קורסים תואר ראשון - תולדות האמנות - תש"פ

תש"פ

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר שדה נאוה
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
דר' קרן צדפי
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
תלמיד שלמד את הקורס מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
0821150901 והשיג בו ציון חיובי, לא יוכל להירשם לקורס
0809156901 מבוא לאמנות המאה ה-19 והולדת המוזיאון המודרני
א'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתךד"ר יעל יונג
שיעורה10:0012:00א206מכסיקו2
א'0671109101מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"סד"ר עדו קוך
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו
א'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינד"ר אילת זהר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
א'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0809156901מבוא לאמנות המאה ה- 19 והולדת המוזיאון המודרניד"ר מאיר תמר
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
א'0821172201מבוא לאמנות גלובלית מודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם במאותד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העתד"ר שלום גילי
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומאד"ר פישר מתי
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
•*תנאי קדם לשיעור:מבוא לאמנות מודרנית מאה 20-אמנות האוונגרד
תרגיל בשפת האמנות ( 2 קבוצות מקבילות)
א'0821171001שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחד"ר שדה נאוה
תרגילב16:0018:00200מכסיקו2
ב'0821171002שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר ארונוב איגור
תרגילד12:0014:00212מכסיקו2
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (2 קבוצות מקבילות)
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר אפעל לאוטנשלגר עדי
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר שלום גילי
תרגילד08:0010:00200מכסיקו2
תרגילי קריאה העת העתיקה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
א'0821180101תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' גליה אנג'ל
תרגילא12:0014:00211מכסיקו1
א'0821180102תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' גליה אנג'ל
תרגילא12:0014:00211מכסיקו1
תרגילי קריאה/ העת החדשה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
ב'0821180203תרגיל קריאה העת החדשהגב' חן דרורי סקלי
תרגילא12:0014:0002קיקואין1
ב'0821180204תרגיל קריאה העת החדשהגב' חן דרורי סקלי
תרגילא12:0014:0002קיקואין1
שיעורי בחירה
שיעור שנתי
א'0811109701תכניה וקטלוג בעידן דיגיטליד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0811109701תכניה וקטלוג בעידן דיגיטליד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00ג206מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול מקצועות האמנות
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
שיעורים סמסטריאליים
א'0821658701מסדנת המאייר:דימויים ויוצרים בכתבי יד מאוירים של ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
סדנהב14:0016:00200מכסיקו2
•*קורס חובה למסלול מקצועות האמנות ועל בסיס מקום פנוי
•*לתלמידי כל המסלולים. דרישת קדם:
•*מבוא לימ"ב: 0821131401 או 0821130601 או 0821131201
א'0821634401רנסנס ניו יורקי: אוסף הפריק, עבר מפואר, עתיד מזהיר?ד"ר ספי הנדלר
שיעורה08:0010:00200מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומקצועות האמנות
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
•*דרישת קדם: קורס 0821143201 או 08211431 או 0821143001
א'0821680301סטודיו חומרים וטכניקותגב' אפרת גל נור
סדנהג08:0012:00212מכסיקו4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסיתד"ר שדה נאוה
שיעורב14:0016:00211מכסיקו2
א'0821675401'שלום לך מרים'-כנסיית הבשורה הקתולית בנצרת: אדריכלות, ארכיד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821649501"כך הורדנוהו ממרומים": הכתב הערבי ותנועת האמנות הערבית המודדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
א'0821638701גברים וגבריות באמנות האסלאםד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00211מכסיקו2
א'0821600701נוכחים וגם נפקדים:ייצוגי אמנות האסלאם במרחב המוזיאלי הישראליד"ר הגר נעמי
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
•*שיעור ייעודי למסלול המצטיינים ולמסלול מקצועות האמנות
א'0821602301כתת אמן: ארכיאולוגיה של אמנות סאונדד"ר יוני ניב
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
•*שיעור לתלמידי מסלול המצטיינים, מסלול מקצועות האמנות
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי כל המסלולים
א'0821697401התנועה לזכויות האזרח בתמונותד"ר איילת כרמי
שיעורג14:0016:0002קיקואין2
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0687252601אמנויות אסיה-סוגיותד"ר שלמית בג'רנו
שיעורד10:0012:00280גילמן
א'0881202001אוכל תשוקה והנאה באמנות ואדריכלות המערבד"ר שרה בנינגה
שיעורג12:0014:00212מכסיקו2
קורס אקדמי בשפה האנגלית
א'082160310120th century realismsד"ר רייצ'ל פרי
שיעורב12:0014:00211מכסיקו2
ב'0821633301קוסמופוליטיות, מודרניות קולוניאלית והקריקטורה בעולם הערבידר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821680401סדנת חומריות ויצירה-סדנה מעשית בציורגב' אפרת גל נור
סדנהג08:0012:00212מכסיקו4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול מקצועות האמנות
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821615601עידנו של ורמיר: הציור ההולנדי במאה ה17ד"ר שרה בנינגה
שיעורה10:0012:00212מכסיקו2
ב'0821649801הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתיד"ר רונה סלע
שיעורג09:0013:00 4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים במוזיאון תל אביב
ב'0821615501בין הלוקלי לגלובלי: אקספוזיציות של אמנות בעידן הגלובליד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
ב'0821623401נשים באמנות ימי הביניים: פטרונות, צריכה ויצירהד"ר עינת קלפטר
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
ב'0821687901"Chroma" האסתטיקה של הצבע ומשמעותו באמנות יוון ורומאד"ר יעל יונג
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821689801אמנות אפריקאית מהי? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובליתד"ר סוניה נרונסקי לאדן
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
ב'0821689101תקשורת חזותית באמנות מצרים והמזרח הקדוםד"ר שירלי בן-דור אבין
שיעורב12:0014:00117מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים
ב'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים וד"ר אמיר גילן
שיעורא14:0016:00220גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00278גילמן
ב'0671418801חותמות בקדמת אסיה ובמצרים, 4,500 - 500 לפנה"ס*ד"ר עדו קוך
שיעורג14:0016:00361גילמן
•*דרישת קדם: 0671104301 או 06711033 או 0671109101
קורס אקדמי משלב עשייה חברתית
סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 2 קבוצות מקבילות
א'0821218701אמנות ותאוריהד"ר לוריא-חיון עדי
פרו"סא14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821218702אמנות ותאוריהד"ר ברטל רננה
פרו"סה12:0016:00א119מכסיקו4
סמינרים
א'0821302201לכתוב את "החיים": ג'ורג'יו ואזארי ו"המצאת" הרנסנסד"ר ספי הנדלר
סמינרג12:0016:00200מכסיקו4
א'0821398501מאוטופיה לדיסטופיה: האמנות המודרנית בין שני קטביםד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00203דן-דוד4
א'0821396401על האסתטי והפוליטי באמנות הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרה14:0018:00213מכסיקו4
א'0821342601אפוקליפסה עכשיו: סוף העולם בכתבי יד מאוירים של ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
סמינרה10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821380001מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומיד"ר ספי הנדלר
ד"ר שלום גילי
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
•*תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
ב'0821380201פרקטיקות של צפייה: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראלד"ר שבי אורלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ומסלול מקצועות האמנו
ב'0821302401הדוניזם או דקדנס? יצרים ואשליות בציור ובפסיפס הרומיד"ר שדה נאוה
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0821374501קוביזם: פרגמנטציה וריבויד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרא14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821378501איקונה באמנות ארץ הקודש - מעל ומעבר או כאן ועכשיו?ד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא10:0014:00212מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרג14:0018:00200מכסיקו4
ב'0809300001גישות באוצרותד"ר מאיר תמר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>