קורסי בחירה מרחבי הקמפוס - תש"פ

תש"פ

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה ברוח וחברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהד"ר גרונטמן מיכל
שיעורב18:0020:00013Bפורטר
א'0910110001מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתיתד"ר מישורי דניאל
שיעורב08:0010:00013Bפורטר
א'0910122201העולם סביבנו - נושאים נבחריםד"ר ניר נפתלי
שיעורב16:0018:00013Bפורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
ב'0349130301מבוא לתכנון עירוני ואזוריפרופ' טובי פנסטר
שו"תב12:0016:00120יד אבנר
ב'0349287001קרקעות ישראלפרופ' איל בן - דור
שו"תג16:0018:00013יד אבנר 0
א'0349228701גאוגרפיה של תיירות ופנאיד"ר עמית בירנבוים
שו"תב12:0014:00115יד אבנר
ב'0349226601טיפול בפסולת בישראלד"ר ירון בלסלב
שו"תג14:0016:00013יד אבנר
א'0349211801גאוגרפיה כלכליתפרופ' מיכאל סופר
שו"תב14:0016:00115יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672154701הדרמה היוונית והרומיתד"ר פיה האוסקר
שיעורג10:0012:00278גילמן
ב'0672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאפרופ' יונתן פרייס
שיעורב14:0016:00282גילמן
א'0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתח
שיעורב16:0018:00281גילמן0
א'0672110901מבוא למיתולוגיה יווניתד"ר מזור מעין
שיעורג14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0672154201חוק וסדר בעולם הרומיד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורב10:0012:00278גילמן
א'0672323701סיפורי אהבה בשירת אובידיוספרופ' יונתן פרייס
סמינרב12:0016:00323 ע"ש אלקובגילמן0
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה14:0016:00001ווב0
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00001רוזנברג0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה10:0012:00281גילמן0
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
א'0621121601התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלוויןפרופ' אביעד קליינברג
שיעורא14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0621108601המאה האמריקניתפרופ' אייל נווה
שיעורג16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0621116501נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700פרופ' בלהה מלמן
שיעורב10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621121701מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרניתד"ר אמיר טייכר
שיעורג16:0018:00001ווב0
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
ב'0662175501קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדעד"ר מישורי דניאל
שיעורא10:0012:00280גילמן
א'0662145001מבוא לרטוריקהד"ר ננה אריאל
שיעורא12:0014:00326גילמן
א'0662225901העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווהד"ר יובל חרובי
שיעורב12:0014:00361גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
א'0677134101המאבק הציוני להקמת המדינה, 1947-1939פרופ' מאיר חזן
שיעורב10:0012:00281גילמן
ב'0677129201הקיבוץ: בית ודרךפרופ' מאיר חזן
שיעורה14:0016:00282גילמן
א'0677141101ראשי הממשלה הראשונים: בן-גוריון, שרת, אשכולפרופ' מאיר חזן
שיעורב14:0016:00282גילמן
ב'0677128101היישוב היהודי בימי המרד הערבי, 1939-1936פרופ' מאיר חזן
שיעורה10:0012:00282גילמן
שיעורי בחירה בחוג לארכיאולוגיה
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?**ד"ר עדו קוך
שיעורב12:0014:00220גילמן0
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?**פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעורא10:0012:00281גילמן0
א'0671104501מבוא למצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
שיעורג14:0016:00220גילמן
א'0671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבפרופ' יורם כהן
שיעורג12:0014:00281גילמן0
ב'0671112001ממצא וטקסט מתקופת הברזלד"ר עומר סרגי
שיעורב12:0014:00282גילמן
א'0671216301שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתרד"ר לנגוט דפנה
שיעורב12:0014:00277גילמן
ב'0671251301מאה שנים של בדידות: הארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירותד"ר גיא שטיבל
שיעורב16:0018:00220גילמן
