קורסים תואר ראשון - אמנות התיאטרון - תש"פ

תש"פ

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תש"פ
שנה א' 38 ש"ס
מסלול חד-חוגי עיוני
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול דו-חוגי עיוני- 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס עבודה מעשית
מסלול בימוי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול תיאטרון קהילתי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
=============================================
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאמר קריגר יאשה
תרגילא14:0016:0002קיקואין2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא***גב' דרור בן שושן ים
תרגילה12:0014:00201דן-דוד2
•*קבוצה 02 מיועדת לכתת המשחק
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורא16:0018:00201דן-דוד2
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפהד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה***גב' גליה יואלי
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה***גב' גליה יואלי
שיעור
א'0811100101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00120מכסיקו
ב'0811100101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגיל
•*השיבוץ להפקה יבוצע ע"י משרד הפקות
•*אחת לשבועיים
שיעורים מעשיים-מסגרת 107
ב'0811025401אובייקט בחללמר אמסולום מתן
עבודה מעשיתג15:0018:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתב14:0017:00א207מכסיקו3
א'0811136201שיעור משחק לבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתב12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811136201שיעור משחק לבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתג12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
אב0811402001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב16:0019:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
תכנית מצטיינים במשחק
20 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 32 ש"ס עבודה מעשית
(כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא14:0017:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב14:0017:00ב206מכסיקו3
א'0811021601תיאטרון פיזימר טיראן אלון
עבודה מעשיתב12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811081701יסודות התנועהגב' הלר רוני
עבודה מעשיתה14:0016:00א207מכסיקו2
ב'0811081701יסודות התנועהגב' הלר רוני
עבודה מעשיתג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022501גילוי הקולגב בוגטין ריקי
עבודה מעשיתד16:0018:00א207מכסיקו2
ב'0811022501פיתוח קולגב בוגטין ריקי
עבודה מעשיתב12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתב15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתה13:0016:00א207מכסיקו3
ב'0811108001משחק א'גב' טטיאנה קנלינס-אוליאר
עבודה מעשיתב09:0012:00121מכסיקו3
ב'0811020701תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתה16:0018:00א207מכסיקו2
א'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה***גב' גליה יואלי
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
א'0811100101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00120מכסיקו
שנה ב'
מסלול חד חוגי עיוני 44ש"ס
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 8 ש"ס רפרט+ סמינריון;
4ש"ס שעורי הפקה; 12ש"ס שיעורים מעשיים
שנה ב' מסלול דו חוגי עיוני סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי - 44 ש"ס
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811109701תכניה וקטלוג בעידן דיגיטליד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0811109701תכניה וקטלוג בעידן דיגיטליד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00ג206מכסיקו2
א'0811100201חלום ליל קיץ (מתחברים + )ד"ר להבי שרון
שיעורד08:0010:00212מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811109801הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במהד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0851620601עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעור 2
•*קורס מקוון של ביה"ס לקולנוע
ב'0811109901השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרניתד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
4 ש"ס שעורי הפקה שנה ב' -מסגרת 450
השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811103301ע. במאי, מפיק, ניהול הצגהמר ברעוז גד
תרגילה12:0014:00120מכסיקו2
א'0811100101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00120מכסיקו
השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811139801שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימויד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
•סמינר חובה לתלמידי משחק
•בשיתוף עם מדעי היהדות
ב'0811109201מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
•*אינו מיועד למי שלמד את הקורס בשנת תשע"ח
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרג10:0014:00005הגלריה4
ב'0811024701קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות***ד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
•* חובה לכיתת למצטיינים במשחק
ב'0811328601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0811146801ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
•חובה למסלול קהילתי
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
א'0811147101מחזות ישראליים מקומייםגב' ברון דדי
עבודה מעשיתד10:0013:00ב206מכסיקו3
ב'0811026101עיצוב תנועה במרחב בימתיגב' מור לידור
עבודה מעשיתב14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811399501-בימוי - כפיר אזולאימר אזולאי כפיר
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811103401מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
ב'0811103401מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00ב206מכסיקו3
•חובה למסלול קהילתי
אב0811402001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב16:0019:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
א'0811101801חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתא14:0017:00121מכסיקו3
א'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתד10:0013:00121מכסיקו3
ב'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתג09:0012:00ב206מכסיקו3
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתג14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה12:0015:00ב206מכסיקו3
שנה ב' תכנית מצטיינים במשחק
14 ש"ס חובה עיוני; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמינ
ב'0811024701קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות***ד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
•סמינר חובה לתלמידי משחק
•בשיתוף עם מדעי היהדות
שיעורים מעשיים למסלול מצטיינים (מסגרת 107)
30 ש"ס שיעורים מעשיים.
