומודרניזם חזותי ותנועתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
ב'0810509101"לנוע בלי לזוז" מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזד"ר אופנהיים רועי
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
הקבצים חוגיים
אמנות התיאטרון
שנה א' - שיעורי חובה:
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
שנה ב' - שיעורי חובה:
יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
• צפייה בהצגות + כתיבה
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
שיעורי בחירה
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפהד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורא16:0018:00201דן-דוד2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
א'0811109801הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במהד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811122101הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמיד"ר בלהה בלום
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811109901השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרניתד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
שיעור בחירה מעשי
א'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתד10:0013:00121מכסיקו3
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
א'0811100201חלום ליל קיץ (מתחברים + )ד"ר להבי שרון
שיעורד08:0010:00212מכסיקו2
קורס אקדמי בשפה האנגלית
סמינריונים
א'0811139801שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימויד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרג10:0014:00005הגלריה4
ב'0811024701קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות***ד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
א'0811124301תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפותד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
תולדות האמנות
תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
שנה א
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומאד"ר פישר מתי
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העתד"ר שלום גילי
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0809156901מבוא לאמנות המאה ה- 19 והולדת המוזיאון המודרניד"ר מאיר תמר
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
0821150901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם לקורס
0809156901 מבוא לאמנות המאה ה-19 והולדת המוזיאון המודרני
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר שלום גילי
תרגילד08:0010:00200מכסיקו2
שנה ב'
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 4 ש"ס מרשימת הקורסים להלן :
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
*תנאי קדם לקורס מבוא לאמנות עכשווית
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם במאותד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינד"ר אילת זהר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
א'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821615601עידנו של ורמיר: הציור ההולנדי במאה ה17ד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821687901"Chroma" האסתטיקה של הצבע ומשמעותו באמנות יוון ורומאד"ר יעל יונג
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821675401'שלום לך מרים'-כנסיית הבשורה הקתולית בנצרת: אדריכלות, ארכיד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
קורס אקדמי בשפה האנגלית
א'082160310120th century realismsד"ר רייצ'ל פרי
שיעורב12:0014:00211מכסיקו2
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
•דרישת קדם קורס האסלאם:הראשית 0821133101
א'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא18:0020:00 0
•יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
סמינריונים
א'0821302201לכתוב את "החיים": ג'ורג'יו ואזארי ו"המצאת" הרנסנסד"ר ספי הנדלר
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
א'0821398501מאוטופיה לדיסטופיה: האמנות המודרנית בין שני קטביםד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00203דן-דוד4
א'0821396401על האסתטי והפוליטי באמנות הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרה14:0018:00213מכסיקו4
א'0821342601אפוקליפסה עכשיו: סוף העולם בכתבי יד מאוירים של ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
סמינרה10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821302401הדוניזם או דקדנס? יצרים ואשליות בציור ובפסיפס הרומיד"ר שדה נאוה
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0821374501קוביזם: פרגמנטציה וריבויד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרא14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821378501איקונה באמנות ארץ הקודש - מעל ומעבר או כאן ועכשיו?ד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרג14:0018:00200מכסיקו4
ב'0809300001גישות באוצרותד"ר מאיר תמר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
מוזיקולוגיה
הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
•מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
•ובעמידה בבחינות הכניסה
שנה א
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנסד"ר גזית עופר
שיעורא16:0020:00030ביה"ס למוזיקה4
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה0
שנים ב+ג
שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
שיעורי בחירה:
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקגב' בייזר הדר
שיעורא12:0016:00030ביה"ס למוזיקה4
קולנוע וטלוויזיה
שנה א
שיעורי חובה
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0851654602קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851654603קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר אלחליבי עובד
