רשימת קורסים - התכנית הבינתחומית באמנויות - תש"פ

תש"פ

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת השיעורים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
•קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
א'0810600601תרבות פופולרית: אמנות, פוליטיקה וההמוניםד"ר איתי שניר
שיעורב14:0016:0002קיקואין
סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
א'0810509901אמנות האובססיהד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00א119מכסיקו2
א'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810507501גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00211מכסיקו4
א'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:00105דן-דוד4
ב'0810503601הסובייקט, קווים לדמותוד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג בפוסמודרניזם באמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810510201משחק הזהויות: תרבות חזותית במרחב העירוני והפרטיד"ר מיכל קרייסברג
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0810509101"לנוע בלי לזוז" מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזד"ר אופנהיים רועי
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0810509801הנראה והבלתי נראה באמנויותדר' אלפנדרי עידית
סמינרא16:0018:00211מכסיקו2
א'0810510001היסטוריה של תערוכותד"ר רועי ברנד
סמינרד10:0014:00201דן-דוד4
סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
ב'0810510101אמנות מתבוננת באמנותד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0016:0001קיקואין2
סמינריונים של החוגים
סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
א'0821502101אמנות וסקפטיציזם IIד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
א'0821594801הערות שוליים חזותיות: בין טקסט ותמונה באמנות הרנסנס והבארוקד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
א'0821502301אמנויות הנסתר באסלאם :מאגיה, אסטרולוגיה ושדיםד"ר אריה קפיטיקין
סמינרד12:0014:00117מכסיקו4
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר מיימון ורד
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
א'0821592401חלל / זמן: צילום, אמנות ואדריכלות ביפן, אחרי 1945ד"ר אילת זהר
סמינרג12:0016:00213מכסיקו4
ב'0821500901הגירה ואמנות בישראל: סוגיות של זהות בעידן של גלובליזציהד"ר דקל טל
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821557901סוגיות ותיאוריות באמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821523401הדימוי המדיטטיבי בתרבות ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
סמינרב12:0016:00200מכסיקו4
שעורים מביה"ס למוזיקה
•נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
אב0851988401קולוקוויום מחלקתיד"ר חגין בועז
סמינרג18:0020:00א119מכסיקו1
א'0851982201קולנוע טראומהפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851989501קולנוע, פילוסופיה ופסיכואנליזה של האוטוביוגרפיה: משובו של מרדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851989701Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugeesprof Von Moltke Johannes
סמינרג12:0016:00א117מכסיקו4
ב'0851989701Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugeesprof Von Moltke Johannes
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו0
ב'0851983901קולנוע ופנומנולוגיהד"ר חגין בועז
סמינרג16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851988601פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851989601דלז וקולנועד"ר ניר קדם
סמינרה10:0014:00ג206מכסיקו4
א'0851988501כתב עת: גחליליות - העבר שעוד לא היה -היסטוריוגרפיה ומדע בדיופרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851512201האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקניתד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00212מכסיקו4
א'0851907201אסטרטגיות של תיעוד במאה ה-21ד"ר לנדסמן אוהד
סמינרג14:0018:00119מכסיקו4
ב'0851907301שחזור והעמדה מחדש בקולנועד"ר לנדסמן אוהד
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851511501קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00213מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור: על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851509301קולנוע פלסטיניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
א'0811229301מדע בקדמת הבמהד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811328601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0811229701מוליירפרופ' יערי נורית
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
א'0607542901גברים וגבריות בתרבות הפופולריתד"ר פדבה גלעד
שיעורג18:0020:00278גילמן
ב'0607542801כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראלד"ר משעלי יעל
שיעורה18:0020:00106רוזנברג
א'0607543201מטרום-חובה ועד י"ב: תהליכי מגדור במערכת החינוךפרופ' ארהרד רחל לאה
סמינרג10:0012:00212רוזנברג
א'0607531801תנועות נשים ופמיניזמים במזה"תד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינרה08:0012:00319א ע"ש אלקובגילמן
א'0607540501תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חייםד"ר להד כנרת
סמינרה16:0020:00211רוזנברג
א'0607531301משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחהד"ר להד כנרת
סמינרד16:0020:00212רוזנברג
ב'0607532101מגדר ורגשותד"ר להד כנרת
סמינרב14:0018:00212רוזנברג
ב'0607530401מגדר וטראומהד"ר אפי זיו
סמינרג12:0014:00212רוזנברג
ב'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחיד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00106רוזנברג
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורג16:0018:00277גילמן
שיעורים מביה"ס לאדריכלות
ב'0881603701סוגיות בהסטוריה של האדריכלותד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרא16:0020:0002קיקואין4
א'0881604101ערים חכמות - עבר הווה ועתידד"ר אפרת ליברטל
סמינרג08:0012:00200מכסיקו4
ב'0881604301אדריכלות, ארכיון, אוצרות: המקרה של רם כרמיפרופ' נוימן ערן
סמינרב09:0013:00 4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>