ב'0811156101סצינות איבסןגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתג15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811178401סצינות ממחזות קאנוניםגב' טטיאנה קנלינס-אוליאר
עבודה מעשיתב12:0015:00121מכסיקו3
א'0811156001משחק ב' - פעולותמר טיראן אלון
עבודה מעשיתב09:0012:00ב206מכסיקו3
א'0811155901פלדנקרייזמר הולנדר נועם
עבודה מעשיתג10:0013:00א207מכסיקו3
א'0811023301פיתוח קול וביצועגב בוגטין ריקי
עבודה מעשיתא14:0016:00א207מכסיקו2
א'0811152301משחק ב'מר ברזין איגור
שיעורג16:0018:00121מכסיקו2
ב'0811171201תרגיל משחקגב' פינשטיין נתלי
עבודה מעשיתב15:0018:00121מכסיקו3
ב'0811226701תנועה וריקוד לשחקנים-ב'גב' הלר רוני
עבודה מעשיתג10:0012:00א207מכסיקו2
א'0811022901הבעה קולית בדיבור ובשירה א'גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811025901הפקה מוסיקאליתגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811023401אמנות הסיפורמר ענבר דן
עבודה מעשיתא10:0013:00א207מכסיקו3
שנה ג'
מסלול חד חוגי עיוני- סה"כ 40 ש"ס
16ש"ס עיוני ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
12ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורי חובה עיוני;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי 40 ש"ס
10ש"ס חובה עיוני ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
10ש"ס חובה עיוני ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שיעורים עיוניים מסגרת 106***
•*ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
א'0811109801הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במהד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811122101הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמיד"ר בלהה בלום
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0811123501מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד14:0016:00121מכסיקו2
ב'0811123501מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורג12:0014:00121מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811109901השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרניתד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0861600501יזמות תרבותית אלטרנטיביתד"ר רועי ברנד
שיעורג14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0861600401אספנות וכוחות השוק: אמנות יפה בישראלד"ר פרי מילי
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
ב'0769209401אילתור ויצירתיות בהוראהד"ר שם-טוב נפתלי
שיעורג16:0018:00308שרת
ב'0769100203מערכת החינוך בישראלד"ר הופמן תמי
שיעורג08:3010:00411שרת
ב'0769709301נוער בסיכון ובהדרהגב' לרר-כנפו אורית
שיעורג18:0020:00004שרת
•0769: שיעורים מהיחידה להכשרה להוראה, בית הספר לחינוך
שעורי הפקה שנה ג'- מסגרת 450
השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
שיעור הפקה חובה לשנה ג' סאונד ותאורה
א'0811100101שיבוץ בהפקות***גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00120מכסיקו
השיבוץ יעשה ע"י משרד הפקות
ב'0811156301הפקה בתיאטרון עצמאיגב' גליה יואלי
שיעורב14:0016:00212מכסיקו2
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א'0811081401הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכטמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811081401הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכטמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתד14:0017:00ב206מכסיקו3
א'0811152601בימוי סצינותפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתא15:0018:00209מכסיקו3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג14:0017:00212מכסיקו3
•*חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
אב0811402001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב16:0019:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
•חובה למסלול קהלתי
•יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
א'0811146901טקסט, שפה, משחקמר עאמר חלייחל
עבודה מעשיתא16:0019:00א207מכסיקו3
ב'0811156201כתיבה ודרמטורגיהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתד16:0019:00212מכסיקו3
ב'0811399501-בימוי - כפיר אזולאימר אזולאי כפיר
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811103401מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
ב'0811103401מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00ב206מכסיקו3
סמינרים - מסגרת 303
א'0811139801שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימויד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0811146801ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
ב'0811109201מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני***ד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
•*אינו מיועד למי שלמד את הקורס בשנת תשע"ח
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרג10:0014:00005הגלריה4
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
•*בשיתוף מדעי היהדות
א'0811124301תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפותד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811024701קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות***ד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
=============================
תכנית מצטיינים במשחק ,שנה ג'
סמסטר א'
4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
שיעורים מעשיים 14ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א'0811139801שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימויד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0811103501ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיביד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב14:0018:00212מכסיקו4
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרג10:0014:00005הגלריה4
א'0811146801ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א'0811102001חקר התנועה-לשחקנים ג'גב' קופרברג אודליה
עבודה מעשיתד09:0011:00א207מכסיקו2
א'0811102101לדבר את הטקסטמר ענבר דן
עבודה מעשיתד11:0013:00א207מכסיקו2
א'0811152601בימוי סצינותפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811156601משחק ג'מר רול גדי
עבודה מעשיתד14:0018:00ב206מכסיקו4
א'0811156501משחק סצינותמר תבורי דורון
עבודה מעשיתא09:0012:00ב206מכסיקו3
מצטיינים במשחק שנה ג'
סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
שיעורים מעשיים 20 ש"ס(מסגרת 617)
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
ב'0811173401מונולוגיםגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811156701פרשנות תנועתית לחומרים דרמטייםגב' קופרברג אודליה
עבודה מעשיתד09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811024201דיבור אמנותי לשחקניםגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתה13:0016:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811021701תהליכי עבודה ויצירה בבימוי-סמסטר ב'מר רול גדי
עבודה מעשיתה16:0018:00 2
ב'0811615401חזרותעבודה מעשיתה18:0020:00 0
•*התלמידים מחוייבים בשעתיים חזרות
ב'0811177301מטקסט לפעולה- פרשנות מוסיקלית לטקסט דרמטימר קפטן משה
עבודה מעשיתג14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811102301משחק בקולנועגב' אזולאי אורית
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0851256401משחק 2גב' שלום עזר טלי
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0811026001פעולה בימתיתמר אמסולום מתן
גב' אילאיל סמל
עבודה מעשית
סמינרים מתואר שני מסגרת 601
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
תכנית מצטיינים במשחק
שנה ד'
סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 14 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
א'0811229301מדע בקדמת הבמהד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811328601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0811229701מוליירפרופ' יערי נורית
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>