קורסי בחירה בפקולטה לאמנויות - תש"פ

תש"פ

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפהד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורא16:0018:00201דן-דוד2
א'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
ב'0811109901השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרניתד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
א'0811122101הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמיד"ר בלהה בלום
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0811109801הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במהד"ר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811100201חלום ליל קיץ (מתחברים + )ד"ר להבי שרון
שיעורד08:0010:00212מכסיקו2
א'0811109701תכניה וקטלוג בעידן דיגיטליד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0811109701תכניה וקטלוג בעידן דיגיטליד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00ג206מכסיקו2
א'0809156901מבוא לאמנות המאה ה- 19 והולדת המוזיאון המודרניד"ר מאיר תמר
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
ב'0809300001גישות באוצרותד"ר מאיר תמר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר שדה נאוה
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
דר' קרן צדפי
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומאד"ר פישר מתי
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
א'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתךד"ר יעל יונג
שיעורה10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העתד"ר שלום גילי
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
א'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינד"ר אילת זהר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם במאותד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורב14:0016:00211מכסיקו2
א'0821675401'שלום לך מרים'-כנסיית הבשורה הקתולית בנצרת: אדריכלות, ארכיד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821649501"כך הורדנוהו ממרומים": הכתב הערבי ותנועת האמנות הערבית המודדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
א'0821638701גברים וגבריות באמנות האסלאםד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00211מכסיקו2
א'082160310120th century realismsד"ר רייצ'ל פרי
שיעורב12:0014:00211מכסיקו2
א'0821697401התנועה לזכויות האזרח בתמונותד"ר איילת כרמי
שיעורג14:0016:0002קיקואין2
ב'0821633301קוסמופוליטיות, מודרניות קולוניאלית והקריקטורה בעולם הערבידר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821615601עידנו של ורמיר: הציור ההולנדי במאה ה17ד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
ב'0821623401נשים באמנות ימי הביניים: פטרונות, צריכה ויצירהד"ר עינת קלפטר
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
ב'0821687901"Chroma" האסתטיקה של הצבע ומשמעותו באמנות יוון ורומאד"ר יעל יונג
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821689801אמנות אפריקאית מהי? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובליתד"ר סוניה נרונסקי לאדן
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00211מכסיקו4
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורא16:0018:00201דן-דוד2
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורא16:0018:00209מכסיקו2
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17ד"ר שוקד נועם
שיעורג12:0015:00א206מכסיקו4
א'0881121101מבוא לתרבות חזותיתד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
--------עד כאן תצוגה באינטרנט -------
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>