תואר ראשון - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תש"פ

תש"פסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשפ
שנה א'
מבואות - שנה א'
א'0851623401תולדות הקולנוע א'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851623401תולדות הקולנוע א' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט אלון יודקובסקי
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621701יסודות בצילום ועריכהמר לרנר דן
שיעורה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
אב0851000501בקיאות בסרטים א'ד"ר אוטין פבלו
קולוק'ה18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•ניתן ללמוד במהלך שנה א' את הקורס "מבוא לתסריטאות"
•בחירה עיוני שנים ב'+ג' (מסגרת 600)
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
6.10.19
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
•12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00- הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
7.10.19
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית, בטיחות אש,עבודה בצבע
•10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:100-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 מבחן
א'0851151801סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהא16:0018:00213מכסיקו0
א'0851151802סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהא16:0018:00213מכסיקו0
א'0851151803סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00א122מכסיקו0
א'0851151804סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00א122מכסיקו0
א'0851151805סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג18:0020:00ב122מכסיקו0
א'0851151806סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג18:0020:00ב122מכסיקו0
א'0851151807סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהא18:0020:00213מכסיקו0
•אחת לשבועיים
א'0851151901סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהא16:0018:00117מכסיקו0
א'0851151902סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהא16:0018:00117מכסיקו0
א'0851151903סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151904סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151905סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהג18:0020:00213מכסיקו0
א'0851151906סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהג18:0020:00213מכסיקו0
א'0851151907סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהא18:0020:00117מכסיקו0
•אחת לשבועיים
סדנאות ייחודיות למסלול מדיה דיגיטלית
א'0851810001דו מימדמר שפירא איל
סדנהד12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו0
• אסיסטנטית נועה דולברג
א'0851810201יסודות ביצירה דיגיטלית א'מר בן אריה אהוד
סדנהא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851810301יסודות ביצירה דיגיטלית ב'מר בן אריה אהוד
סדנהא10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילא16:0018:00120מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גרין דנה
תרגילא16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רז אלעד
תרגילה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילא14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבידן טל
תרגילא18:0020:00א117מכסיקו2
א'0851652710תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילה10:0012:00213מכסיקו2
תרגיל במבע קולנועי
א'0851655101תרגיל במבע קולנועיגב' שוורץ אושרה
תרגילא10:0012:0002קיקואין2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועימר אלחליבי עובד
תרגילא16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועימר איתן עידו
תרגילד18:0020:0002קיקואין2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילג18:0020:00211מכסיקו2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילב14:0016:00120מכסיקו2
א'0851655106תרגיל במבע קולנועימר אבידן טל
תרגילא14:0016:00005הגלריה2
א'0851655107תרגיל במבע קולנועימר אלחליבי עובד
תרגילא10:0012:00212מכסיקו2
א'0851655108תרגיל במבע קולנועיגב' שוורץ אושרה
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
א'0851655109תרגיל במבע קולנועימר יודקובסקי אלון
תרגילד18:0020:00203דן-דוד2
קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
ב'0851654601קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654602קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851654603קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר אלחליבי עובד
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654604קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר רז אלעד
תרגילג16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851654605קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר ארבל יואב
תרגילה10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851654606קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר ארבל יואב
תרגילה14:0016:00120מכסיקו2
ב'0851654607קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילה14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851654608קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר רז אלעד
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654609קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר יודקובסקי אלון
