החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ תואר II - כלל התכניות

תש"פ

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
שיעורים מעשיים 14 ש"ס מסגרת 617
א'0811454801כתת אמןמר פיטר אנדר
עבודה מעשיתב11:0013:00 2
א'0811454301פרוייקט גמרמר משה פרלשטיין
עבודה מעשיתג18:0022:00 4
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00ב206מכסיקו4
ב'0811454901הפקה כתתיתמר טיראן אלון
עבודה מעשית 4
•להשלמת הלימודים חובה להשתתף ב-5 הפקות.
•הפקת משחק סצינות שנה ב';': הפקה מוסיקלית שנה ב':
•*3 הפקות עם במאים מקצועיים בשנים ג' ו- ד'.
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 16ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים בחוג
ורפרט מהתוכנית הבינתחומית
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר ושתי עבודות רפרט בחוג
ורפראט מהתכנית הבינתחומית
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
סמינריונים מסגרת - 602
א'0811229301מדע בקדמת הבמהד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
א'0811124301תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפותד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0811229701מוליירפרופ' יערי נורית
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ושיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
ב'0659260801תאטרון המדע של גליליאוד"ר עדו יעבץ
סמינרד16:0020:00212רוזנברג
א'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810503601הסובייקט, קווים לדמותוד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
א'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:00105דן-דוד4
ב'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג בפוסמודרניזם באמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810510201משחק הזהויות: תרבות חזותית במרחב העירוני והפרטיד"ר מיכל קרייסברג
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0810509101"לנוע בלי לזוז" מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזד"ר אופנהיים רועי
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0810510001היסטוריה של תערוכותד"ר רועי ברנד
סמינרד10:0014:00201דן-דוד4
א'0810507501גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00211מכסיקו4
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':20 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים בחוג
4ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א'0811229301מדע בקדמת הבמהד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811328601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0811229701מוליירפרופ' יערי נורית
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ב'0659260801תאטרון המדע של גליליאוד"ר עדו יעבץ
סמינרד16:0020:00212רוזנברג
א'0810507501גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00211מכסיקו4
א'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:00105דן-דוד4
ב'0810401601"העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג בפוסמודרניזם באמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810510201משחק הזהויות: תרבות חזותית במרחב העירוני והפרטיד"ר מיכל קרייסברג
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0810509101"לנוע בלי לזוז" מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזד"ר אופנהיים רועי
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0810510001היסטוריה של תערוכותד"ר רועי ברנד
סמינרד10:0014:00201דן-דוד4
ב'0810503601הסובייקט, קווים לדמותוד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט בחוג
קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א'0811229301מדע בקדמת הבמהד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811328601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0811229701מוליירפרופ' יערי נורית
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
שעורים מעשיים 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
מסלול בימוי 613
מסלול שחקן יוצר מסגרת 614
שנה א'
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811362901תאטרון סיפור עיבוד לבמהמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה14:0017:00ב206מכסיקו3
א'0811452401פרויקט מעבדה**פרופ' רוקם פרדי
עבודה מעשית
•קורס מרוכז
א'0811363001פרפורמנסגב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתא12:0014:00121מכסיקו2
א'0811177901שיעור בימוי לשחקן יוצרפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811177601תרגילים תלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
עבודה מעשיתא14:0016:00121מכסיקו2
שחקן יוצר שנה ב'
א'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה12:0014:00005הגלריה2
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה12:0014:00119מכסיקו2
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא10:0014:00315ביה"ס להנדסאים4
ב'0811178101תנועה לשחקן יוצרגב' מור לידור
עבודה מעשיתא16:0019:00א207מכסיקו3
ב'0811399201הפקת טריבונהמר ברעוז גד
עבודה מעשיתא14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811025701לווי אמנותי לטריבונהד"ר חן אלון
גב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
מסלול בימוי שנה א' - מסגרת 613
מסלול בימוי שנה א'
א'0811399301סצינות יווניותפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811146901טקסט, שפה, משחקמר עאמר חלייחל
עבודה מעשיתא16:0019:00א207מכסיקו3
ב'0811177401מסטר קלאס של ברנר מורא*** (קורס מרוכז)עבודה מעשיתב09:0011:00 2
•בחירה בין "מאסטר קלאס" לבין "סצינות שייקספיר"
•*תלמידי "מאסטר קלאס": מומלץ להרשם לסמינר מולייר בסמסטר א'
א'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתג14:0018:00ב206מכסיקו4
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתה16:0020:00ב206מכסיקו4