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654607קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילה14:0016:00117מכסיקו2
שיעורי חובה בשנים א' וב' :
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילא16:0018:00120מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גרין דנה
תרגילא16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רז אלעד
תרגילה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שנה ג' - שיעורי בחירה
א'0851669801קולנוע לטינו אמריקאי: היסטוריה ואידיאולוגיהד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851671101הקולנוע הגרמני החדש בשנות ה - 60-80גב' מזור יעל
שיעורב16:0020:00א206מכסיקו2
ב'0851672301המרוץ לצמרת של וס אנדרסוןמר ברוך ירון
שיעורב16:0020:00א206מכסיקו2
א'0851672401מודרניזם בקולנוע האיטלקימר דבורה ארז
שיעורב18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851964401טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851729001צ'רלי צ'פליןד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:00212מכסיקו2
ב'0851671301הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים "על אמת"גב' עובדיה מורן
שיעורא16:0020:00120מכסיקו2
ב'0851672601מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידיד"ר זהבית שטרן
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0668261101הקולנוע הצרפתי הקלאסי א'מר עמנואל הלפרין
שיעורד14:0016:00001ווב0
קורס אקדמי בשפה האנגלית(קורס מקוון)
ב'0851620601עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעור 2
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
א'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא18:0020:00 0
•יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
סמינרים
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
א'0851507201הניאוריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00212מכסיקו4
ב'0851512201האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקניתד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851903301קולנוע ומלחמהפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
אדריכלות
שנה א
שיעורי חובה :
א'0881121101מבוא לתרבות חזותיתד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17ד"ר שוקד נועם
שיעורג12:0015:00א206מכסיקו4
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר רפפורט רחל
שיעורב10:0012:00201דן-דוד2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
שנים ב+ג - שיעורי בחירה
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר פניגר נטע
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881350501סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוניאדר' גולדמן ענת
שיעורא09:0012:0001קיקואין3
א'0881450601קיימות עירונית ובניה ירוקהאדר' יורן עמוס
שיעורב11:0013:00203דן-דוד2
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:0001קיקואין3
ב'0687251801נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרניתד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג14:0016:00281גילמן0
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
א'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא18:0020:00 0
•יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
סמינרים
ב'0881452201תרבות חזותית - בין מקור למקוריותד"ר מאירי-דן נעמי
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0881412601שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירונייםד"ר מטרני קרן
סמינרב14:0018:0002קיקואין4
ב'0881400601גישות אתיות וחברתיות באדריכלותד"ר כהן שלי
סמינרב14:0018:00201דן-דוד4
ב'0861900501העיר כתפאורה:מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנועד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרב12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0861900501העיר כתפאורה מרחבים עירוניים בתיאטרון ובקולנועד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרג10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
הקבצים רב תחומיים
הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
תלמיד בהקבץ תולדות האמנות לא יוכל ללמוד
הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר פניגר נטע
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621901הקולנוע של אורי זהרד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:00209מכסיקו2
א'0851668001פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי: מאקסלרוד ועד באשירד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
ב'0851673301בין אחווה לאיבה: יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבימר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00212מכסיקו2
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפהד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
סמינרים
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
א'0821396401על האסתטי והפוליטי באמנות הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרה14:0018:00213מכסיקו4
ב'0821378501איקונה באמנות ארץ הקודש - מעל ומעבר או כאן ועכשיו?ד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851509301קולנוע פלסטיניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851509601הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראליתד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00א206מכסיקו4
הקבץ נשים ומגדר באמנות
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן2
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00001רוזנברג0
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה14:0016:00001ווב0
ב'0608360701תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטיגב' אסתי רידר אינדורסקי