תרגילג16:0018:00ב122מכסיקו2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבידן טל
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבידן טל
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' גרין דנה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' גרין דנה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655407תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילה14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655408תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילה14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655409תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילד14:0016:0002קיקואין1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטגב' טל מעיין
תרגילא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטגב' טל מעיין
תרגילא16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851151605כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851151603כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילא14:0016:0002קיקואין2
ב'0851151604כתיבת תסריטגב' בן משה נעמה
תרגילא10:0012:0002קיקואין2
ב'0851151607כתיבת תסריטגב' פרי רומי
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851151606כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילה12:0014:00212מכסיקו2
ב'0851151608כתיבת תסריטגב' שמעון נעם סיוןן
תרגילה16:0018:00117מכסיקו2
סדנאות - שנה א'
יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
א'0851659103יסודות בבימוי קולנועי א'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851658803יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' זקצר עילית
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:0001קיקואין2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'מר הלר גור
סדנהה12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'מר הלר גור
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'גב' דרייפוס מיה
סדנהד16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' ויניק מיכל
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
א'0851659108יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851658808יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו2
•יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
אב0851151101יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151102יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151103יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151104יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151105יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151106יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151107יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהב14:0020:00א122מכסיקו4
•הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
מבואות חובה שנה ב'
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
אב0851000601בקיאות בסרטים ב'ד"ר אוטין פבלו
קולוק'ה18:0021:00א206מכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחליבי עובד
תרגילב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילב08:0010:00209מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראליגב' שוורץ אושרה
תרגילה08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחליבי עובד
תרגילב16:0018:00200מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראלימר ארבל יואב
תרגילד14:0016:00120מכסיקו2
ב'0851655306תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחליבי עובד
תרגילג18:0020:00120מכסיקו2
ב'0851655307תרגיל בקולנוע ישראלימר ארבל יואב
תרגילג10:0012:00119מכסיקו2
תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
•ריכוז: יעל לוי
א'0851400001תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר גרינברג סלבה
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' מזור יעל
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' פישר תומר
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר לוי יעל
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סב16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' עובדיה מורן
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סא10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה08:0012:00200מכסיקו4
•דרישות קדם: מבוא לתיאוריות קולנועיות וקריאה
• וכתיבה מודרכת
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
קורסי מסלול המצטיינים
שנה ב'
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא10:0012:00ד014מכסיקו2
א'0851672201המחקר והביקורת הוידאוגרפייםמר אבישר אריאל
שיעורב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851615201לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטריד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
אב0851906801הזמן והמרחב הטלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרה18:0020:00209מכסיקו4
שיעורים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א'0851669801קולנוע לטינו אמריקאי: היסטוריה ואידיאולוגיהד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851671101הקולנוע הגרמני החדש בשנות ה - 60-80גב' מזור יעל
שיעורב16:0020:00א206מכסיקו2