א'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב14:0018:00121מכסיקו4
ב'0811443001תהליכי עבודה ויצירה בבימוימר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה16:0020:00315ביה"ס להנדסאים4
מסלול בימוי שנה ב'-מסגרת 613
א'0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב11:0012:00211מכסיקו0
ב'0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימוי-חונכיםמר אמסולום מתן
עבודה מעשיתב11:0012:00 1
ב'0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימוי-חונכיםד"ר עירא אבנרי
עבודה מעשיתב11:0012:00 1
ב'0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימוי-חונכיםד"ר עירא אבנרי
עבודה מעשיתב12:0013:00 1
א'0811146901טקסט, שפה, משחקמר עאמר חלייחל
עבודה מעשיתא16:0019:00א207מכסיקו3
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0018:00213מכסיקו2
ב'0811177401מסטר קלאס של ברנר מורא*** (קורס מרוכז)עבודה מעשיתב09:0011:00 2
•*מומלץ להרשם לסמינר מולייר בסמסטר א'
מסלול קהילתי שנה א-מסגרת 615
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811362901תאטרון סיפור עיבוד לבמהמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה14:0017:00ב206מכסיקו3
אב0811402001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב16:0019:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
א'0811146901טקסט, שפה, משחקמר עאמר חלייחל
עבודה מעשיתא16:0019:00א207מכסיקו3
מסלול קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
ב'0811177601תרגילים תלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
עבודה מעשיתא14:0016:00121מכסיקו2
ב'0811178101תנועה לשחקן יוצרגב' מור לידור
עבודה מעשיתא16:0019:00א207מכסיקו3
א'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה12:0014:00005הגלריה2
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה12:0014:00119מכסיקו2
אב0811402001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב16:0019:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
•מהתואר הראשון
•*הפרויקט יתנהל מחוץ לאוניברסיטה
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
מיועד לתלמידי התכנית בלבד
שנה ג' - תואר שני 22 ש"ס מעשיות מסגרת 620
4 ש"ס סמינר מסגרת 602
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א'0811229301מדע בקדמת הבמהד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811328601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
א'0811229701מוליירפרופ' יערי נורית
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
שיעורים מעשיים מסגרת 620 שנה ג'
ב'0811700301עיצוב למצלמה מתקדםגב' אהרוני שונית
עבודה מעשיתד10:0013:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700001תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתד16:0019:00121מכסיקו3
א'0811700501סדנת חונכות בעיצוב תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתא19:0020:00219ביה"ס להנדסאים1
•*בחירה בן תאורה ועיצוב תלבושות לתיאטרון וקולנוע
ב'0811700201טכניקה של במהפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא17:0020:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
א'0811702101עיצוב תלבושות מתקדם***גב' אורנה סמורגונסקי
עבודה מעשיתא09:0012:00219ביה"ס להנדסאים3
•*לשנים ג+ד
א'0811700601עיצוב למחזמרמר ליסיאנסקי אלכסנדר
עבודה מעשיתא12:0015:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811700101עיצוב במה ותלבושות מודרני ופוסטמודרני***גב' קיש כנרת
עבודה מעשיתד14:0017:00219ביה"ס להנדסאים3
•*בחירה בן עיצוב במה ותלבושות לתאורה
ב'0811700701סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתג17:0020:00219ביה"ס להנדסאים3
•*בחירה בן עיצוב למצלמה לעיצוב למחזמר
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג14:0017:00212מכסיקו3
ב'0811702201עיצוב לטלויזיהמר דולב עידו
עבודה מעשיתא13:0016:00219ביה"ס להנדסאים3
שנה ד'
2 סמינרים: 11 שעות מעשיות
סמינרים: מסגרת 602
א'0811229301מדע בקדמת הבמהד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811328601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811103601תיאטרון מודרני ומקורות דתייםד"ר להבי שרון
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0811229501מופעי מסע תאטרוניים ותלויי אתרד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00 4
ב'0811229601גוף ורגשות בתיאטרון הרנסנסד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00201דן-דוד4
א'0811229701מוליירפרופ' יערי נורית
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
שיעורים מעשיים מסגרת 620 שנה ד'
א'0811702001עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה***מר הרצברג יואל
גב' שרית קול
עבודה מעשיתד11:0014:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811702001עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה***מר הרצברג יואל
עבודה מעשיתד11:0014:00210 עיצובמכסיקו
•*שיעור שנתי אחת לשבועיים
א'0811460001עיצוב בחמישה קולותמר פרידמן במבי עודד
עבודה מעשיתד16:0019:00 3
ב'0811460001עיצוב בחמישה קולותמר פרידמן במבי עודד
עבודה מעשית 0
א'0811702101עיצוב תלבושות מתקדם***גב' אורנה סמורגונסקי
עבודה מעשיתא09:0012:00219ביה"ס להנדסאים3
•*לשנים ג+ד
ב'0811702201עיצוב לטלויזיהמר דולב עידו
עבודה מעשיתא13:0016:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
ב'0811701401סדנת הפקה בתיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתה14:0018:00 4
ב'0811701501סדנת הפקה בקולנועמר דולב עידו
עבודה מעשיתה08:0011:00219ביה"ס להנדסאים4
ב'0811701501סדנת הפקה בקולנועגב' אהרוני שונית
עבודה מעשיתה11:0012:00
ב'0811701601הפקת גמרפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
ב'0811701701פרויקט גמרד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתד14:0016:00212מכסיקו0
===========================
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>