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
א'0687248301היסטוריה של מלחמה וזכרון:יפן במאות ה - 19 וה - 20ד"ר רעות הררי
שיעורג10:0012:00280גילמן
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00278גילמן
א'0687252001רב תרבותיות והגירה ביפן הגלובליתד"ר דלית בלוך
שיעורא10:0012:00279גילמן
א'0687251001דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיהד"ר אהוד הלפרין
שיעורא12:0014:00278גילמן
א'0687244701היסטוריה דתית של יפן בעת העתיקה ובימי הבינייםד"ר אירית אורבוך
שיעורב10:0012:00361גילמן
א'0687252301פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערבד"ר קרן ארבל
שיעורב10:0012:00280גילמן
א'0687251101העבר שלפנינו:דיונים מודרניים על היסטוריוגרפיה בהודוד"ר לוי שחם אילנית
שיעורב14:0016:00278גילמן
א'0687202101דת ודתיות ביפן המודרניתד"ר אירית אורבוך
שיעורג14:0016:00317גילמן
א'0687243101סין הכפרית העכשווית:סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליותד"ר ליאור רוזנברג
שיעורה12:0014:00279גילמן0
ב'0687251501הינדואיזם חי:דת, חברה ופוליטיקה בהודו העכשוויתד"ר אהוד הלפרין
שיעורא12:0014:00277גילמן
ב'0687252201פילוסופיית הריקות בבודהיזם המזרח אסייתיד"ר איתן בולוקן
שיעורא14:0016:00282גילמן
ב'0687241101מדיה ומסורת ביפן וקוריאהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורב12:0014:00281גילמן
ב'0687248601מבוא לדתות סיןפרופ' מאיר שחר
שיעורג10:0012:00280גילמן
ב'0687251701הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרוםד"ר לוי שחם אילנית
שיעורג10:0012:00279גילמן
ב'0687251801נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרניתד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג14:0016:00281גילמן
ב'0687211701אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינופרופ' מרק גמזה
שיעורג14:0016:00307גילמן
ב'0687252401שווקים ומסחר בהודו העכשווית:כלכלה,חברה ותרבותמר אופיר מזרחי
שיעורה12:0014:00279גילמן
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א'0631222001קווים מאפיינים בספרות הקלאסיתד"ר אמיר לרנר
שיעורב10:0012:00001רוזנברג
ב'0631114001מבוא לספרות ערבית מודרניתגב' שיבי מייסון
שיעורב12:0014:00001רוזנברג
ב'0631249401השירה הפלסטינית במאה ה-20פרופ' ג'יריס ח'ורי
שיעורב14:0016:00002רוזנברג
ב'0631222101חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנועמר כפיר גרוס
שיעורג10:0012:00205רוזנברג
א'0631248001ירושלים באסלאםפרופ' משה עמירב
שיעורג14:0016:00002רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א'0668236101יונסקו בקט "תאטרון האבסורד"מר עמנואל הלפרין
שיעורג14:0016:00001ווב
א'0668259401יצירות מופת של צרפת הקלאסיתפרופ' נדין קופרטי-צור
שיעורב12:0014:00280גילמן
לימודי בחירה בחוג לספרות
א'0680100501מזשיר: מונחי יסוד בשירהד"ר דנה אולמרט
שיעורג10:0012:00326גילמן0
א'0680111201התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורג12:0014:00326גילמן0
ב'0680111601שירת ימי הביניים, מזרח ומערבד"ר אריאל זינדר
שיעורג10:0012:00326גילמן
ב'0680100101צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסודד"ר מיכל ארבל
שיעורג14:0016:00282גילמן
ב'0680318301ספרות גרמנית במאה העשרים (מאן, רילקה, ברכט ואחרים)פרופ' גלילי שחר
שיעורב14:0016:00456גילמן
א'0680318801שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידישד"ר חנה פולין-גלאי
שיעורג12:0014:00א361גילמן
א'0680300801אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיהד"ר סמדר שיפמן
שיעורג14:0016:00307גילמן
ב'06802132011955 - סיפורה של שנה בשירה העבריתפרופ' מיכאל גלוזמן
שיעורה14:0016:00306גילמן
ב'0680318701ספרות ונוכלותמר דרור משעני
שיעורה12:0014:00277גילמן
ב'0680213501יחסי מחבר/ת-קורא/ת בספרות פוסטמודרניתד"ר חן אדלסבורג
שיעורב16:0018:00104רוזנברג
א'0680290301פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנהד"ר מנאר מח'ול
שיעורה10:0012:00279גילמן
שיעורי בחירה בחוג לפסיכולוגיה
א'1071232801"ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדרפרופ' יואל דפנה
שיעורג14:0016:00101נפתלי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>