ב'0851672301המרוץ לצמרת של וס אנדרסוןמר ברוך ירון
שיעורב16:0020:00א206מכסיקו2
א'0851672401מודרניזם בקולנוע האיטלקימר דבורה ארז
שיעורב18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00211מכסיקו2
ב'0851964401טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851729001צ'רלי צ'פליןד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:00212מכסיקו2
א'0851615001קולנוע ופילוסופיה - כל ההקשריםד"ר בידרמן שי
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851669901בקצה אירופה: קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה-60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851622001דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20מר דבורה ארז
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851671301הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים "על אמת"גב' עובדיה מורן
שיעורא16:0020:00120מכסיקו2
ב'0851671401הסרט המוזיקליגב' פישר תומר
שיעורד10:0014:00213מכסיקו2
ב'0851673001המאסטר: יצירתו הקולנועית של פול תומאס אנדרסוןמר ברוך ירון
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
א'0851672501מאסטריות: ורדה,אקרמן, וקמפיוןגב' עוזרי יערה
שיעורא16:0020:0002קיקואין2
ב'0851673401טלוויזיה שחור לבן : טלוויזיה אמריקאית וגזעד"ר לוי יעל
שיעורג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851671701מלחמה וקולנועגב' גזית אירית
שיעורד14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851672601מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידיד"ר זהבית שטרן
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0851614801קולנוע אמריקאי בשנות ה-70מר דבורה ארז
שיעורב16:0018:00209מכסיקו2
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורב14:0016:0001קיקואין2
ב'0851673101תיאוריות טלוויזיה פמיניסטיותד"ר לוי יעל
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0851672001תכנים קומיים בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורג12:0014:00120מכסיקו2
א'0851672701הסטוריה בתלת מימדמר פדלון דור
שיעורה08:0012:00211מכסיקו2
ב'0851672801שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשהד"ר חיוטין דן
שיעורד16:0018:0002קיקואין2
•מומלץ לתלמידי עיוני חד-חוגי ודו-חוגי
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א'0851621901הקולנוע של אורי זהרד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:00209מכסיקו2
א'0851668001פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי: מאקסלרוד ועד באשירד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
ב'0851673301בין אחווה לאיבה: יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבימר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00212מכסיקו2
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
קורס מקוון באנגלית
ב'0851620601עולמות מונפשים: להבין אנימציה בלימודי הקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעור 2
סמינריונים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א'0851507201הניאוריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00212מכסיקו4
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851512201האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקניתד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0851903301קולנוע ומלחמהפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
א'0851512001מדע בדיוני ופנטזיה: בין קולנוע ופילוסופיהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
א'0851907201אסטרטגיות של תיעוד במאה ה-21ד"ר לנדסמן אוהד
סמינרג14:0018:00119מכסיקו4
ב'0851907301שחזור והעמדה מחדש בקולנועד"ר לנדסמן אוהד
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851511501קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00213מכסיקו4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור: על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים בחליפין הטלווזיוניד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00213מכסיקו4
א'0851512301יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניתד"ר חרל"פ איתי
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו, זיכרון: ייצוגי עבר והסטוריה תרבותית בקולנועד"ר טלמון מירי
סמינרג14:0018:00209מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851509301קולנוע פלסטיניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851509601הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראליתד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00א206מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א'0851212201מספור לסרט - פרוזה מול דרמהמר יואב כץ
שו"תא18:0020:00120מכסיקו2
א'0851200501הרגע הדרמטי 1מר צפור אסף
שו"תג08:0010:00117מכסיקו2
א'0851210401תיאוריות בתסריטאותגב' נמדר אסתר
שו"תג10:0012:00119מכסיקו2
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
שיעורי חובה
ב'0851206001מרעיון לתקציר בסרט קולנועגב' נמדר אסתר
שו"תג10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851212301מרעיון להצעה בסדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851212101הרגע הדרמטי 2מר צפור אסף
שיעורה08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851212501קונפליקט בדרמהמר יואב כץ