שיעורד10:0012:00002רוזנברג0
א'1071232801"ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדרפרופ' יואל דפנה
שיעורג14:0016:00101נפתלי0
ב'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00106רוזנברג0
א'0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתד"ר פדבה גלעד
שיעורג18:0020:00278גילמן0
א'0687242002נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיהד"ר סמדר וינטר
שיעורה14:0016:00279גילמן0
ב'0680213701סביבה עוינת - הדקונסטרוקציה של הבית בספרות וקולנוע של נשיםד"ר רוני הלפרן
שיעורד16:0018:00306גילמן0
ב'0851671701מלחמה וקולנועגב' גזית אירית
שיעורד14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851673101תיאוריות טלוויזיה פמיניסטיותד"ר לוי יעל
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורב14:0016:00211מכסיקו2
א'0821638701גברים וגבריות באמנות האסלאםד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00211מכסיקו2
ב'0821623401נשים באמנות ימי הביניים: פטרונות, צריכה ויצירהד"ר עינת קלפטר
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
א'1883060201גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווהד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00 0
•יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
סמינרים
א'0608410301'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכםד"ר רוני הלפרן
סמינרד12:0016:00105רוזנברג0
ב'0811109201מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
הקבץ אמנות גלובלית
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינד"ר אילת זהר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
א'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם במאותד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821689801אמנות אפריקאית מהי? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובליתד"ר סוניה נרונסקי לאדן
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
א'0821649501"כך הורדנוהו ממרומים": הכתב הערבי ותנועת האמנות הערבית המודדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821633301קוסמופוליטיות, מודרניות קולוניאלית והקריקטורה בעולם הערבידר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851622001דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20מר דבורה ארז
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
א'0671109101מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"סד"ר עדו קוך
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים וד"ר אמיר גילן
שיעורא14:0016:00220גילמן0
א'0687250601זהויות תרבויות, לאומיות ואתניות בסין ובטאיוואןד"ר עודד אבט
שיעורא16:0018:00281גילמן0
ב'0687241101מדיה ומסורת ביפן וקוריאהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורב12:0014:00281גילמן0
ב'0687251601חברה ותרבות ביפן המודרנית והעכשוויתפרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
שיעורב14:0016:00279גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00278גילמן0
ב'0687251801נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרניתד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג14:0016:00281גילמן0
א'0687252601אמנויות אסיה-סוגיותד"ר שלמית בג'רנו
שיעורד10:0012:00280גילמן0
א'0687251301הודו של האפוסים הגדולים:מסע מהטקסטים הקלאסיים לספרות וקולנועפרופ' דני רוה
שיעורד14:0016:00279גילמן0
סמינרים
א'0851511701לראות את האור: על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים בחליפין הטלווזיוניד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00213מכסיקו4
הקבץ תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי(new media)
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851672701הסטוריה בתלת מימדמר פדלון דור
שיעורה08:0012:00211מכסיקו2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן0
א'0662260701משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריהד"ר רנארד גלוזמן
שיעורה16:0018:00326גילמן0
ב'0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00326גילמן0
ב'0662196401ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיהד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן0
א'0662225401רטוריקה ויזואליתד''ר שרון אביטל
שיעורד10:0012:00281גילמן0
ב'0687241101מדיה ומסורת ביפן וקוריאהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורב12:0014:00281גילמן0
א'1843062101סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאיתד"ר אלחנתי משה
שיעורד10:0012:00 0
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
א'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהד"ר פוריאן רונית
שיעורא18:0020:00 0
•יש לשים לב כי הקורס בהיקף 4 ש"ס
סמינרים
א'0851512001מדע בדיוני ופנטזיה: בין קולנוע ופילוסופיהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851907201אסטרטגיות של תיעוד במאה ה-21ד"ר לנדסמן אוהד
סמינרג14:0018:00119מכסיקו4
ב'0851907301שחזור והעמדה מחדש בקולנועד"ר לנדסמן אוהד
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
הקבץ לימודי יזמות
•*יש לבחור קבוצה אחת מתוך הרשימה להלן:
א'1884010101יסודות היזמות והניהולד"ר עמיר ירון
שיעורא16:0019:00001דן-דוד0
א'1884010102יסודות היזמות והניהולד"ר ארבל איריס
שיעורג18:0021:00204נפתלי0
ב'1884010104יסודות היזמות והניהולד"ר ארבל איריס
שיעורג18:0021:00105שרמן0
•*יש לבחור קבוצה אחת מתוך הרשימה להלן:
א'1884020101מבוא ליזמות חברתיתד"ר אבו ענבל
שיעורב16:0018:00103נפתלי0
•*יש לבחור קבוצה אחת מתוך הרשימה להלן:
ב'1884010201כלים ושיטות ביזמותמר גל נחום
שיעורא15:0018:00110דן-דוד0
ב'1884010202כלים ושיטות ביזמותמר איתי תומר
שיעורא18:0021:00103נפתלי0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>