שיעורג16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851209501משחק לתסריטאיםגב' שרון טלי
שו"תד10:0012:00121מכסיקו2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א'0851300101מתקציר לטריטמנט בסרט קולנועגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851300501מהצעה לטריטמנט בסדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב08:0010:00א117מכסיקו2
א'0851301101פורמטים אלטרנטיביים לסדרת טלוויזיה ואינטרנטמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00117מכסיקו2
א'0851303001בין תסריט לבימויגב' ויניק מיכל
שו"תד14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851303301דרמה מרובת פרקיםגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:0002קיקואין2
שיעורי חובה
ב'0851300601מטריטמנט לתסריט באורך מלאגב' מרום תמר
שו"תב14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851300301מטריטמנט לפרק בסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851302801כתיבה בז'אנריםמר צפור אסף
שו"תג10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851302901התסריטאי היוצר- כיתת אמןגב' מלמד ניצן שני
שו"תד10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851303201פיצ'ינגמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00א117מכסיקו2
• חונכות אישית לשנה ג' בלבד
• יש לבחור אחת מהחונכויות
א'0851302201חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנועמר יואב כץ
שו"תא16:0018:00ג122מכסיקו2
• או
ב'0851302401חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיהמר צפור אסף
שו"תד12:0014:00ג122מכסיקו2
• או
ב'0851303101חונכות אישית לפרוייקט גמרגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00ג122מכסיקו2
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב 24 ש"ס
סמסטר א'
סדנאות מקצועיות מרוכזות
• הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה 0
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה 0
• הסדנה תתקיים בחלוקה לשתי קבוצות לפי הפירוט הבא:
• 23.1.19 בשעות 15:30-17:30 (שמות משפחה א-כ)
• 24.10.19 בשעות 9:00-11:00 (שמות משפחה י-ת)
ב'0851001101סדנה למקצועות הסטגב' שושני שירי
סדנה 0
•סדנה מרוכזת בתאריך 3.2.20 בשעות 09:30-14:30
הקבץ הפקה 1
סדנאות ושיעורים
שיעורים שנתיים
אב0851253401סדנת בימוי לסרט קיץמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00ב122מכסיקו4
א'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר שני ירון
סדנהה12:0014:00117מכסיקו4
ב'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר שני ירון
סדנהה12:0014:00211מכסיקו4
אב0851253403סדנת בימוי לסרט קיץמר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00117מכסיקו4
אב0851253404סדנת בימוי לסרט קיץגב' דרייפוס מיה
סדנהד14:0016:00ב122מכסיקו4
אב0851252901סדנת תסריט לסרט קיץמר בלוך ירון
סדנהד14:0016:00א117מכסיקו4
אב0851252902סדנת תסריט לסרט קיץגב' ויניק מיכל
סדנהד12:0014:00211מכסיקו4
אב0851252904סדנת תסריט לסרט קיץמר בלוך ירון
סדנהד10:0012:00212מכסיקו4
א'0851256201משחק 1מר קוסושווילי דובר
סדנהא14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851256202משחק 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851256203משחק 1מר שני ירון
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו2
א'0851256204משחק 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00ד014מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ד014מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהג12:0014:00117מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריגב' בראון נטע לי
שיעורה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
• הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א'0851269801בימוי על נייר - סטורי בורדפרופ' קמינסקי חנן
סדנהא16:0018:00א117מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1מר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתא09:0012:00ב122מכסיקו0
הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהג13:0016:00א119מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה16:0018:00ד014מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ד014מכסיקו2
ב'0851256401משחק 2גב' שלום עזר טלי
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0015:00 3
• קבוצה 02 לא תפתח בסמסטר ב'
ב'0851256403משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851262701כתיבה לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרימר טל רן
סדנהא10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851269101ליהוק שחקניםגב' אזולאי אורית
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
חונכויות אישיות
ב'0851252401חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתה16:0018:00116מכסיקו0
ב'0851252402חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג18:0020:00116מכסיקו0
ב'0851252801חונכות לסרטי קיץמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתא14:0016:00ב020מכסיקו0
ב'0851252802חונכות לסרטי קיץגב' ציקו אתי
הדרכה אישיתד12:0014:00117מכסיקו0
ב'0851252803חונכות לסרטי קיץמר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
הקבץ הפקה 3
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3גב' גלאון טליה
סדנה 2
• אסיסטנט -נועה חייט
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
•שבועיים מרוכזים בחודש פברואר
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 2
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר ב'
• אסיסטנטית נועה חייט
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםיפורסם
סדנה 2
• אסיסטנטית נועה חייט
• סדנה מרוכזת בחופשת סמ' ב'
• תאריכים סופיים יפורסמו
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל
א'0851258601פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00120מכסיקו2
ב'0851258701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
סמסטר א'
סדנאות ושיעורים
אב0851366201סדנת בימוי - דוקומנטרימר גולדפינגר ארנון
סדנהד14:0016:00117מכסיקו4
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
אב0851359801בימוי דרמה לטלוויזיהמר סער רן
סדנהא10:0014:00א122מכסיקו4
•הסדנאות שנתיות
א'0851354601סדנת רעיון לסרט גמרמר בלוך ירון
סדנהב10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851352601עריכה 3גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ד014מכסיקו2
א'0851352602עריכה 3מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00ד014מכסיקו2
א'0851115301הפקת ארועי קולנועד"ר רגב נועה
סדנהג12:0014:00120מכסיקו2
א'0851352201ניתוח סרטי קיץפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851367101סדנת בימוי - אדפטציהמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה10:0012:00117מכסיקו2
א'0851369701סדנת בימוי - ז'אנריםמר לרנר דן
סדנהג14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851358701בימוי - "שחקנים לא מקצועיים"מר שני ירון
סדנהג10:0014:00א122מכסיקו4
א'0851371201סאונד- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה16:0018:00ד014מכסיקו2
א'0851371501תמונה - פוסט פרודקשןמר לרנר דן
סדנהה18:0020:00א119מכסיקו2
א'0851371301קולנוע אחר 1פרופ' בורשטיין יגאל
סדנהא12:0014:00212מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
חונכויות
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
א'0851362802חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
א'0851380101חונכות פוסט פרודקשן א'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה12:0014:00ב020מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
א'0851380601חונכות אישית פרוייקט אוריאנטל אקספרסמר. דרור דוקי
סדנהג09:0012:00ג122מכסיקו0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
סמסטר ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851354801סדנת במאי דמות שחקןפרופ' לוי רם
סדנהד14:0020:00 4
ב'0851369801סדנת בימוי - דיוקןמר בלוך ירון
סדנהה12:0014:00ג122מכסיקו2
ב'0851369901סדנת בימוי - ריאליזםגב' ויניק מיכל
סדנהד14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851380801פיתוח תוכן 2גב' להט קרמן מאיה
סדנהד18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851352301יצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ד014מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00ד014מכסיקו2
ב'0851371401קולנוע אחר 2פרופ' בורשטיין יגאל
סדנהה10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851352801תסריט לסרט גמר 1גב' ויניק מיכל
שו"תד10:0012:00א122מכסיקו2
ב'0851352802תסריט לסרט גמר 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר שחורי כתריאל
סדנהב12:0016:00ב122מכסיקו2
• הקורס מתקיים בתאריכים הבאים:
• 9.3.20, 16.3.20, 27.4.20,
• 11.5.20, 25.5.20, 1.6.20
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
חונכויות
ב'0851371101חונכות פוסט פרודקשן ב'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתב12:0014:00ב020מכסיקו0
ב'0851362803חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00 0
ב'0851382011חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
• פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
לימודי הפקה שנה ד' - 16 ש"ס
א'0851380901סמינר בימוי למתקדמיםגב' זקצר עילית
סדנהב14:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851380902סמינר בימוי למתקדמיםמר אלקבץ שלומי
סדנהה08:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851381101עיצוב סאונד למתקדמיםמר תורן גיל
סדנהב14:0018:00ד014מכסיקו2
• השיעורים מתקיימים אחת לשבועיים
א'0851381001סינמטוגרפיה 5גב' גלאון טליה
סדנה 2
• יינתן כסדנא מרוכזת בחופשת סמסטר א' תאריכים יפורסמו
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל לסרטי סטודנטים
סדנאות ושיעורים
א'0851353801סדנת בימוי לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00117מכסיקו2
א'0851381201עריכת תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
סדנהב14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851381301מתסריט הצילומים אל העותק הסופימר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00120מכסיקו2
א'0851381401בימוי על נייר 2פרופ' קמינסקי חנן
סדנהא14:0016:00120מכסיקו2
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהה18:0020:00ב122מכסיקו2
א'0851381501הפקה 3מר מוזר יריב
סדנהא16:0019:00212מכסיקו3
א'0851381601מוסיקה בסרטיםמר בנימין אבי
סדנהג10:0012:00א117מכסיקו2
א'0851381701עיצוב תפאורהמר דולב עידו
סדנהה14:0016:00212מכסיקו2
א'0851381801מקצועות הסט למתקדמיםגב' שושני שירי
סדנהג12:0014:00119מכסיקו2
סרטי גמר חונכויות
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
א'0851362802חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
הדרכה אישיתה12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד12:0014:00ג122מכסיקו0
א'0851355003חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג14:0016:00 0
ב'0851355004חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
הדרכה אישיתד12:0014:00 0
א'0851370301חונכות ליהוק לסרט גמרגב' אזולאי אורית
הדרכה אישיתד14:0016:00א122מכסיקו0
א'0851367001חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה14:0016:00ב020מכסיקו0
א'0851380101חונכות פוסט פרודקשן א'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה12:0014:00ב020מכסיקו0
א'0851381901חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
ב'0851366901חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה10:0012:00ב020מכסיקו0
ב'0851367201חונכות תסריט ובימוי לסרט גמרפרופ' גביזון שבתאי
הדרכה אישיתה10:0012:00ג122מכסיקו0
ב'0851371101חונכות פוסט פרודקשן ב'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתב12:0014:00ב020מכסיקו0
ב'0851363001חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתד18:0020:00117מכסיקו0
א'0851370901חונכות לסרט דוקומנטרימר טאוזינגר אמיר
הדרכה אישיתה18:0020:00 0
ב'0851362803חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00 0
ב'0851382011חונכות אוויד ואפטר אפקטסמר רפאלי רפאל
הדרכה אישית 0
מדיה דיגיטלית שנה ב'
מדיה דיגיטלית סדנאות הפקה
סדנאות מרוכזות לפני סמ' א'
א'0851001003סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה
• 23.1.19 בשעות 13:00-15:00
• סדנת בחירה
ב'0851831701עריכה ממוחשבתמר שפירא איל
סדנהד08:0010:00208 מולטימדיהמכסיקו2
סדנאות הפקה משותפות לשתי ההתמחויות
א'0851830101סדנה לטכנולוגיות אינטראקטיביותמר שוורצנברג עמית
סדנהא16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו0
• אסיסטנט ניסים גיל
ב'0851830001הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא12:0015:00208 מולטימדיהמכסיקו3
התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטביות 1
ריכוז : אודי בן אריה
א'0851830201מבוא ליצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביותמר בן אריה אהוד
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851830301יסודות בעיצוב אינטראקטיביגב' שפר קטי
סדנהג14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830601TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת אמר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851831401תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית רשת אמר חיות אמיר
תרגילה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830701TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת במר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831601תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית רשת במר חיות אמיר
תרגילה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830401פיתוח רעיון לסדרת רשת/טרנסמדיהמר צפור אסף
סדנהג08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851830501מציאות מדומהמר בהט יותם
סדנהה16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו2
התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים-VFX 1
ב'0851830801אפקטים דיגיטליים לקולנוע וטלוויזיהמר שיף איתי
סדנהא18:0020:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830901אנימציה תלת מימד א'מר כצמן יונתן
סדנהא09:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו3
ב'0851831001אנימציה תלת מימד ב'מר כצמן יונתן
סדנהב09:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו3
א'0851831101אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג א'מר וואדניצקי עומר
סדנהג10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831201אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג ב'מר גבע יהונתן
סדנהג10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
מעבדת קיץ - חובה שנה ב'
ב'0851831301מעבדת מאיץ פרוייקט גמרמר בן אריה אהוד
מר שפירא ערן
הדרכה אישית 2
• 4 ימים מרוכזים בחופשת סמסטר ב' - יפורסם
קורסי בחירה מתוך הקבץ הפקה (בהיקף 6 ש"ס)
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00ד014מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ד014מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריגב' בראון נטע לי
שיעורה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1מר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתא09:0012:00ב122מכסיקו0
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851269901הבמאי כמנצח מתסריט לסרטמר קוסושווילי דובר
סדנהג18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהג13:0016:00א119מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה16:0018:00ד014מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ד014מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרימר טל רן
סדנהא10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
שנה ג' להשלמת BA חד חוגי
מעבדה לפרויקט גמר - שנה ג'
א'0851850001פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות א'מר שפירא ערן
מעבדהג12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851851801פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות ב'מר שפירא ערן
מעבדהד12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>